Bijsluiter gaviscon kauwtabletten.pdf

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling
van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het
belangrijk om Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten zorgvuldig te gebruiken om een
goed resultaat te bereiken.
·
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig. Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet Inhoud van deze bijsluiter
Wat is Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten en waarvoor wordt het Wat u moet weten voordat u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten inneemt. Hoe wordt Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten gebruikt? Hoe bewaart u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten? Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten

De werkzame bestanddelen zijn: Elke tablet bevat 250 mg natriumalginaat 133,5 mg
natriumwaterstofcarbonaat en 80 mg calciumcarbonaat.
De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Pepermuntsmaak, macrogol 20.000,
mannitol (E421), copovidon, aspartaam (E951), kaliumacesulfaam (E950),
magnesiumstearaat.
Registratiehouder:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull
East Yorkshire
HU8 7DS
United Kingdom

In het register ingeschreven onder RVG 31437
1.
Wat is Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten en waarvoor wordt het
gebruikt?
·
Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten behoort tot de groep van geneesmiddelen die de symptomen van gastro-oesofageale reflux behandelen. Reflux is een proces waarbij de zure maagsappen terugvloeien in de slokdarm. In tegenstelling tot de maag is de wand van de slokdarm niet bestand tegen zuren. Wanneer maagsappen terugvloeien in de slokdarm veroorzaakt dat pijn en ongemak wat doorgaans brandend maagzuur wordt genoemd. Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten vormt een beschermende laag die op de maaginhoud drijft en deze belemmert het terugvloeien van maagsappen naar de slokdarm en houdt de maaginhoud gescheiden van de slokdarm waardoor de symptomen van brandend maagzuur en zure oprispingen worden verzacht. · Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten is er in doordrukstrips van 8 tabletten in een kartonnen doosje met inhoud: 8, 16, 24, 32, 48 en 64 kauwtabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt zijn. · Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten vermindert de symptomen van gastro- oesofageale reflux. Deze symptomen zijn zuurbranden, verminderde spijsvertering door terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm na, bijvoorbeeld, een maagoperatie, slecht afsluitend slokdarmklepje, tijdens de zwangerschap of samen met een ontstoken slokdarm die door terugvloeien van de maaginhoud is ontstaan. 2. Wat u moet weten voordat u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten inneemt
Gebruik Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten niet
indien u overgevoelig bent voor één van de actieve bestanddelen of één van de andere bestanddelen van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten. Wees extra voorzichtig met Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten:
indien u een zoutbeperkt dieet volgt. Het zout (natrium) gehalte van een dosering met 4 tabletten is 246 mg (10,6 mmol). · indien u lijdt aan een te hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie). Het calciumgehalte van een dosering met 4 tabletten is 320 mg (3,2 mmol). · Indien u een verhoogde kans heeft op de vorming van kalkneerslag in de nieren, waaruit nierstenen kunnen ontstaan (nefrocalcinose), of lijdt aan het steeds opnieuw optreden van nierstenen terwijl u eerst genezen leek (recidiverende calcium bevattende renale calculi). · de mogelijkheid bestaat dat het product minder werkzaam is bij patiënten met Indien de symptomen niet verbeteren binnen 7 dagen, dient u opnieuw een arts bij behandeling van kinderen beneden 12 jaar. De tabletten zijn hier namelijk niet voor bedoeld, tenzij op nadrukkelijk medisch advies. Raadpleeg uw arts indien een van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruik van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten in combinatie met voedsel
en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten kan tijdens de zwangerschap worden
ingenomen zoals aangewezen. Echter omdat dit middel calciumcarbonaat bevat dient
u de duur van het gebruik zoveel mogelijk te beperken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
Borstvoeding
Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten kan bij het geven van borstvoeding worden
ingenomen zoals aangewezen. Echter omdat dit middel calciumcarbonaat bevat dient
