Microsoft word - cor

CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA (COR) 2009
III 1 GRUPA MAJORA 1
Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si
functionari superiori din unitatile economicosociale si politice
11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI
PUBLICE

111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice
1110 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice
114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice,
profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti
1141 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice
1142 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale,
patronale, sindicale si alte organizatii similare
1143 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si
alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc)
12 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICOSOCIALE MARI (CORPORATII)
121 Directori generali, directori din unitati economicosociale mari si
asimilati
1210 Directori generali, directori si asimilati
122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc) cu
activitati de productie si sociale din unitati economicosociale mari
1221 Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
si protectia mediului
1222 Conducatori in industria extractiva si prelucratoare
1223 Conducatori in constructii
1224 Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul
1225 Conducatori in activitatea hoteliera si restaurante
1 Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii
1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1228 Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc)
1229 Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate,
cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc)
123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc)
cu activitati nelucrative din unitati economicosociale mari
1231 Conducatori in servicii de administratie si financiare
1232 Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte
relatii de munca
1233 Conducatori in activitatea de vanzare si marketing
1234 Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice
1235 Conducatori in aprovizionare si desfacere
1236 Conducatori in informatica
1237 Conducatori in cercetaredezvoltare, proiectare
1239 Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

13 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICOSOCIALE MICI (GIRANTI)
131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economicosociale mici
1311 Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare,
piscicultura si pescuit
1312 Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare
1313 Conducatori de intreprinderi mici din constructii
1314 Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul
1315 Conducatori de intreprinderi mici din activitatea hoteliera si restaurante
1316 Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si
telecomunicatii
1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii
comerciale
1318 Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc)
1319 Conducatori de alte intreprinderi mici
III 2 GRUPA MAJORA 2
Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice
21 FIZICIENI, MATEMATICIENI SI INGINERI
211 Fizicieni, chimisti si asimilati
2111 Fizicieni si astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimisti
2114 Geologi, geofizicieni
212 Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati
2121 Matematicieni si asimilati
2122 Specialisti statisticieni
213 Specialisti in informatica
2131 Analisti, programatori, informaticieni designeri
2139 Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare
214 Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,
pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
2141 Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri energeticieni si electricieni
2144 Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii
2145 Ingineri mecanici
2146 Ingineri petrochimisti si in chimia industriala
2147 Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti
2148 Ingineri geodezi, cartografi si topografi
2149 Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza
anterioare
215 Ingineri in industria textilapielarie si industria alimentara
2 Ingineri in industria textila si pielarie
2152 Ingineri in industria alimentara
216 Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria
celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)
2161 Ingineri in industria lemnului
2162 Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
2163 Ingineri in industria celulozei si hartiei
22 SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE SI STIINTELE VIETII
221 Specialisti in biologie si agronomie
2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati
2212 Bacteriologi, farmacologi si asimilati
2213 Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici
2214 Ingineri clinici
222 Medici si asimilati
2221 Medici medicina generala
2222 Medici stomatologi
2223 Medici veterinari
2224 Farmacisti
2229 Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

23 PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR SI ASIMILATI

231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati
ocupati in invatamantul superior
2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati
ocupati in invatamantul superior
232 Profesori in invatamantul secundar
2321 Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri
2322 Profesori in invatamantul gimnazial
233 Profesori in invatamantul primar
2331 Profesori in invatamantul primar
2332 Profesori in invatamantul prescolar
234 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
2340 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
235 Alti specialisti in invatamant
2351 Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic
2352 Inspectori in invatamant
2359 Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare
24 ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI STIINTIFICE
241 Specialisti cu functii administrative si comerciale
2411 Specialisti in sistemul financiarbancar
2412 Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a
personalului
2419 Alti specialisti cu functii administrative si comerciale
242 Juristi
2421 Avocati
2422 Magistrati (judecatori, procurori)
2429 Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare
243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati
2431 Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice
2432 Bibliotecari, documentaristi si asimilati
244 Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste
2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul
financiarbancar)
2442 Sociologi, antropologi, geografi si asimilati
2443 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
2444 Lingvisti, traducatori si interpreti
2445 Psihologi
2446 Specialisti in activitatea sociala
2447 Specialisti in relatii publice
245 Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati
2451 Scriitori, ziaristi si asimilati
2452 Sculptori, pictori si asimilati
2453 Compozitori, muzicieni si cantareti
2454 Coregrafi si dansatori
2455 Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole
246 Membri ai clerului
2460 Membri ai clerului
247 Specialisti in administratia publica
2470 Specialisti in administratia publica
248 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice 2481 Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie 2482 Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie 2483 Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie 2484 Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica 249 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica 2491 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica 2492 Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica 250 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica 2501 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica 251 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice 2511 Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism 2512 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii 2513 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica 2514 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii 2515 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica 2516 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala 2517 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie 2518 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara 1 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textilepielarie 2 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara 253 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice 2531 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului 2532 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice 254 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii 2541 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie si ecologie 2542 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie 2543 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura 255 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina 2551 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina 2552 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica 2553 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara 2559 Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport 256 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar 2560 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiarbancar 257 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice 2570 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice
258 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si
umaniste
2581 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic
2582 Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie,
arheologie si geografie
2583 Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie
2584 Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie
2585 Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

III 3 GRUPA MAJORA 3
Tehnicieni, maistri si asimilati
31 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII SI TEHNICII
311 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din
industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
3111 Tehnicieni in fizica si chimie
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni energeticieni si electricieni
3114 Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
3115 Tehnicieni si maistri mecanici
3116 Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala
3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti
3118 Desenatori tehnici
3119 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii si asimilati,
neclasificati in grupele de baza anterioare
312 Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali
(exploatare intretinere)
3121 Asistenti, analistiprogramatori si asimilati
3122 Tehnicienioperatori echipamente calcul
3123 Tehnicienioperatori roboti industriali
313 Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)
3131 Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radioemisie, televiziune si
telecomunicatii
3133 Tehnicieni de aparate electromedicale
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene
3141 Ofiteri mecanici de nave
3142 Ofiteri de punte si pilotaj nave
3143 Piloti de avioane si asimilati
3144 Controlori si navigatori de trafic aerian
3145 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian
315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru
protectia si igiena muncii si controlori de calitate
3 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor
3152 Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate
316 Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara
3161 Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie
3162 Tehnicieni si maistri in industria alimentara
317 Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si
ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
3171 Tehnicieni si maistri in industria lemnului
31 Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de
constructii (materiale oxidice)
3173 Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei
32 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII, OCROTIREA SANATATII SI ASIMILATI
321 Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati
3211 Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei
3212 Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si
silviculturii
3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie
322 Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori
medicale)
3221 Asistenti medicali generalisti
3222 Igienisti
3223 Asistenti dieteticieni si de nutritie
3224 Optometricieni si opticieni
3225 Tehnicieni dentari
3 Fizioterapeuti si asimilati
3227 Asistenti si tehnicieni veterinari
3228 Asistenti farmacisti si laboranti
3229 Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare
323 Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti
3231 Surori medicale si laborante
3232 Moase si surori puericultoare
33 INVATATORI SI ASIMILATI
331 Invatatori
3310 Invatatori in invatamantul primar
332 Educatoare
3320 Educatoare
333 Instructorieducatori in unitati de handicapati
3330 Instructorieducatori in unitati de handicapati
334 Alt personal in invatamant
3340 Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

