Fug-dk.dk

Nyhedsbrev oktober

Bestyrelse

Næstformand
Kasserer
Sanne Lydø deltog i mødet arrangeret af Dansk Selskab for Tropemedicin, og Kristian Ø. Nielsen Bestyrelsesmedlemmer
Referat af møde på Panum Instituttet den 15. september
Suppleanter
Foredrag af Dr. David Warrel, Oxford University:
”Status of current malaria research at Oxford University, other research priorities with regard to communicable versus non- communicable diseases and possibilities for research Arbejdsgrupper
Aktiviteter
Mødet blev arrangeret i samarbejde med Dansk Selskab for Tropemedicin & Det Susanne Kaae Danske Forskningsnetværk for International Sundhed, der introducerede Dr. Jeanett Borsdal Warrel som et ikon inden for forskning og feltstudier i tropemedicin og toxiner Kampagner
samt bakteriologi. Dr. Warrel har med sine omkring 25-30 års networkerfaring Tine Stolpe arbejdet over hele verden, bl.a. på Sri Lanka, i Afrika, Brasilien og Thailand. Dr. Warrel lagde ud med at fortælle om sit arbejde i Etiopien i perioden PR
1968-1995, hvor han studerede Borrelia recurrentis. Denne bakterie giver Thomas Damgaard
anledning til tilbagefaldsfeber (”relapsing fever”) og 77 % af befolkningen dør, Dennis Christensen Udsendelser
hvis de ikke behandles med antibiotika. Undersøgelser af cytokinprofiler med Bente Kirkeby indgift af det proinflammatoriske peptid TNF-α gav et billede af, hvordan Susanne Kaae hjertets minutvolumen, kropstemperaturen, pulsen og blodtrykket ændredes Søren T. Christensen Studenter
under en tilstand med luseoverført tilbagefaldsfeber. Studier af bakteriel meningitis, astma, silicosis og slangebid er også en del Artikel
af Dr. Warrels specialer. Et problem i behandlingen af patienter som er ramt af Dennis Christensen meningococcus er, at hjerteinsufficiens og de ødemer, som infektionen Sanne Lydø medfører, af lokalbefolkningen opfattes som forårsaget af kulde og ikke af bakterien. Dette giver udslag i, at de lokale overopheder den syge i et forsøg på at helbrede, men tværtimod forværrer det blot tilstanden. Dette er endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er, at kommunikere på niveau med lokalbefolkningens kultur og traditioner for at undgå sådanne
I 1978 påbegyndte Dr. Warrel sit arbejde i Thailand i samarbejde med
”Faculty of Tropical Medicine Mahidol University Bangkok”. I Thailand var der en almindelig forekomst af malariadødsfald (med en letalitet på 10-50 % afhængig af definition), og der var netop udbrudt en malariaepidemi. Dr.
Warrel undersøgte først effekten af dexamethasone i behandlingen af malaria, men fandt at dette ikke var bedre end placebo til at øge helbredelsesfrekvensen eller overlevelsestiden. Dernæst forsøgte han at finde en optimal dosering med kinin. Dr. Warrel fandt frem til et loading dose Potentilvej 23, DK-2630 Tåstrup, giro 1-697-5788, [email protected], www.p-s-f.dk Nyhedsbrev oktober
regimen, hvor han fik optimeret brugen af parenteral kinin hos voksne, gravide kvinder og børn (han undersøgte effekten af 20 mg/10 mg per 8. time kontra 5 mg per 8. time). Dertil foretog han en metaanalyse af effekten af artemether Bestyrelse
(artemesinin) kontra kinin i behandlingen af malaria (n=1919). For artemisinin Formand
fandt han frem til den optimale lægemiddelformulering og administrationsvej Næstformand
(suppositorier), men der hersker stadig usikkerhed omkring sikkerheden ved Søren T. Christensen brug hos gravide. Kinin og artemisinin er lige effektive (lige hurtige) til at Kasserer
dræbe malariaparasitten, men artemisinin har en længere halveringstid, hvilket Bestyrelsesmedlemmer
åbner muligheden for kombinationsterapi med disse to stoffer. Suppleanter
Da Dr. Warrel senere (1989) forskede i malariaforekomsten blandt børn i Marit Anfinnsen
Kenya fandt han frem til, at udviklingen af og symptomerne på malaria hos Lisbeth E. Jørgensen
afrikanske børn var forskellig fra hans studier blandt den thailandske voksne befolkning. Der sås forskelle i forekomsten af anæmi, inflammation, acidose og ”respiratory distress” blandt børn og voksne. Blandt børn ses endvidere en øget forekomst af impermeabilitet, hvilket fører til forhøjet intrakranielt tryk. Neuro- Arbejdsgrupper
psykiatriske følger af cerebral malaria, er bl.a. kognitiv svækkelse, hvilket kan Aktiviteter
blokere intellektet hos børn. Dette er et problem og en økonomisk byrde for Marianne O. Jensen landet, da børnene er fremtiden og håbet for udviklingen i landet. At der er Susanne Kaae forskel i udviklingen af og symptomerne på malaria blandt børn og voksne, gør Jeanett Borsdal Kampagner
det mere komplekst at udvikle vacciner til behandling heraf. En udfordring. Rabies er endnu et hyppigt tilfælde hos den afrikanske og thailandske Lea Rønneberg