u de duur van het gebruik zoveel mogelijk te beperken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit product heeft geen invloed op het vermogen om een auto te besturen of machines
te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gaviscon 250 pepermunt
kauwtabletten
Bevat een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met
fenylketonurie.
Gebruik van Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten in combinatie met andere
geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van
geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of
apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Vanwege de aanwezigheid van calciumcarbonaat dat werkt als een maagzuurbindend
middel (antacidum), dient tussen de inname van Gaviscon en de toediening van
andere geneesmiddelen minimaal 2 uur tijdsverschil te zitten. Dit geldt met name voor
H2 antihistaminica (middelen tegen overgevoeligheidsreacties), tetracyclines (middel
ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties), digoxine (middel bij
hartritmestoornissen), fluoroquinolonen (middel ter voorkoming/bestrijding van
bepaalde infecties), ijzerzouten (middel tegen bloedarmoede), ketoconazol (middel
tegen schimmels), neuroleptica (middel tegen psychose (ernstige geestesziekte)),
thyroxine (middel dat de schildklier stimuleert), penicillamine (soort penicilline tegen
bepaalde infecties), betablokkers (atenolol, metopropolol, propranolol (middelen
tegen hoge bloeddruk)), glucocorticoïden (bijnier hormonen die een rol spelen bij
remming van allergische reacties en ontstekingen) , chloroquine (middel bij malaria of
reuma) en bifosfonaten (middel bij osteoporose).
Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u nog andere geneesmiddelen inneemt of
recent heeft ingenomen, zelfs als het gaat om geneesmiddelen die vrij mogen worden
afgeleverd.
3. Hoe wordt Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten gebruikt?
Voor orale toediening. De tabletten moet u goed kauwen.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
2 tot 4 kauwtabletten na de maaltijd en voor het naar bed gaan.
Ouderen:
Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor deze leeftijdsgroep.
Wat u moet doen wanneer u teveel Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten heeft
gebruikt
Indien u teveel Gaviscon heeft gebruikt, is het vrij onwaarschijnlijk dat u hier last van
heeft. U kunt last hebben van een opgeblazen gevoel. Wanneer u teveel Gaviscon
heeft ingenomen en u ondervindt hiervan last, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts of apotheker
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een dosis Gaviscon 250 pepermunt
kauwtabletten te gebruiken
Neem nooit een dubbele dosis in om zo een vergeten dosis in te halen. Wanneer u
bemerkt dat u een dosis bent vergeten sla deze dan over en ga verder met de
aanbevolen dosering.
In geval u bemerkt dat Gaviscon te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw
arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten bijwerkingen
veroorzaken.
Zeer zelden (<1/10,000) kunnen er zich bij patiënten die een overgevoeligheid
vertonen voor de bestanddelen, allergische reacties voordoen zoals urticaria (jeuk,
bultjes en rode huid) en bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren
van de luchtwegen), anafylactische of anafylactïde reacties

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u
als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Gebruik Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten niet na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking na de letters EXP. Indien u dit wenst, kan u voor elke informatie betreffende dit geneesmiddel contact opnemen met de vertegenwoordigers van de registratiehouder op nummer 023 558 45 00 Deze bijsluiter werd voor het laatst bijgewerkt in Maart 2006 .

Source: http://www.deonlinedrogist.nl/meer_info/Bijsluiter_Gaviscon_kauwtabletten.pdf

Microsoft word - promising eu export markets for coffee

Promising EU export markets for coffee The EU accounts for a considerable part of the global coffee consumption. Since coffee is not cultivated in the EU, the EU countries depend completely on imports from developing countries. The processing of green coffee is done within the EU and does not offer many opportunities for developing country producers. However, although consumption in many EU c

Microsoft word - medical release form.docx

2013 Student Ministry Event Permission Form - Cumming Baptist Church I________________________ give ________________________ permission to participate in student ministry sponsored events during 2013. In case of emergency, I give Chad Ireland or the person placed in charge of my child permission to have my child treated. I will not hold the individual, the attending physician, or Cumming Bapt

Copyright © 2010-2014 Medical Articles