34 ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR

341 Agenti in activitatea financiara si comerciala
3411 Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)
3412 Agenti de asigurari
3413 Agenti imobiliari
3414 Agenti de voiaj
3415 Reprezentanti tehnici si comerciali
3416 Agenti contractari si achizitii
3417 Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie
3419 Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele
de baza anterioare
342 Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri
3421 Agenti comerciali
3422 Agenti concesionari
3423 Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si
reintegrare a somerilor
3429 Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza
anterioare
343 Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa
3431 Secretari administrativi si asimilati
3432 Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa
3433 Contabili
3434 Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati
344 Inspectori si agenti financiari
3441 Inspectori de vama si frontiera (vamesi)
3442 Inspectori de taxe si impozite
3443 Inspectori de pensii si asigurari sociale
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
3449 Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza
anterioare
345 Inspectori de politie si detectivi
3450 Inspectori de politie si detectivi
346 Asistenti sociali
3460 Asistenti sociali
347 Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport
3471 Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei
34 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole
3473 Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati
3474 Clovni, magicieni, acrobati si asimilati
3475 Sportivi, antrenori si asimilati
348 Personal laic din culte
3480 Personal laic din culte
III 4 GRUPA MAJORA 4
Functionari administrativi

41 FUNCTIONARI DE BIROU

411 Secretari si operatori la masini de scris si de calcul
4111 Stenografe si dactilografe
4112 Operatori la prelucrarea textelor si asimilati
4113 Operatori introducere, validare si prelucrare date
4114 Operatori la masini de calcul
4115 Secretare
412 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare
4121 Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila
4122 Functionari in activitati financiare
413 Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi
4131 Magazineri
4132 Functionari de programare si urmarire a productiei
4133 Functionari in transporturi
414 Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati
4141 Bibliotecari si arhivari
4142 Functionari expeditie si alti agenti postali
4143 Codificatori, corectori de tipar si asimilati
419 Alti functionari de birou
4190 Alti functionari de birou
42 FUNCTIONARI IN SERVICII CU PUBLICUL
421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
4211 Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete
4212 Operatori la ghisee
4213 Crupieri si asimilati
4214 Camatari
4215 Colectori de note de plata, polite si bani cash
422 Functionari la receptie si de informare a clientelei
4221 Functionari la agentiile de voiaj
4222 Functionari la serviciile de informare si receptioneri
4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
III 5 GRUPA MAJORA 5
Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati
51 LUCRATORI IN SERVICII PERSONALE SI DE PROTECTIE
511 Insotitori de zbor si ghizi
5111 Insotitori de zbor si stewardese
5112 Conductori si controlori in transporturi publice
5113 Ghizi
512 Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine,
pensiuni etc
5121 Administratori (Intendenti)
5122 Bucatari
5123 Ospatari si barmani
513 Personal de ingrijire si asimilat
5131 Ingrijitoare de copii
5132 Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara
5133 Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu
5139 Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza
anterioare
514 Alti lucratori in servicii pentru populatie
5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati
5142 Valeti, cameriste si insotitori
5143 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
5149 Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza
anterioare
516 Personal de paza si ordine publica
5161 Pompieri
5163 Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)
5169 Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza
anterioare

52 MODELE, MANECHINE SI VANZATORI IN MAGAZINE SI PIETE

521 Manechine si asimilati
5210 Manechine si asimilati
522 Vanzatori in magazine si piete
5220 Vanzatori in magazine si piete
III 6 GRUPA MAJORA 6
Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
61 AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
611 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale
6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
6112 Arboricultori si floricultori
6115 Viticultori si pomicultori
612 Crescatori de animale
6121 Crescatoriingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte
si carne
6122 Crescatori de pasari si fazanieri
6123 Apicultori si sericicultori
6124 Crescatori ingrijitori de cabaline
6125 Crescatori de animale mici
613 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de
animale
6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de
animale
614 Lucratori forestieri si asimilati
6141 Lucratori forestieri
6142 Preparatori mangal
615 Pescari si vanatori
6 Lucratori in culturi acvatice
6152 Pescari in ape interioare si de coasta
6153 Pescari in mari si oceane
6154 Vanatori
III 7 GRUPA MAJORA 7
Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor
71 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI CONTRUCTII
711 Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra
7111 Mineri si lucratori in cariera
7112 Artificieri
7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
712 Muncitori constructori si asimilati
7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale
7122 Zidari
7123 Constructori in beton armat si asimilati
7124 Dulgheri
7129 Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare
713 Muncitori constructori la lucrari de finisare
7131 Constructori de acoperisuri
7132 Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari
7133 Ipsosari
7134 Montatori de izolatii termice si acustice
7135 Geamgii
7136 Instalatori si montatori de tevi
7137 Electricieni in constructii
714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
7141 Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori
7143 Curatitori de fatade si cosari

MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE SI
ASIMILATI

1 Turnatori, sudori, tinichigiicazangii si alti lucratori in constructii
metalice
11 Turnatori, formatori, miezuitori
12 Sudori si debitatori autogeni
13 Tinichigiicazangii
14 Constructori si montatori de structuri metalice
15 Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si
transportat
16 Scafandri si alti lucratori subacvatici
2 Forjori, matriteri, reglori si asimilati
21 Forjori, stantatori si presatori
22 Sculeri
23 Reglori si reglori conductori de masini unelte
24 Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit
3 Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje
31 Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule
32 Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane
33 Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale
4 Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si
electrotehnice
41 Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente
electrice si energetice
42 Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente
electronice
44 Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si
telefonice
45 Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si
subterane
73 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE
SI ASIMILATI

731 Lucratori in mecanica fina si asimilati
7311 Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie
7312 Confectioneri si acordori de instrumente muzicale
7313 Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale
732 Olari, sticlari si lucratori asimilati
7321 Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive
7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc)
7323 Gravori pe sticla
7324 Pictori, decoratori pe sticla si ceramica
733 Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile,
piele si alte materiale
7331 Lucratorimeseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte
materiale
7332 Lucratorimeseriasi in executarea de produse artizanale din textile, piele
si materiale similare
734 Lucratori poligrafi si asimilati
7341 Zetari si linotipisti
7342 Stereotipari si galvanotipisti
7343 Gravori de imprimerie si fotogravori
7344 Personal de fotografiere si asimilat
7345 Legatori si lucratori Inruditi
7346 Imprimatori pe matase, lemn si textile
74 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICAtI IN INDUSTRIA ALIMENTARA SI ALTE MESERII
ARTIZANALE

741 Meseriasi si lucratori in industria alimentara
7411 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
7412 Brutari, patiseri si cofetari
7413 Lucratori in fabricarea produselor lactate
7414 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
7415 Degustatori si controlori de calitate de mancaruri si bauturi
7416 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
742 Meseriasi si lucratori In tratarea si prelucrarea lemnului
7421 Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului
7422 Tamplari si lucratori asimilati
7423 Reglorimontatori masini de prelucrat lemn
7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati
743 Lucratori in industria textila si confectii
7431 Filatori
7432 Tesatori si tricotori
7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste
7434 Blanari si asimilati
7435 Mesteri, croitori in textile si piele
7436 Lucratori in broderie si asimilati
7437 Tapiteri si asimilati
744 Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei
7441 Tabacari si pielari
7442 Cismari si mestesugari