befolkning. Der blev vist fotos af rabiesbidte børn, hvor kramper med Lisbet E. Jørgensen påfølgende paralyse er kendetegnende. Rabies kan ikke helbredes, når den PR
først har udviklet sig, men kun forebygges. På denne baggrund har Dr. Warrel Thomas Damgaard udført studier af patofysiologien bag rabies encephalitis, for at der hurtigt kan Udsendelser
stilles en diagnose. Som led i vigtigheden af, at der forskes i medicinsk Bente Kirkeby bekæmpelse af denne sygdom har Dr. Warrel arbejdet i Thailand med udvikling Susanne Kaae af rabiesvaccine til profylaktisk behandling. Tidligere krævede effektiv Studenter
vaccination, at patienten skulle stikkes op til 25 gange om dagen, og det blev Søren T. Christensen gjort samme sted i abdominalvævet. Dette medfører fare for allergisk reaktion. Ditte Maria Karpf Dr. Warrel løste problemet ved at dele injektionsstedet op til 6 foran kroppen Bente Kirkeby og 2 bag på, således at patienten nu stikkes færre gange per dag. Dr. Warrel Dennis Christensen pointerede, at der er behov for økonomiske bidrag til at behandle med en Sanne Lydø profylaktisk post-eksponeringsvaccine (immunoglobulin) samt behov for at reducere omkostningerne og stadig bevare fuld immunitet overfor rabies. Interessen blandt fonde til at støtte forskningen inden for kliniske studier af rabies er en tredjedel af, hvad den er inden for cerebral malaria. Når det kommer til forskningen med kliniske studier i behandlingen af slangebid, er den lig nul og er et forsømt område blandt forskere. Dette er et problem, for slangebid er hyppigt i troperne. Dr. Warrel har bl.a. forsket i slangebid på Sri
Lanka og i Brasilien. Der blev vist skræmmende billeder af slangebid forårsaget af slangen med det latinske navn Bothrops atrox. Et bid af denne slange førte til amputation af en arm hos en 11-årig dreng, hvilket kunne være forhindret ved medicinsk forebyggelse. Dr. Warrel slog fast, at der er behov for randomiserede kontrollerede sammenligninger af antidoter til slangegift, doseringer heraf og profylaktisk behandling kontra anafylaktisk chok-reaktioner af slangebid. Det vil sige samfundsmæssige epidemiologiske studier af Potentilvej 23, DK-2630 Tåstrup, giro 1-697-5788, [email protected], www.p-s-f.dk Nyhedsbrev oktober
incidensen og konsekvenser af slangebid samt laboratoriestudier af antidot I 1991 begav Dr. Warrel sig af sted til Vietnam, hvor han forskede i Bestyrelse
patofysiologien bag bl.a. svær malaria, og dens følger som akut nyresvigt. Formand
Dertil forskede han i neurologiske sygdomme som cerebral malaria, japansk Næstformand
encephalitis, svær tetanus, tuberkulose, meningitis og cerebral dengugefeber. Søren T. Christensen Disse forskningsstudier er blevet anerkendt af WHO ikke kun som akademisk Kasserer
arbejde, men også som værende af værdi i praksis. Bestyrelsesmedlemmer
Dr. Warrel sluttede af med at opsummere, hvad hans 25 års feltstudier Dennis Christensen
Suppleanter
har ført med sig:
• Klinisk forskning i infektiøse sygdomme og tropemedicin • Forbedring i behandling og forebyggelse af adskillige • Accepteret og vedvarende samarbejde i flere tropiske lande Arbejdsgrupper
Aktiviteter
• Identificering, rekruttering, uddannelse og støtte af Marianne O. Jensen • Integration med basis naturvidenskabelige laboratorier i Jeanett Borsdal Kampagner
Det var et meget engageret og inspirerende foredrag omkring Dr. Warrels Lea Rønneberg basisforskning og videre kliniske forskning. Han understregede vigtigheden af Lisbet E. Jørgensen at samarbejde på tværs af lande og forskningsmæssige uddannelser for at få et PR
så bredt og nuanceret syn på behandling af tropiske sygdomme som muligt. Udsendelser
Seancen sluttede af med ca. 20 minutters spørgetid, hvor tilhørere fra diverse Bente Kirkeby ophav stillede uddybende spørgsmål. Spørgsmål, om årsagen til at nogle er Susanne Kaae immune overfor malaria, blev besvaret med, at der er mange mulige årsager, Studenter
men at intet er afklaret med sikkerhed. Der er mange uafklarede ender i Søren T. Christensen forskningen. En del skyldes genetiske faktorer samt det at børn, som har været Ditte Maria Karpf syge af cerebral malaria, fremover udvikler deres immunforsvar, således at de Bente Kirkeby opnår immunitet. Dertil blev HIV/AIDS-problematikken bragt på banen i Dennis Christensen forbindelse med, at der er en stærk interaktion mellem malaria og HIV/AIDS. Thomas Damgaard Der forskes derfor i at finde antistoffer som svar på denne synergisme. Som nævnt et spændende og horisontudvidende møde.
Statens Serum Institut modtager gigant støtte til
forskning: Vacciner skal redde 5 millioner menneskeliv
