Dia

– Patienten behandeld met incretinemimetica onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
VM)

2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
NM)

4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
NM)

5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(humaan menginsuline: Mixtard, Humuline Mix) Na onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
VM)

2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
NM)

4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
NM)

5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(analoog menginsuline: Novomix, Humalog Mix) Na onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
VM)

2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
NM)

4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
NM)

5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(humaan snel- en traagwerkend insuline: Actrapid- onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
(analoog snel- en traagwerkend insuline: Apidra, Humalog, onderzoek
onderzoek
1. Pat. nuchter
vanaf 24 u tot ‘s
middags (OZ in
2. Pat. nuchter
vanaf 24 u maar
ontbijt na OZ
3. Pat. neemt nog
ontbijt, nadien
nuchter (OZ in
4. Pat. Nuchter
vanaf 24u tot na
de middan (OZ in
5. Pat. Blijft 1 dag
of langer nuchter
(operatie, …)
• Aanpassingschema voor insulinepen:• Zo glycemie tussen: – 0 en 60 mg/dl: - 2 E– 60 en 80 mg/dl: - 1 E– 80 en 150 mg/dl: basis– 150 en 200 mg/dl: + 1 E– 200 en 300 mg/dl: + 2 E– 300 en 400 mg/dl: + 3 E– 400 en 500 mg/dl: + 4 E • Aanpassingsregels bij zwangerschapsdiabetes:• Zo glycemie tussen: – 0 en 60 mg/dl: - 2 E– 60 en 80 mg/dl: - 1 E– 80 en 120 mg/dl: basis– 120 en 150 mg/dl: + 1 E– 150 en 200 mg/dl: + 2 E– 200 en 300 mg/dl: + 3 E– 300 en 400 mg/dl: + 4 E– 400 en 500 mg/dl: + 5 E • Hypoglycemie risico: Sulfonylurea en Glinidinen • Zonder hypoglycemie risico: Metformine, • Hypoglycemie risico: Sulfonylurea en Glinidinen – Glibenclamide: Bevoren ®, Doanil ®, Euglucon ® – Gliclazide: Diamicron ®, Unidiamicron ® – Combinatie Metformine + Daonil:Glucovance ® • Zonder hypoglycemie risico: Metformine, – Metformin: Glucophage ®, Metformax ®, Metformine ® – Combinatie Metformine-DPP-4: Janumet ®, Eucreas ® – OAD kunnen onderverdeeld worden in middelen met: – Aanpassing dosis gebeurt op basis van hypoglycemie risico bij nuchter blijven en op basis van andere risico’s (bv lactaatacidose bij nierinsufficientie en acute fase cordecompensatie) – Regelmatige glycemiecontroles op dag van nuchter blijven teneinde ontsporingen te voorkomen!!! – Bij Glc > 200 mg/dl: Actrapid-bijspuitschema – Metformine stop 24-48 uur voor de procedure bij gevaar op nierinsufficientie of circulatoir arrest (bv contrastonderzoeken) • Vergeet niet te herstarten (na controle creatinine) – Sulfonylurea en glinidines: geen medicatie op dag van de procedure voor de procedure/ bij kortwerkende preparaten (verschillende innames per dag) mag bij hervatten voeding restdosis van de dag gegeven worden.
– Glitazones en DPP-4: geen medicatie voor de procedure/bij – Metformine stop 24-48 uur voor de procedure bij gevaar op nierinsufficientie of circulatoir arrest (bv contrastonderzoeken) • Vergeet niet te herstarten (na controle creatinine) – Sulfonylurea en glinidines: geen medicatie op dag – Glitazones en DPP-4: geen medicatie voor de !!! Regelmatig glycemie controleren, bij hoge glycemies: – Incretinemimetica geven op zich geen hypo’s – Regelmatige glycemiecontroles op dag van nuchter blijven teneinde ontsporingen te voorkomen!!! – Hoewel geen risico op hypo toch aangeraden ze de ochtend van de procedure niet toe te dienen. Na de procedure toediening SC hervatten.
– Is een continue IV-toediening van een – De benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt in aantal – Bij sterk ontregelde diabetes patiënten – Bij pas ontdekte diabetes patiënten om de glycemie – Wanneer patiënt 1 dag of langer nuchter blijft – startdosis volgens doktersvoorschrift– 1 L GlC 5 % over 24 uur • Toediening met volumetrische infuuspomp: – (1 ml/u = 1 dr/min)– 1 E insuline = 2 ml– 0,5 E insuline = 1 ml • Toediening met spuitdrijver: (50 ml NaCl 0,9% met 50 E – 1 E insuline = 1 ml– 0,5 E insuline = 0,5 ml – Insulinedrip wordt nooit toegediend met gewone – Bij voorkeur volumetrische pomp (ml/uur) met – Glycemiecontroles volgens drip-blad– Startdosis op doktersvoorschrift, meestal 2-3 E– Minimumdosis is steeds 0,5 E– Bij hypoglycemie (< 60 mg/dl) mag drip NIET stopgezet worden. Eventueel tijdelijk Glc 5 % vervangen door Glc 10% – Bij 1 injectie traagwerkend insuline per dag: STOP – Bij 2 injecties humaan menginsuline: STOP drip 1 uur – Bij 2 injecties analoog menginsuline: STOP drip – Bij multiple injecties met humaan insuline: STOP drip 1 uur na injectie SC van snelwerkend insuline, traagwerkend insuline 22 uur – Bij multiple injecties met analoog insuline: STOP drip meteen na injectie SC van ultrasnel + ultratraagwerkend insuline

Source: http://www.azstdimpna.be/files/professionals/diabetes/practische%20richtlijnen%20insuline.pdf

Medical questionnaire asia oceania 2012.doc

ITF International Junior Tennis Camp Camper / Staff Information and Medical Form Athlete Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Male / Female: . . . . . . Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . City: . . . . . . . . . . . . . . . . State: . . . . . . . . . . Postc

Somerset school

Somerset School Parent/Student Handbook 2008-2009 Somerset School Noon Supervision Line: 777-7001 press ‘3’ E-Mail: Website: www.cbe.ab.ca/b252 Principal: School Hours Monday – Thursday Kindergarten Friday Kindergarten – Alternating Fridays School Staff Administrative Team: Principal: Sandy Teachers: Kindergarten Room 3 Support Staff:

Copyright © 2010-2014 Medical Articles