III 8 GRUPA MAJORA 8
Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse
81 OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE SI LUCRATORI ASIMILATI
811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera de extractie
si preparare a substantelor minerale utile
8111 Operatori la instalatii si utilaje miniere
8112 Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor
8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
812 Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului
8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari
8122 Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor
8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor
813 Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii
si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit
8131 Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si
produselor din sticla
8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare,
abrazive din carbune si grafit
814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie
8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei
815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica
8 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si
malaxare chimica
8152 Operatori la aparatele de tratament termic in chimie
8153 Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica
8154 Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia
rafinarii petrolului si gazelor)
8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale
8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele
de baza anterioare
816 Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei
8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei
8162 Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva
8163 Operatori la incineratoare, instala(ii de tratare a apei si asimila(i
817 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali
8170 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

82 OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE SI ALTE
PRODUSE

821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale
8211 Operatori prelucratori la masini unelte
8212 Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor
produse minerale
822 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor
chimice
8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor
cosmetice
8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor
8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor
8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice
8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice
823 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din
cauciuc si mase plastice
8231 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea
produselor din cauciuc
8232 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea
articolelor din materiale plastice
824 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
8240 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
825 Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii
8251 Operatori la masinile si utilajele de imprimat
8 Operatori la masinile si utilajele de legat carti
8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din
hartie, carton si materiale similare
826 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si
articolelor din textile, blanuri si piele
8261 Operatori la utilajele de filatura
8262 Operatori la masini de tesut si tricotat
8263 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
8264 Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila
8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
8266 Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei
8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si
alte materiale similare
827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare
8271 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui
82 Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate
8273 Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii
8274 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor
fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase
8275 Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor
si fabricarea uleiurilor alimentare
8276 Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului
8277 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului
8278 Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si
altor bauturi
8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun
828 Asamblori de masini, echipamente si alte produse
8281 Montatori in constructii mecanice
8282 Montatori de masini si echipamente electrotehnice
8283 Asamblori de echipamente electronice
8284 Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice
8285 Asamblori de produse si articole din lemn
8286 Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare
8287 Montatori de subansamble
829 Alti operatori la masini si asamblori
8290 Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza
anterioare

83 CONDUCATORI DE VEHICULE SI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE

831 Mecanici de locomotiva si asimilati
8311 Mecanici de locomotiva
8312 Franari, acari si agenti de manevra
832 Conducatori auto
8321 Conducatori de motociclete
8322 Soferi de autoturisme si camionete
8323 Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie
8324 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
833 Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat
8331 Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere
8332 Conducatori de masini si utilaje terasiere
8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
8334 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
834 Marinari, navigatori si asimilati
8340 Marinari, navigatori si asimilati
III 9 GRUPA MAJORA 9
Muncitori necalificati
91 MUNCITORI NECALIFICATI, IN SERVICII SI VANZARI
911 Vanzatori ambulanti si asimilati
9111 Vanzatori ambulanti
9113 Vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon
912 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
9120 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
913 Personal casnic, spalatorese si asimilati
9131 Menajere
9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii
9133 Spalatorese si calcatorese
914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
9141 Ingrijitori de cladiri
9142 Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
915 Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici
si asimilati
9 Personal de manipulare si supraveghere bagaje
9152 Portari, paznici si asimilati
9153 Cititori de contoare si incasatori
916 Muncitori necalificati in servicii publice
9161 Gunoieri si maturatori
9162 Muncitori necalificati in servicii publice, neclasificati in grupele de
baza anterioare
92 MUNCITORI NECALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
921 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
9211 Muncitori necalificati in agricultura
9212 Muncitori necalificati in silvicultura
9213 Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare
93 MUNCITORI NECALIFICATI IN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,
INDUSTRIA PRELUCRATOARE SI TRANSPORTURI

931 Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari
publice
9311 Muncitori necalificati in mine si cariere
9312 Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
etc
9313 Muncitori necalificati in constructia de locuinte
932 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
9320 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
933 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri
9330 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri
III 10 GRUPA MAJORA 0
Fortele armate
01 FORTELE ARMATE
011 Fortele armate
0111 Fortele armate

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 2112/1996 din 19.11.1996

(MOF nr.322 din 04.12.1996)

Art director , 245210
Operator poliesteri armati cu fibra de sticla , 815209
Consilier de proprietate industriala autorizat, 241918
Pedagog de recuperare,333003
Librar-sef ,122945
Sef atelier decorator ,122946
Gardian feroviar, 516905
Pedagog social, 346002
Modificarea denumirii grupei de baza 5133 din "Ingrijitoare la domiciliu" in "Personal specialize pentru ingrijire si
supraveghere la domiciliu".

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 559/1996din 14.11.1996

(MOF nr. 322 din 04.12.1996)

Art director ,245210
Operator poliesteri armati cu fibra de sticla , 815209
Consilier de proprietate industriala autorizat, 241918
Pedagog de recuperare, 333003
Librar-sef, 122945
Sef atelier decorator, 122946
Gardian feroviar, 516905
Pedagog social,346002
Modificarea denumirii grupei de baza din "Ingrijitoare la domiciliu" in "Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la
domiciliu",
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 893 /1997 din 16.12.1997
(MOF nr. 374 din 23.12.1997)


Inginer pilot de incercare, 214540
Subinginer proiectant mechanic, 214541
Inginer economist, 244109
Kinetoterapeut, 222005
Se introduce o grupa de baza noua "Specialisti in relatii publice" cu ocupatii componente, "Specialist in relatii
publice",244701
Laborant apa potabila, 311608
Inspector protectie civila, 315102
Monitor schi, 347508
Administrator cont , 421203
Referent operatii intre sedii ,421204
Concierge, 422205
Agent bursa, 412205
Asistent maternal ,513103
Sef formatie paza si ordine , 516906
Guvernanta la hotel, 514205
Confectioner produse igienico-sanitare , 814304
Alpinist utilitar ,712920

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 2527 / 1997 din 17.12.1997

(MOF nr.374 din 1997)


Inginer pilot de incercare, 214540
Subinginer proiectant mechanic, 214541
Inginer economist, 244109
Kinetoterapeut, 222005
Grupa de baza noua "Specialisti in relatii publice" cu ocupatii componente, 2447
Specialist in relatii publice, 244701
Laborant apa potabila, 311608
Inspector protectie civila, 315102
Monitor schi, 347508
Administrator cont, 421203
Referent operatii intre sedii, 421204
Concierge, 422205
Agent bursa, 412205
Asistent maternal ,513103
Sef formatie paza si ordine,516906
Guvernanta la hotel , 514205
Confectioner produse igienico-sanitare, 814304
Alpinist utilitar, 712920

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 634/1998 din 28.12.1998

(MOF nr. 12 din 19.01.1999)

