\376\377\000l\000m\000-\000b\000i\000v\000e\000r\000k\000n\000i\000n\000g\000a\000r\000 \0002\0000\0001\0001\000-\0000\0004\000-\0000\0001\000 \000\(\000p\000r\000o\000d\000u\000k\000t\000n\000a\000m\000n\000\)

100 i topp av läkemedel som
Mycket vanliga biverkningar = xx
används av flest patienter över 70 år
Vanliga biverkningar = x
i Stockholms läns landsting.
Mindre vanliga biverkningar = (x)
Viktökning/viktminskning skall inte liksättas med ökad eller nedsatt aptit. Kan t.ex. bero på ödem.
Förändrad Mun-
Trötthet/ Depre- Förvirr- Mag- Illamående/ Förstopp-
Ökad Nedsatt Ökad
ATC-kod Substansnamn
Produkt*
dåsighet ssion
kräkningar
Diarré upplevelse het
R05CB01 acetylcystein
M05BA04 alendronat
G04CA01 alfuzosin
M04AA01 allopurinol
N02BE01 paracetamol
C08CA01 amlodipin
N06DA02 donepezil
C09DA06 kandesartan + diuretika
C09CA06 candesartan
N05BB01 hydroxizin
C07AB03 atenolol
B03BA01 cyanokobalamin
D07AC01 betametason
C07AB07 bisoprolol
R03AC03 terbutalin
M01AE01 ibuprofen
D02AE01 karbamid
J01MA02 ciprofloxacin
N06AB04 citalopram
N02AA59 kodein kombinationer
B01AC04 klopidogrel
centralt verkande medel +
expektorantia exkl mukolytika
D01AC20 kombinationer
S01ED51 timolol, kombinationer
C09DA01 losartan och diuretika
A01AA01 natriumfluorid
G04BD07 tolterodin
N02AC04 dextropropoxifen
C01AA05 digoxin
M01AB05 diklofenak
A03AX13 silikoner
B03AA07 ferrosulfat
N06DX01 memantin
D07AC13 mometason
C09BA02 enalapril och diuretika
Förändrad Mun-
Trötthet/ Depre- Förvirr- Mag- Illamående/ Förstopp-
Ökad Nedsatt Ökad
ATC-kod Substansnamn
Produkt*
dåsighet ssion
kräkningar
Diarré upplevelse het
C09AA02 enalapril
C08CA02 felodipin
G04CB01 finasterid
B03BB01 folsyra
B01AB04 dalteparin
C03CA01 furosemid
A10BB01 glibenklamid
flukloxacillin
metenamin
C01DA14 isosorbidmononitrat I
A06AC03 sterkuliagummi I
A10AC01 insulin (human)
S01BA01 dexametason I
m, kombinationer
A12BA01 kaliumklorid
fenoximetylpenicillin
(penicillin v)
A06AD11 laktulos
H03AA01 levotyroxin, t4
C10AA05 atorvastatin
C09CA01 losartan
N03AX16 pregabalin
levodopa +
N04BA02 dekarboxylashämmare
A10BA02 metformin
N06AX11 mirtazapin
R05CB10 kombinationer
A06AD65 makrogol, kombinationer
R01AD09 mometason
A02BC05 esomeprazol
C01DA02 glycerylnitrat
C03EA01 hydroklorotiazid + amilorid
N02AE01 buprenorfin
A10AD05 insulin aspart
G03CA04 östriol
A02BC01 omeprazol
N05BA04 oxazepam
N02AA05 oxykodon
B01AC07 dipyridamol
H02AB06 prednisolon
N05CM06 propiomazin
Förändrad Mun-
Trötthet/ Depre- Förvirr- Mag- Illamående/ Förstopp-
Ökad Nedsatt Ökad
ATC-kod Substansnamn
Produkt*
dåsighet ssion
kräkningar
Diarré upplevelse het
övr. hudskyddande o.
uppmjukande medel
R03BA02 budesonid
C09AA05 ramipril
N06DA04 galantamin
N05AX08 risperidon
C03AA01 bendroflumetiazid
pivmecillinam
C07AB02 metoprolol
N06AB06 sertralin
C10AA01 simvastatin
R03BB04 tiotropiumbromid
C03DA01 spironolakton
N05BA01 diazepam
N05CF02 zolpidem
formoterol o. övr medel vid
R03AK07 obstruktiva luftvsjd
mbicort Turbuhaler
S03CA04 hydrokortison + antiinfektiva
S01ED01 timolol
N02AX02 tramadol
vitamin b-komplex
B01AC06 acetylsalicylsyra
N06AA09 amitriptylin
G03CA03 östradiol
B01AA03 warfarin
tårsubstitut o. andra
indifferenta medel
latanoprost
N05CF01 zopiklon
* i första hand listas produkt som rekommenderas i Kloka Listan 2011. Observera att sammanställningen återger vad som anges i respektive produkts produktresumé idag (mars 2011). Läkemedelsbiverkningar är under kontinuerlig bevakning och därför kan idag gällande uppgifter ändras med kort varsel. Uppgifterna är hämtade från http://www.fass.se Information om vilka läkemedel som ska eller bör sväljas hela finns i broschyren "Sväljes hela" Gå in på http://www.apoteketfarmaci.se under Nyheter & Fakta och därefter Läkemedelshantering, alternativt använd följande länk: http://www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%20Broschyrer/Sväljeshela.pdf

Source: https://elearning.stockholm.se/download/Utbildningar/Mat+f%F6r+%E4ldre/L%E4kemedelslista.pdf

What is carbohydrate intolerance and do i have it

What is Carbohydrate Intolerance and Do I Have It? Today in America the average person consumes roughly 160 lbs. of sugar per year. This has sky rocketed when you consider that less than 100 years ago the average person was consuming about 9 lbs. of sugar. Believe it or not the average person today is consuming:  100 - 160 pounds of refined sugar  300 cans of soda 

Mandelkorn-a doctors perspective

A PHYSICIAN’S PERSPECTIVE Theodore Mandelkorn, MD • INTRODUCTION • WHO SHOULD TAKE MEDICATIONS, AND WHY? • WHAT IMPROVEMENT SHOULD BE SEEN? • WHO SHOULD PRESCRIBE MEDICATIONS? • MEDICAL TRIALS • WHAT IS THE CORRECT MEDICATION? • WHAT IS THE CORRECT DOSAGE? • WHAT ABOUT “NATURAL” THERAPIES? • SUMMARY PART TWO: OVERVIEW OF MEDI

Copyright © 2010-2014 Medical Articles