20110902 toestemmingsformulier medicatie tijdens extra muros

GID Voorkempen
Gemeenschappelijke Interne Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk
Secundair onderwijs Basisonderwijs
Bijlage 3 – Toestemmingsformulier: Mijn kind wordt ziek tijdens een
meerdaagse uitstap.

Voor aanvang van de meerdaagse uitstap in te vullen en te ondertekenen door de ouder(s) van de minderjarige leerling. Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de meerdaagse uitstap ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In zo’n geval zal de verantwoordelijke leerkracht steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo efficiënt mogelijk handelen (zie stappenplan 4 als bijlage). In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een insectenbeet, een blauwe plek, menstruatiepijn…) zal de verantwoordelijke leerkracht de afweging maken of uw kind gebaat is bij het innemen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op een door het schoolbestuur goedgekeurde lijst. De school houdt een register bij van elk genomen medicijn. Hierop zal worden aangeduid welk medicijn een leerling op welk tijdstip geeft ingenomen en onder wiens toezicht. Deze lijst wordt geregeld gecontroleerd, om misbruik en overconsumptie te voorkomen. In elk ander geval zal de school altijd contact met u opnemen om te overleggen over de stappen die de school moet ondernemen. Wanneer de situatie zich echter voordoet dat u niet te bereiken bent, zal de school een lokale huisarts of indien nodig de huisarts van uw kind contacteren om advies te verkrijgen over de verder te ondernemen stappen. Daarom vragen we uw akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Ouder/opvoeder te contacteren in geval van ziekte: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ GSM 2: ____________________________________ ______________________________________________ GID Voorkempen - Chris Chantrain - coördinerend preventieadviseur
Marleen Wouters - adjunct preventieadviseur basisonderwijs
Papenaardekenstraat 53 – 2900 Schoten – T.: 03/658 54 68 – F.: 03/658 04 78 - e-mail: [email protected]
GID Voorkempen
Gemeenschappelijke Interne Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk
Secundair onderwijs Basisonderwijs
In onderstaand overzicht zijn de eenvoudige, algemeen gangbare geneesmiddelen opgesomd die eventueel aan zieke leerlingen aangereikt kunnen worden. Deze lijst werd opgemaakt door de schoolartsen van het CLB met nauwkeurige instructies in verband met de dosering en het toedienen van de medicatie. Gelieve zo nauwkeurig mogelijk in te vullen welke van deze medicijnen in voorkomend geval aan uw kind gegeven mogen worden. Mijn kind mag onderstaande medicijnen toegediend krijgen indien het zich onverwacht ziek meldt op meerdaagse uitstap (in de laatste kolom schrappen wat niet past). Naam geneesmiddel
Door de school te verstrekken in geval van
Akkoord van ouders
PARACETAMOL, merknaam: Hoofdpijn, tandpijn, keelpijn,
Dafalgan
maandstonden
DOMPERIDON, merknaam:
Maaglast, maagkrampen, braakneiging en
Motilium instant,
smelttablet
Diarree zonder koorts
Aanhoudende diarree zonder koorts
Touristil
Reisziekte
Hibitane zuigtabletten
Bij mond – en keelinfecties
Flammazine of flamigel
Brandwonden
Flexiumgel
Verstuiking en spierpijn
Insectenbeten
Volgende zaken dient de eventueel behandelende geneesheer over mijn kind te weten (bijvoorbeeld inzake allergische reacties op medicatie): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Handtekening ouder(s): _________________________________ GID Voorkempen - Chris Chantrain - coördinerend preventieadviseur
Marleen Wouters - adjunct preventieadviseur basisonderwijs
Papenaardekenstraat 53 – 2900 Schoten – T.: 03/658 54 68 – F.: 03/658 04 78 - e-mail: [email protected]

Source: http://www.bloemendaal.be/uploads/Info/20110902medicatie.pdf

Microsoft word - product liability group of the year_sidley austin.doc

Portfolio Media. Inc. | 860 Broadway, 6th Floor | New York, NY 10003 | www.law360.com Phone: +1 646 783 7100 | Fax: +1 646 783 7161 | [email protected] Product Liability Group Of The Year: Sidley Austin By Martin Bricketto Law360, New York (January 18, 2011) -- Last year, Sidley Austin LLP helped AstraZeneca PLC win dismissal of a putative class action over heartburn dr

Patton veterinary hospital

Patton Veterinary Hospital 425 East Broadway Red Lion, PA 717-246-3611 Your Itchy Pet There are many reasons why your pet becomes itchy. The most common reasons are flea allergies, food allergies, atopy (environmental allergies) and mange. It can be a long process in definitively diagnosing the cause of the itchiness. When the diagnosis is made, a well formulated plan can be g

Copyright © 2010-2014 Medical Articles