Fiziochinetoterapeut, 222906 Tehnician CATV , 313208 Referent comert exterior , 341902 Asistent medical consiliere HIV/SIDA, 322105 Lucrator social, l346003 Laborant operator centrale termice , 311113 Contabil financiar bancar, 412206 Salvator montan, 514906 Ghid sportive, 511308 Ghid supraveghetor, 511309 Menajera , 513902 Confectioner jaluzele, 733125 Zidar restaurator , 712206 Dulgher restaurator, 712402 Tamplar restaurator ,742219 Restaurator sarpante si structuri din lemn ,742220 Mozaicar restaurator , 713205 Restaurator piatra, 711305 Ipsosar restaurator ornamente din ipsos ,713303 Tinichigiu restaurator, 721309
Armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice) ,813920
Operator centrala termica, 816115
Presedinte organizatie sindicala ,114204
Vicepresedinte organizatie sindicala 1,14205
Secretar organizatie sindicala ,114206
Consultant bugetar , 241112
Contabil bugetar, 343306
Consultant in domeniul fortei de munca, 241209
Analist piata muncii, 241210
Agent ocupare ,342305
Dulgher (exclusiv restaurator), 712401
Mozaicar (exclusiv restaurator) ,713203
Ipsosar (exclusiv restaurator), 713301

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 2689 / 1998 din 30.12.1998

(MOF nr.12 din 19.19.1999)

Fiziochinetoterapeut ,222906
Tehnician CATV, 313208
Referent comert exterior, 341902
Asistent medical consiliere HIV/SIDA, 322105
Lucrator social, 346003
Laborant operator centrale termice, 311113
Contabil financiar bancar , 412206
Salvator montan,5 14906
Ghid sportiv , 511308
Ghid supraveghetor, 511309
Menajera, 513902
Confectioner jaluzele ,733125
Zidar restaurator , 712206
Dulgher restaurator, 712402
Tamplar restaurator ,742219
Restaurator sarpante si structuri din lemn , 742220
Mozaicar restaurator ,713205
Restaurator piatra , 711305
Ipsosar restaurator ornamente din ipsos,,713303
Tinichigiu restaurator, 721309
Armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice), 813920
Operator centrala termica, 816115
Presedinte organizatie sindicala ,114204
Vicepresedinte organizatie sindicala ,114205
Secretar organizatie sindicala , 114206
Consultant bugetar , 241112
Contabil bugetar , 343306
Consultant in domeniul fortei de munca, 241209
Analist piata muncii , 241210
Agent ocupare, 342305
Dulgher (exclusiv restaurator) ,712401
Mozaicar (exclusiv restaurator) ,713203
Ipsosar (exclusiv restaurator) ,713301
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 86 / 2000 din 10.01.2000
(MOF nr. 29 din 26.01.2000)

Evaluator si auditor de mediu ,321107
Metrolog , 311114
Tehnician metrolog ,311115
Montator pereti si plafoane din gips carton ,713406
Inforenergetician radiestezist , 322906
Medic primar , 222108
Medic medicina in familie, 222109
Medic de specialitate se inlocuieste cu medic specialist, 222103
Delegat sindical national , 114207
Delegat sindical de intreprindere,419004
Pompier se inlocuieste cu sef serviciu pompieri, 516101
Sef formatie pompieri se inlocuieste cu sef formatie interventie, salvare si prim ajutor, 516102
Sef grupa pompieri, 516105
Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, 516106
Consilier orientare privind cariera, 241211
Dealer, 241113
Evaluator, 241114
Analist investitii , 241115
Manager de fond actiuni/obligatiuni, 241117
Agent capital de risc, 241118
Administrator de credite , 241119
Administrator baze de date , 213903
Agent paza si ordine se inlocuieste cu agent de paza, control acces, ordine si interventie , 516901
Agent garda corp se inlocuieste cu agent de insotire si gardare persoane fizice si valori, 516902
Operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control, 313209
Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de monitorizare control acces si comunicatii, 313210
Specialist control risc ,241120
Specialist evaluare daune , 241121
Director control risc,121016
Inginer clinic ,221401
Terapeut in terapii complementare ,322907
Prelucrator prin electroeroziune, 722205

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 1055/2000 din 12.01.2000

(MOF nr. 29 din 26.01.2000)

Evaluator si auditor de mediu, 321107
Metrolog , 311114
Tehnician metrolog , 311115
Montator pereti si plafoane din gips carton, 713406
Inforenergetician radiestezist , 322906
Medic primar, 222108
Medic medicina in familie, 222109
Medic de specialitate se inlocuieste cu medic specialist, 222103
Delegat sindical national , 114207
Delegat sindical de intreprindere, 419004
Pompier se inlocuieste cu sef serviciu pompieri ,516101
Sef formatie pompieri se inlocuieste cu sef formatie interventie, salvare si prim ajutor, 516102
Sef grupa pompieri , 516105
Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, 516106
Consilier orientare privind cariera , 241211
Dealer ,241113
Evaluator , 241114
Analist investitii ,241115
Manager de fond actiuni/obligatiuni, 241116
Consultant plasamente valori mobiliare, 241117
Agent capital de risc , 241118
Administrator de credite, 241119
Administrator baze de date, 213903
Agent paza si ordine se inlocuieste cu agent de paza, control acces, ordine si interventie, 516901
Agent garda corp se inlocuieste cu agent de insotire si gardare persoane fizice si valor, 516902
Operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control, 313209
Tehnician pentru sisteme de detectie,supraveghere video si de monitorizare control acces si comunicatii ,313210
Specialist control risc ,241120
Specialist evaluare daune, 241121
Director control risc, 121016
Inginer clinic , 221401
Terapeut in terapii complementare, 322907
Prelucrator prin electroeroziune , 722205
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 86 / 2001 din 20.02.2001
(MOF nr. 152 din 28.03.2001)

Bioinginer medica, 222907 Asistent medical (studii superioare), 222908 Inspector de reintegrare sociala si supraveghere ,244603 Lichidator, 241122 Administrator judiciar , 241123 Executor bancar, 241124 Consilier de reintegrare sociala si supraveghere ,244602 Mediator ,244702 Se inlocuieste ocupatia "controlor vamal (studii superioare)" cu ocupatia "ofiter de legatura (vamal)", 241907 Maestru artist circ, 245520
Pilonist antenist , 313211
Secretar-asistent director, 343102
Grafician calculator , 411302
Designer pagini WEB, 411303
Se inlocuieste ocupatia "tehnician PSI" cod 301 cu ocupatia "inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea
incendiilor", 301151
Administrator imobile , 512112
Expert in siguranta la foc , 516107
Pompier specialist , 516108
Tamplar binale,742221
Asamblator montator profile aluminiu si geam termopan, 713407
Instalator centrale termice , 713608
Ignifugator , 714107
Operator in verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, 723305
Operator in verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor, 724204
Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate ,811103
Trolist , 811104
Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor, 812212
- La grupa de baza 1239 "Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative" ocupatia "sef stat major aparare civila" cod
123903 se inlocuieste cu ocupatia "inspector de protectie civila", 123903
- La grupa de baza 3 "Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor" se anuleaza ocupatia “inspector protectie
civila", 315102
- La grupa de baza 41904 "Alti functionari de birou" se anuleaza, 419002
Specialist in domeniul calitatii, 242301
Manager al sistemelor de management al calitatii,242302
Auditor in domeniul calitatii ,242303
Manager al sistemelor de management de mediu, 242304
Auditor de mediu, 242305
Expert/specialist standardizare, 242306
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 1453 / 2001 din 01.03.2001

(MOF nr.152 din 28.03.2001)