Potentilvej 23, DK-2630 Tåstrup, giro 1-697-5788, [email protected], www.p-s-f.dk Nyhedsbrev oktober
Statens Serum Institut (SSI) samler og opruster nu forskningen inden for Tuberkulose, Malaria og HIV i Center for Vaccineforskning. De tre sygdomme Bestyrelse
dræber mere end 5 millioner mennesker om året og er skyld i over 10 pct. af Bente Frøkjær alle årsagsbetingede dødsfald i verden. Inden for de næste ti år regner Næstformand
instituttets internationalt anerkendte forskere med at have udviklet og afprøvet Søren T. Christensen Kasserer
vacciner imod to af verdens alvorligste sygdomme, Tuberkulose og Malaria. Kristian Ø. Nielsen Mens vaccinen imod HIV ligger nogle år længere ude i fremtiden. Bestyrelsesmedlemmer
Ved Copenhagen Consensus blev netop de tre infektionssygdomme anset for at Bente Kirkeby være det bedste sted at placere bistandskronerne. Suppleanter
Center for Vaccineforskning indvies officielt i morgen fredag den 17. Marit Anfinnsen EU, Gates Foundation og European Malaria Vaccine Initiativ sætter sin lid til, at de danske forskere kan finde frem til vacciner, der kan udrydde de tre infektioner, der er med til at fastholde flere af de hårdest ramte udviklingslande i fattigdom. Statens Serum Institut har fået tilsagn om 120 millioner kroner til Arbejdsgrupper
Aktiviteter
forskningen frem til 2007. En økonomisk indsprøjtning, der er større end Kristian Ø. Nielsen ”Det er meget glædeligt, at SSI har fået så store forskningsmidler, som gør det Susanne Kaae muligt at opruste den meget lovende vaccineforskning. Uden donationerne ville Kampagner
det ikke være muligt,” siger administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen, Søren T. Christensen Internationalt førende
SSI er internationalt førende inden for vaccineforskning og kan i kraft af PR
instituttets mangeårige erfaring med at udvikle og fremstille vacciner også stå Dennis Christensen for kliniske tests og for egentlig vaccineproduktion. Udsendelser
”Vi er glade for, at vores forskning kan føre til, at vi kan få kontrol med de Bente Kirkeby store globale sundhedsproblemer, som de tre sygdomme medfører,” siger Søren T. Christensen administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut. Studenter
Udviklingen af vacciner mod HIV, Tuberkulose og Malaria kræver et bredt Søren T. Christensen internationalt samarbejde mellem de bedste forskningsinstitutter, industrien Artikel
samt offentlige og private investorer. Det skyldes, at vaccineudviklingen er en Bente Kirkeby enorm videnskabelig, teknologisk og økonomisk udfordring.
BMJ 2004;329:818 (9 October)
Less than half the world is likely to meet target for cutting child deaths According to a progress report from UNICEF published this week, less than half the world is on track to meet the United Nations’ target to cut death rates among children aged under 5 years. The report, Progress for Children, also says that an estimated 11 million children are still dying needlessly every year. In September 2000, the United Nations set several millennium development goals, one of which was to reduce the 1990 death rates among the under 5s by two thirds by 2015—a fall from 93 to 31 in every 1000. Ninety countries are expected to meet this target, 53 of which are developing nations. But 98 countries are still falling far short of the 4.4% annual progress needed, says Potentilvej 23, DK-2630 Tåstrup, giro 1-697-5788, [email protected], www.p-s-f.dk Nyhedsbrev oktober
the report, most of them failing to manage even 2%. And at the current rate of progress, by 2015 the average global rate will have dropped Bestyrelse
Næstformand
Kasserer
Cafe-debatmøde torsdad d. 28. oktober 2004: Bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter
- " They are trying to save mothers, not women", Mary Mwakyusa, jordemoder I Tanzania, 2004 Arbejdsgrupper
En fødsel er det eneste, der er gratis på et offentligt hospital i Tanzania. Men Aktiviteter
mange fattige kvinder har ikke råd til at benytte sig af det gratis tilbud. Mødredødeligheden er høj i Tanzania og omsorgen for de fødende kvinder har det svært i et sundhedssystem - med konstant underbemanding og meget Kampagner
* "Mødres behov, kvinders ret og jordemødres arbejdsvilkår" v. Sara Wernery, Maria Aarhus og Sanni Bundgaard, studerende ved jordemoderuddannelsen i København, fortæller om deres indtryk fra en rejse til Tanzania for Kvindernes U-landsduvalg. Udsendelser
* "Kvinders adgang og ret til sundhed - i lyset af privatiseringer og Studenter
- om kampagnen "Kvinder betaler - med livet" v. Janice Goodson Førde, Kvindernes U-landsudvalgs forkvinde
Onsdag d. 24. november kl. 19.00 - 21.00

Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, auditorium 2-01 (bygningen for Anatomi og Fysiologi), Grønnegårdsvej 7, Frederiksberg. Julemøde i samarbejde med Dansk Selskab for Parasitologi (DSP) 1. Dr. Likezo Mubila, department of Biological Sciences, University of Potentilvej 23, DK-2630 Tåstrup, giro 1-697-5788, [email protected], www.p-s-f.dk Nyhedsbrev oktober
"Integrated helminth control in Africa" 2. Foredrag ved vinderen af årets Paper of the Year 2004 i DSP Bestyrelse
Vi vil selvfølgelig bringe information om arrangementerne løbende, og Formand
informere om arrangementer af AIDS-netværket og andre organisationer og Næstformand
netværk, der kan have interesse, så snart vi får indbydelserne. Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter

Arbejdsgrupper
Aktiviteter
Kampagner
Udsendelser
Studenter
Potentilvej 23, DK-2630 Tåstrup, giro 1-697-5788, [email protected], www.p-s-f.dk

Source: http://www.fug-dk.dk/uploads/media/oktober_2004.pdf

Microsoft word - document

If you are confused about women's hormone (estrogen) replacement therapy, it is perfectly understandable. Every headline a woman reads seems to contradict the either previous headline or her own doctor. Some sources refer to "menopause," and others to "perimenopause," and yet others to hormonal imbalance. Women's different health situations bring on other questions, such as, "I

atmos-chem-phys-discuss.net

Atmos. Chem. Phys. Discuss., 3, S849–S851, 2003 Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Interactive comment on “New-particle formation events in a continental boundary layer: First results from the SATURN experiment” by F. Stratmann et al. F. Stratmann et al. Paragraph 1: A table of all balloon-borne measurements carried out during the SAT-URN experiment has

Copyright © 2010-2014 Medical Articles