Advantag of ingestion administration way is its easiness even when applied at home. But with their help necessary treatment concentration in blood cannot be always quickly achieve doxycycline online transaction is carried out on anonymity and mutual profit principles, and in addition customers will be positively surprised with quality and speed of service.

Dia

– Patienten behandeld met incretinemimetica onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
VM)

2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
NM)

4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
NM)

5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(humaan menginsuline: Mixtard, Humuline Mix) Na onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
VM)

2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
NM)

4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
NM)

5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(analoog menginsuline: Novomix, Humalog Mix) Na onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
VM)

2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
NM)

4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
NM)

5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(humaan snel- en traagwerkend insuline: Actrapid- onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(analoog snel- en traagwerkend insuline: Apidra, Humalog, onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
• Aanpassingschema voor insulinepen:• Zo glycemie tussen: – 0 en 60 mg/dl: - 2 E– 60 en 80 mg/dl: - 1 E– 80 en 150 mg/dl: basis– 150 en 200 mg/dl: + 1 E– 200 en 300 mg/dl: + 2 E– 300 en 400 mg/dl: + 3 E– 400 en 500 mg/dl: + 4 E • Aanpassingsregels bij zwangerschapsdiabetes:• Zo glycemie tussen: – 0 en 60 mg/dl: - 2 E– 60 en 80 mg/dl: - 1 E– 80 en 120 mg/dl: basis– 120 en 150 mg/dl: + 1 E– 150 en 200 mg/dl: + 2 E– 200 en 300 mg/dl: + 3 E– 300 en 400 mg/dl: + 4 E– 400 en 500 mg/dl: + 5 E • Hypoglycemie risico: Sulfonylurea en Glinidinen • Zonder hypoglycemie risico: Metformine, • Hypoglycemie risico: Sulfonylurea en Glinidinen – Glibenclamide: Bevoren ®, Doanil ®, Euglucon ® – Gliclazide: Diamicron ®, Unidiamicron ® – Combinatie Metformine + Daonil:Glucovance ® • Zonder hypoglycemie risico: Metformine, – Metformin: Glucophage ®, Metformax ®, Metformine ® – Combinatie Metformine-DPP-4: Janumet ®, Eucreas ® – OAD kunnen onderverdeeld worden in middelen met: – Aanpassing dosis gebeurt op basis van hypoglycemie risico bij nuchter blijven en op basis van andere risico’s (bv lactaatacidose bij nierinsufficientie en acute fase cordecompensatie) – Regelmatige glycemiecontroles op dag van nuchter blijven teneinde ontsporingen te voorkomen!!! – Bij Glc > 200 mg/dl: Actrapid-bijspuitschema – Metformine stop 24-48 uur voor de procedure bij gevaar op nierinsufficientie of circulatoir arrest (bv contrastonderzoeken) • Vergeet niet te herstarten (na controle creatinine) – Sulfonylurea en glinidines: geen medicatie op dag van de procedure voor de procedure/ bij kortwerkende preparaten (verschillende innames per dag) mag bij hervatten voeding restdosis van de dag gegeven worden.
– Glitazones en DPP-4: geen medicatie voor de procedure/bij – Metformine stop 24-48 uur voor de procedure bij gevaar op nierinsufficientie of circulatoir arrest (bv contrastonderzoeken) • Vergeet niet te herstarten (na controle creatinine) – Sulfonylurea en glinidines: geen medicatie op dag – Glitazones en DPP-4: geen medicatie voor de !!! Regelmatig glycemie controleren, bij hoge glycemies: – Incretinemimetica geven op zich geen hypo’s – Regelmatige glycemiecontroles op dag van nuchter blijven teneinde ontsporingen te voorkomen!!! – Hoewel geen risico op hypo toch aangeraden ze de ochtend van de procedure niet toe te dienen. Na de procedure toediening SC hervatten.
– Is een continue IV-toediening van een – De benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt in aantal – Bij sterk ontregelde diabetes patiënten – Bij pas ontdekte diabetes patiënten om de glycemie – Wanneer patiënt 1 dag of langer nuchter blijft – startdosis volgens doktersvoorschrift– 1 L GlC 5 % over 24 uur • Toediening met volumetrische infuuspomp: – (1 ml/u = 1 dr/min)– 1 E insuline = 2 ml– 0,5 E insuline = 1 ml • Toediening met spuitdrijver: (50 ml NaCl 0,9% met 50 E – 1 E insuline = 1 ml– 0,5 E insuline = 0,5 ml – Insulinedrip wordt nooit toegediend met gewone – Bij voorkeur volumetrische pomp (ml/uur) met – Glycemiecontroles volgens drip-blad– Startdosis op doktersvoorschrift, meestal 2-3 E– Minimumdosis is steeds 0,5 E– Bij hypoglycemie (< 60 mg/dl) mag drip NIET stopgezet worden. Eventueel tijdelijk Glc 5 % vervangen door Glc 10% – Bij 1 injectie traagwerkend insuline per dag: STOP – Bij 2 injecties humaan menginsuline: STOP drip 1 uur – Bij 2 injecties analoog menginsuline: STOP drip – Bij multiple injecties met humaan insuline: STOP drip 1 uur na injectie SC van snelwerkend insuline, traagwerkend insuline 22 uur – Bij multiple injecties met analoog insuline: STOP drip meteen na injectie SC van ultrasnel + ultratraagwerkend insuline

Source: http://www.azstdimpna.be/files/professionals/diabetes/practische%20richtlijnen%20insuline.pdf

Medical questionnaire asia oceania 2012.doc

ITF International Junior Tennis Camp Camper / Staff Information and Medical Form Athlete Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Male / Female: . . . . . . Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . City: . . . . . . . . . . . . . . . . State: . . . . . . . . . . Postc

Somerset school

Somerset School Parent/Student Handbook 2008-2009 Somerset School Noon Supervision Line: 777-7001 press ‘3’ E-Mail: Website: www.cbe.ab.ca/b252 Principal: School Hours Monday – Thursday Kindergarten Friday Kindergarten – Alternating Fridays School Staff Administrative Team: Principal: Sandy Teachers: Kindergarten Room 3 Support Staff:

Copyright © 2010-2014 Medical Articles