Bioinginer medical ,222907
Asistent medical (studii superioare), 222908
Inspector de reintegrare sociala si supraveghere , 244603
Lichidator, 241122
Administrator judiciar,241123
Executor bancar ,241124
Consilier de reintegrare sociala si supraveghere, 244602
Mediator,244702
Se inlocuieste ocupatia "controlor vamal (studii superioare)"
cu ocupatia "ofiter de legatura (vamal)" ,241907
Maestru artist circ ,245520
Pilonist antenist,313211
Secretar-asistent director, 343102
Grafician calculator, 411302
Designer pagini WEB , 411303
Se inlocuieste ocupatia "tehnician PSI" cod 315101 cu ocupatia "inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea
incendiilor",315101
Administrator imobile ,512112
Expert in siguranta la foc,516107
Pompier specialist, 516108
Tamplar binale,742221
Asamblator montator profile aluminiu si geam termopan, 713407
Instalator centrale termice, 713608
Ignifugator , 714107
Operator in verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, 723305
Operator in verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor, 724204
Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate ,811103
Trolist, 811104
Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor, 812212
- La grupa de baza 1239 "Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative" ocupatia "sef stat major aparare civila" cod
12390 se inlocuieste cu ocupatia "inspector de protectie civila", 123903
- La grupa de baza 3151 "Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor" se anuleaza ocupatia "inspector
protectie civila", 315102
- La grupa de baza 41904 "Alti functionari de birou" se anuleaza, 419002
Specialist in domeniul calitatii , 242301
Manager al sistemelor de management al calitatii ,242302
Auditor in domeniul calitatii ,242303
Manager al sistemelor de management de mediu, 242304
Auditor de mediu,242305
Expert/specialist standardizare,242306

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 334/2003 din 18.07.2003

(MOF nr. 543 din 29.07.2007)

Administrator cumparari, 341603 Administrator pensiune turistica,512113 Administrator sistem documentar,312205 Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport,514907 Agent ecolog, 514908 Agent servicii client, 342907 Agent vanzari, 341904 Analist armonizare legislative,242913 Analist de calitate, 242307 Analist cumparari, 241401 Analist masurari metrologice, 242308 Analist pret de revenire ,241127 Analist recrutare/integrare salariati ,241211 Analist resurse umane, 342306 Analist servicii client , 241922 Analist sisteme salarizare, 241212 Analist studiul materialelor, 242309 Animator centre de vacanta, 511310 Animator film de animatie (studii superioare), 245529 Animator film de animatie (studii medii), 347131 Animator sportiv, 347510 Antrenor coordonator, 347511 Arbitru judecator sportiv , 347512 Art director publicitate (studii medii), 347601 Artist instrumentist, 245319 Artist liric opera, 245323 Asistent comercia, l241923 Asistent de cabinet, 343104 Asistent director (studii sup), 241924 Asistent fizica si chimie, 311116 Asistent in relatii publice si comunicare (studii medii), 342906 Asistent manager, 343103 Asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice, 322908 Asistent personal al persoanei cu handicap grav, 513304 Asistent regizor artistic, 347124 Aspirant devine Pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunare aspirant, 314210 Audiolog, 234003 Auditor intern, 241125 Bibliotecar archivist, 243206 Biochimist, 214612 Biolog, 221118 Cameraman, 313212 Capitan nava maritima si fluviala devine Capitan fluvial, 314201 Comandant nava devine Comandant pentru nave maritime, 112202 Comentator politic devine Comentator radio TV, 245126 Conceptor/conceptor CAO, 214902 Conducator de lucrari civile, 214213 Conducator salupa devine Conducator de salupa maritima/fluviala, 834007 Conductor de instalatii,722311 Confectioner cablaje auto, 724114 Consilier armonizare legislative, 242911 Constructor-restaurator de orgi, 731213 Consultant conditii de munca, 241214 Consultant reconversie-mobiliate personal, 241213 Consultant sistem de calitate, 242310 Controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie, 822209 Controlor calitate la forjare, 722115 Controlor calitate la protejari metalice, 822328 Controlor de calitate la turnare, 722116 Controlor de gestiune, 241126 Controlor vamal se inlocuieste cu Controlor vamal, controlor pt datoria vamala (studii medii), 344101 Controlor vamal (studii sup) se inlocuieste cu Expert/inspector vamal, 241907 Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii sup), 241920 Coordonator in protectie si securitate private, 123904 Copywriter publicitate (studii medii), 347602 Copywriter publicitate (studii superioare), 245525 Corespondent securitate-confidentialitate produs, 241926 Corist opera, 245324 Crescator ingrijitor animale de laborator, 612602 Crescator ingrijitor animale salbatice captive, 612601 Custode pentru arii protejate, 511312 Designer grafica (studii superioare), 245212 Designer grafica (studii medii), 347127 Designer pagini web (studii sup), 245211 Director comercial, 121017 Director economic , 121020 Director imagine, 245523 Director magazin , 121021 Director proiect , 123713 Director vanzari , 121018 Director/director adjunct, inspector sef si asimilati, 121019 Diriginte santier, 311210 Dirijor cor, 245321 Documentarist ordonare logistica, 241303 Dragor devine Dragor maritim/fluvial, 314209 Editor imagine ,313124 Editor RTV stiri,245522 Electromecanic masini si echipamente electrice, 724115 Ergoterapeut, 315104 Expeditor international, 413331 Expert armonizare legislative, 242912 Expert relatii externe, 241932 Fizioterapeut, 222909 Formator-organizator/conceptor/consultant formare, 241217 Functionar informatii clienti, 422206 Grefier documentarist , 343212 Grefier statistician, 343211 Impresar sportive, 347514 Inginer exploatare instalatii nucleare,214317 Inginer geolog, 211421 Inginer de sistem software, 213905 Inginer sef car reportaj, 214430 Inginer sef schimb emisie, 214432 Inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice, 214545 Inspector aeronautic, 214434 Inspector de concurenta, 244110 Inspector general industria petroliera,122221 Inspector general judecatoresc,242908 Inspector general judecatoresc sef, 111075 Inspector general notarial, 242909 Inspector general penitenciare, 242910 Inspector pentru conformare ecologica, 242312 Inspector siguranta operationala, 314508 Instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sist de distributie, 713611 Instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sist de transp si inmag stocare, 713610 Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze , 713609 Instructor ameliorare/standardizare post de lucru, 214905 Instructor educator pentru activitati de resocializare, 333101 Instructor/preparator formare , 342309 Intermediarist film de desene animate (studii superioare), 245509 Intermediarist film de desene animate (studii medii), 347132 Interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare), 234004 Interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii), 322909 intretinator de textile-piele , 514910 Jucator de rugby, 347509 Judecator inspector, 242204 Laborant petrochimist, 311608 Logistician gestiune flux, 241301 Lucrator comercial, 522006 Lucrator controlor final, 522005 Lucrator gestionar , 413111 Machior , 514107 Machior spectacole, 347128 Maestru acordor pian clavecin, 245325 Maestru corepetitor, 245322 Maestru dans, 245406 Maestru lutier, 245326 Magistrat consultant, 242205 Manager proiect informatic, 213906 Manager achizitii, 123506 Manager aprovizionare, 123508 Manager farmacii, 123507 Manager financiar, 123110 Manager marketing (tarife, contracte, achizitii), 123307 Manager proiect , 241919 Manager resurse umane, 123207 Manager zona, 122408 Maseur de intretinere si relaxare, 514106 Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale, 723306 Mediaplanner, 245526 Mediator sanitary, 513902 Mediator scolar , 334010 Metodist/responsabil afacere, 214906 Metrolog verificator, 731122 Modelor prototipuri auto, 721117 Monitor mediu inconjurator, 242311 Montator aparate aer conditionat, 828702 Montator montaj emisie devine Montor emisie, 313203 Oficial sportiv acreditat, 347515 Ofiter aspirant devine ofiter de punte/mecanic/electrician maritim aspirant, 214427 Ofiter electrician devine ofiter electrician maritime,214425 Ofiter electrician devine ofiter electrician fluvial/portuar, 314103 Ofiter mecanic devine ofiter mecanic maritim, 214424 Ofiter mecanic devine ofiter ajutor fluvial/portuar, 314101 Ofiter punte devine ofiter de punte fluvial/portuar, 314205 Ofiter punte devine ofiter de punte maritime, 214423 Operator de calitate flux, 828703 Operator de handling, 314507 Operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie, 916207 Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator, 312204 Operator la instalatii de tratament termic cu procesare, 812306 Operator la masini unelte cu comanda numerica, 821112 Operator la montarea si conservarea produselor dupa probe, 721431 Operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si munitiei, 822210 Operator la tragere si munitie, 822208 Operator retele de telecomunicatii, 313215 Operator tehnica poligraf, 411304 Operator universal-spalator textile si curatitor chimic, 826430 Operator vanzari prin telefon, 341903 Optometrician devine Optometrist, 322402 Organizator de procese functionale, 241931 Organizator de productie, 347123 Peruchier, 347129 Pictor décor, 347125 Pilot comandant devine Pilot comandant avion, 314307 Pilot fluvial devine Pilot de Dunare maritime, 314206 Pilot maritim devine Pilot de mare larga, pilot de port maritim, 314208 Planificator/specialist plan sinteze, 241927 Preparator sportive, 347513 Presedinte asociatie nationala cooperatista, 114208 Presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste, 114211 Presedinte institutie publica, 111073 Primitor-distribuitor benzina si motorina, 413110 Producator delegat evenimente de marketing, 245527 Producator RTV stiri, 245521 Programator de sistem informatic, 213904 Programator fabricatie/lansator fabricatie, 241302 Ranger, 511311 Raportor ecolog, 514909 Redactor prezentator de televiziune, 245528 Redactor rubrica, 245128 Referent de specialitate selectie programe TV, 245524 Referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare), 241933 Referent TIR si tranzite (studii medii), 344103 Referent vamal (studii medii), 344104 Regizor musical, 245328 Reporter, 347126 Reprezentant commercial, 341502 Reprezentant medical, 341503 Revizor tehnic devine Revizor tehnic vagoane, 413319 Secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste, 114213 Secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice, 343213 Secretar economic, 343307 Secretar emisie, 347130 Secretar general asociatie nationala cooperatista, 114210 Solist concertist, 245320 Somelier, 512304 Specialist documentatie studii, 214904 Specialist garantii auto, 241930 Specialist instrumente de suflat, 245318 Specialist incercari componente vehicule, 214903 Specialist marketing, 241921 Specialist mentenanta electromecanica-automatica echip. Industry. , 214429 Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale, 214544 Specialist orga, 245327 Specialist plan progres, 241928 Specialist poligraf, 244503 Specialist prestatii vehicule214543 Specialist reglementari/carti identitate vehicule/verificari tehnice inmatriculare/inspectii tehnice/omologari oficiale, 214542 Specialist relatii sociale, 241925 Specialist resurse umane , 241216 Specialist sisteme de calificare, 241215 Specialist strategie industriala, 241929 Stilizator film de desene animate (studii superioare), 245510 Stilizator film de desene animate (studii medii), 347133 Subinginer iluminat tehnologic, 214433 Subinginer sef car reportaj, 214431 Sudor, 721209 Supervizor geolog si foraj, 122226 Sef atelier si asimilati, 122948 Sef birou si asimilati, 122950 Sef caserie centrala, 421111 Sef centru perfectionare, 123208 Sef corp executori bancari, 121022 Sef departament, 114213 Sef departament de marfuri alimentare/nealimentare, 122407 Sef echipaj devine Sef echipaj maritim/fluvial,314207 Sef electrician nave maritime devine Sef electrician maritime, 122672 Sef formatie industria confectiilor imbracaminte, 316109 Sef formatie industria petroliera/petrochimica, 122222 Sef instalatie petroliera, 122223 Sef laborator industria petroliera, 122224 Sef mecanic nave maritime devine Sef mecanic maritim/fluvial, 122671 Sef proiect, program si asimilati,123714 Sef raion/adjunct sef raion de marfuri alimentare/nealimentare, 413112 Sef sectie si asimilati, 122949 Sef serviciu reintegrare sociala si supraveghere, 122951 Sef serviciu si asimilati, 122947 Sef statie epurare ape reziduale ,122225 Sef statie PECO , 122406 Sef supraveghere case, 421112 Sef unitate elementara de lucru, 122952 Tehnician mentenanta electromecanica-automatica echip. Ind. , 311309 Tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale,311529 Tehnician analist de calitate, 315209 Tehnician asigurarea calitatii, 315208 Tehnician calificare gestiune competente, 342310
Tehnician conditii de munca si securitate, 315207
Tehnician cotator calitate, 315210
Tehnician de echipamente TV, 313213
Tehnician documentatie studii, 311526
Tehnician gestiune salariala, 311907
Tehnician gestiune stoc, 311909
Tehnician gestiunea productiei, 311908
Tehnician iluminat tehnologic, 313125
Tehnician incercari componente vehicule, 311525
Tehnician mobilitate personal, 342307
Tehnician planificare/urmarire sinteze, 343406
Tehnician prestatii vehicule, 311527
Tehnician pret revenire, 311906
Tehnician proiectant , 311807
Tehnician protezist-ortezist, 323001
Tehnician reconversie personal, 342308
Tehnician reglementari/omologari oficiale, 311528
Tehnician resurse umane, 342311
Tehnician retele de telecomunicatii, 313214
Tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje, 311530
Tehnician/responsabil afacere, metode implementare, 311529
Tehnician/responsabil afacere, metode logistica, 311532
Tehnician/responsabil afacere, metode org si masurarea muncii, 311533
Tehnician/responsabil afacere, metode pregatire de industrializare, 311531
Tehnolog alimentatie publica, 512204
Timonier devine timonier maritim/fluvial, 834008
Tamplar manual devine Tamplar manual/artisanal, 742203
Vicepresedinte asociatie nationala cooperatista, 114209
Vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste, 114212
Vicepresedinte institutie publica,111074
Vopsitor auto, 714108
Presedinte cooperativa de productie, achizitie si desfacere a marfurilor de inlocuieste cu Presedinte cooperativa de
consum, 122401
Vicepresedinte cooperativa de productie, achizitie si desfacere a marfurilor de inlocuieste cu Vicepresedinte cooperativa de
consum, 122405
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 338/2003 din 16.07.2003
(MOF nr. 543 din 29.07.2003)

Administrator cumparari, 341603
Administrator pensiune turistica, 512113
Administrator sistem documentar, 312205
Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport , 514907
Agent ecolog, 514908
Agent servicii client, 342907
Agent vanzari, 341904
Analist armonizare legislative, 242913
Analist de calitate, 242307
Analist cumparari, 241401
Analist masurari metrologice242308
Analist pret de revenire, 241127
Analist recrutare/integrare salariati, 241211
Analist resurse umane, 342306
Analist servicii client, 241922
Analist sisteme salarizare, 241212
Analist studiul materialelor, 242309
Animator centre de vacanta, 511310
Animator film de animatie (studii superioare), 245529
Animator film de animatie (studii medii), 347131
Animator sportiv , 347510
Antrenor cordinator, 347511
Arbitru judecator sportive, 347512
Art director publicitate (studii medii), 347601
Artist instrumentist ,245319
Artist liric opera, 245323
Asistent comercial, 241923 Asistent de cabinet, 343104 Asistent director (studii sup.), 241924 Asistent fizica si chimie , 311116 Asistent in relatii publice si comunicare (studii medii), 342906 Asistent manager, 343103 Asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice, 322908 Asistent personal al persoanei cu handicap grav, 513304 Asistent regizor artistic, 347124 Aspirant devine Pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunare aspirant, 314210 Audiolog ,234003 Auditor intern, 241125 Bibliotecar arhivist, 243206 Biochimist , 214612 Biolog , 221118 Cameraman, 313212 Capitan nava maritima si fluviala devine Capitan fluvia, 314201 Comandant nava devine Comandant pentru nave maritime, 102602 Comentator politic devine Comentator radio TV , 245126 Conceptor/conceptor CAO , 214902 Conducator de lucrari civile , 214213 Conducator salupa devine Conducator de salupa maritima/fluviala, 834007 Conductor de instalatii, 722311 Confectioner cablaje auto, 724114 Consilier armonizare legislative, 242911 Constructor-restaurator de orgi, 731213 Consultant conditii de munca, 241214 Consultant reconversie-mobiliate personal, 241213 Consultant sistem de calitate, 242310 Controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie, 822209 Controlor calitate la forjare, 722115 Controlor calitate la protejari metalice, 822328 Controlor de calitate la turnare, 722116 Controlor de gestiune, 241126 Controlor vamal se inlocuieste cu Controlor vamal, controlor pt. datoria vamala (studii medii), 344101 Controlor vamal (studii sup.) se inlocuieste cu Expert/inspector vamal, 241907 Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii sup.), 241920 Coordonator in protectie si securitate private, 123904 Copywriter publicitate (studii medii), 347602 Copywriter publicitate (studii superioare), 245525 Corespondent securitate-confidentialitate produs, 241926 Corist opera, 245324 Crescator ingrijitor animale de laborator, 612602 Crescator ingrijitor animale salbatice captive, 612601 Custode pentru arii protejate, 511312 Designer grafica (studii superioare) ,245212 Designer grafica (studii medii), 347127 Designer pagini web (studii sup.), 245211 Director comercial, 121017 Director economic , 121020 Director imagine, 245523 Director magazin, 121021 Director proiect, 123713 Director vanzari, 121018 Director/director adjunct, inspector sef si asimilati, 121019 Diriginte santier, 311210 Dirijor cor, 245321 Documentarist ordonare logistica, 241303 Dragor devine Dragor maritim/fluvial, 314209 Editor imagine, 313124 Editor RTV stiri, 245522 Electromecanic masini si echipamente electrice,724115 Ergoterapeut, 322604 Expeditor international, 413331 Expert armonizare legislative, 242912 Expert relatii externe, 241932 Fizioterapeut, 222909 Formator-organizator/conceptor/consultant formare, 241217 Functionar informatii clienti, 422206 Grefier documentarist, 343212 Grefier statistician, 343211 Impresar sportiv, 347514 Inginer exploatare instalatii nucleare, 214317 Inginer geolog, 211421 Inginer de sistem software, 213905 Inginer sef car reportaj, 214430 Inginer sef schimb emisie, 214432 Inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice, 214545 Inspector aeronautic, 214434 Inspector de concurenta, 244110 Inspector general industria petroliera, 122221 Inspector general judecatores, 242908 Inspector general judecatoresc sef, 111075 Inspector general notarial, 242909 Inspector general penitenciare, 242910 Inspector pentru conformare ecologica, 242312 Inspector siguranta operationala, 314508 Instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sist. de distributie, 713611 Instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sist. de transp. si inmag. stocare, 713610 Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, 713609 Instructor ameliorare/standardizare post de lucru, 214905 Instructor educator pentru activitati de resocializare, 333101 Instructor/preparator formare, 342309 Intermediarist film de desene animate (studii superioare), 245509 Intermediarist film de desene animate (studii medii), 347132 Interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare), 234004 Interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii), 322909 Intretinator de textile-piele, 514910 Jucator de rugby, 347509 Judecator inspector, 242204 Laborant petrochimist, 311608 Logistician gestiune flux, 241301 Lucrator comercial, 522006 Lucrator controlor final, 522005 Lucrator gestionar, 413111 Machior, 514107 Machior spectacole, 347128 Maestru acordor pian clavecin, 245325 Maestru corepetitor, 245322 Maestru dans, 245406 Maestru lutier, 245326 Magistrat consultant, 242205 Manager proiect informatic, 213906 Manager achizitii, 123506 Manager aprovizionare, 123508 Manager farmacii, 123507 Manager financiar, 123110 Manager marketing (tarife, contracte, achizitii), 123307 Manager proiect, 241919 Manager relatii furnizori, 123509 Manager resurse umane, 123207 Manager zona, 122408 Maseur de intretinere si relaxare, 514106 Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale, 723306 Mediaplanner, 245526 Mediator sanitar, 513902 Mediator scolar, 334010 Metodist/responsabil afacere, 214906 Metrolog verificator, 731122 Modelor prototipuri auto, 721117 Monitor mediu inconjurator, 242311 Montator aparate aer conditionat, 828702 Montator montaj emisie devine Montor emisie, 313203 Oficial sportiv acreditat, 347515 Ofiter aspirant devine Ofiter de punte/mecanic/electrician maritim aspirant, 214427 Ofiter electrician devine Ofiter electrician maritime, 214425 Ofiter electrician devine Ofiter electrician fluvial/portuar, 314103 Ofiter mecanic devine Ofiter mecanic maritime, 214424 Ofiter mecanic devine Ofiter ajutor fluvial/portuar, 314101 Ofiter punte devine Ofiter de punte fluvial/portuar, 314205 Ofiter punte devine Ofiter de punte maritim, 214423 Operator de calitate flux, 828703 Operator de handling, 314507 Operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie, 916207 Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator, 312204 Operator la instalatii de tratament termic cu procesare, 812306 Operator la masini unelte cu comanda numerica, 821112 Operator la montarea si conservarea produselor d upa probe, 721431 Operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si munitiei, 822210 Operator la tragere si munitie,822208 Operator retele de telecomunicatii, 313215 Operator tehnica poligraf, 411304 Operator universal-spalator textile si curatitor chimic, 826430 Operator vanzari prin telefon, 341903 Optometrician devine Optometrist, 322402 Organizator de procese functionale, 241931 Organizator de productie, 347123 Peruchier, 347129 Pictor decor 347125 Pilot comandant devine Pilot comandant avion, 314307 Pilot fluvial devine Pilot de Dunare maritim, 314206 Pilot maritim devine Pilot de mare larga, pilot de port maritim, 314208 Planificator/specialist plan sinteze, 241927 Preparator sportiv, 347513 Presedinte asociatie nationala cooperatista, 114208 Presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste, 114211 Presedinte institutie publica, 111073 Primitor-distribuitor benzina si motorina, 413110 Producator delegat evenimente de marketing, 245527 Producator RTV stiri, 245521 Programator de sistem informatic, 213904 Programator fabricatie/lansator fabricatie , 241302 Ranger, 511311 Raportor ecolog, 514909 Redactor prezentator de televiziune, 245528 Redactor rubrica, 245128 Referent de specialitate selectie programe TV, 245524 Referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare), 241933 Referent TIR si tranzite (studii medii), 344103 Referent vamal (studii medii), 344104 Regizor muzical, 245328 Reporter, 347126 Reprezentant comercial, 341502 Reprezentant medical, 341503 Revizor tehnic devine revizor tehnic vagoane, 413319 Secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste, 114213 Secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice, 343213 Secretar economic, 343307 Secretar emisie, 347130 Secretar general asociatie nationala cooperatista, 114210 Solist concertist, 245320 Somelier, 512304 Specialist documentatie studii, 214904 Specialist garantii auto, 241930 Specialist instrumente de suflat, 245318 Specialist incercari componente vehicule, 214903 Specialist marketing, 241921 Specialist mentenanta electromecanica-automatica echip. industr., 214429 Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale, 214544 Specialist orga, 245327 Specialist plan progres, 241928 Specialist poligraf, 244503 Specialist prestatii vehicule, 214543 Specialist reglementari/carti identitate vehicule/verificari tehnice inmatriculare/inspectii tehnice/omologari oficiale, 214542 Specialist relatii sociale, 241925 Specialist resurse umane, 241216 Specialist sisteme de calificare, 241215 Specialist strategie industriala, 241929 Stilizator film de desene animate (studii superioare), 245510 Stilizator film de desene animate (studii medii), 347133 Subinginer iluminat tehnologic, 214433 Subinginer sef car reportaj, 214431 Sudor, 721209 Supervizor geolog si foraj, 122226 Sef atelier si asimilati, 122948 Sef birou si asimilati, 122950 Sef caserie centrala ,421111 Sef centru perfectionare, 123208 Sef corp executori bancari, 121022 Sef departament , 114213 Sef departament de marfuri alimentare/nealimentare, 122407 Sef echipaj devine Sef echipaj maritim/fluvial, 314207 Sef electrician nave maritime devine Sef electrician maritim, 122672 Sef formatie industria confectiilor imbracaminte, 316109 Sef formatie industria petroliera/petrochimica, 122222 Sef instalatie petroliera, 122223 Sef laborator industria petroliera, 122224 Sef mecanic nave maritime devine Sef mecanic maritim/fluvial, 122671 Sef proiect, program si asimilati, 123714 Sef raion/adjunct sef raion de marfuri alimentare/nealimentare, 413112 Sef sectie si asimilati, 122949 Sef serviciu reintegrare sociala si supraveghere, 122951 Sef serviciu si asimilati, 122947 Sef statie epurare ape reziduale, 122225 Sef statie PECO, 122406 Sef supraveghere case, 421112 Sef unitate elementara de lucru, 122952 Tehnician mentenanta electromecanica-automatica echip. ind., 311309 Tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale, 311529 Tehnician analist de calitate, 315209 Tehnician asigurarea calitatii, 315208 Tehnician calificare gestiune competente, 342310 Tehnician conditii de munca si securitate, 315207 Tehnician cotator calitate, 315210 Tehnician de echipamente TV, 313213 Tehnician documentatie studii, 311526 Tehnician gestiune salariala, 311907 Tehnician gestiune stoc, 311909 Tehnician gestiunea productiei, 311908 Tehnician iluminat tehnologic, 313125 Tehnician incercari componente vehicule, 311525 Tehnician mobilitate personal, 342307 Tehnician planificare/urmarire sinteze, 343406 Tehnician prestatii vehicule, 311527 Tehnician pret revenire, 311906 Tehnician proiectant, 311807 Tehnician protezist-ortezist, 323001 Tehnician reconversie personal, 342308 Tehnician reglementari/omologari oficiale, 311528 Tehnician resurse umane, 342311 Tehnician retele de telecomunicatii 313214 Tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje, 311530 Tehnician/responsabil afacere, metode implementare, 311529 Tehnician/responsabil afacere, metode logistica, 311532 Tehnician/responsabil afacere, metode org. si masurarea muncii, 311533 Tehnician/responsabil afacere, metode pregatire de industrializare, 311531 Tehnolog alimentatie publica,512204 Timonier devine Timonier maritim/fluvial, 834008 Tamplar manual devine Tamplar manual/artisanal, 742203 Vicepresedinte asociatie nationala cooperatista, 114209 Vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste, 114212 Vicepresedinte institutie publica,111074 Vopsitor auto,714108 Presedinte cooperativa de productie, achizitie si desfacere a marfurilor de inlocuieste cu Presedinte cooperativa de consum ,122401 Vicepresedinte cooperativa de productie, achizitie si desfacere a marfurilor de inlocuieste cu Vicepresedinte cooperativa de
consum, 122405

Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 9/2005/ din 01.01.2005

(MOF nr. 8 din 5/01/2005)

Administrator bancar (client, certificate de depozit, grupa operatiuni) , 241509
Administrator sistem de securitate bancara , 915212
Agent compensare (interbancara), 243513
Agent de securitate aeroportuara, 314509
Agent de dezvoltare, 247007
Analist bancar, 241507
Analist de mediu , 244203
Analist in turism ,244204
Analist teritorial , 244205
Asistent director/responsabil de functiune (studii sup), 241924
Asistent standardizare, 242313
Arheolog ,244206
Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane, 816116
Brazor inlocuieste lipitor de placute la scule aschietoare, 721201
Controlor de conformitate in industria de masini , 731123
Clasificator carcase , 321307
Consilier vanzari asigurari, 241604
Consilier/expert in meteorologie si domenii conexe,211205
Consultant bancar , 241512
Coordonator secretariat studiouri teritoriale ,241934
Coordonator compartiment/colectiv banca , 121108
Contabil sef/director financiar banca ,121112
Director de arhiva banca, 121113
Dealer sef (arbitragist banca) ,121109
Delaborator munitie ,822212
Director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara operationala, 121110
Director tehnic , 121024
Director general banca/director general adjunct, 121103
Director executiv banca/director/director adjunct , 121104
Director sucursala si asimilati, 121023
Director asezamant cultural , 122953
Director general institut national cercetaredezvoltare si asimilati, 121025
Director incubator tehnologic de afaceri , 121026
Director departament cercetaredezvoltare , 121027
Docher, 833308
Economist sef ,121102
Electromecanic statii pompare apacanal ,724116
Economist banca , 241502
Evaluator de competente profesionale , 241219
Expert tehnic extrajudiciar ,241801
Expert evaluator de intreprinderi , 241701
Expert evaluator de proprietati imobiliare ,241702
Expert evaluator de bunuri mobile , 241703
Expert evaluator de active financiare, 241704
Expert fiscal, 241128
Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte inlocuieste fochist cazane industriale, 816103
Fochist pentru cazane mici de abur inlocuieste fochis la caldari din centrale termice, 816105
Fochist la cazane de abur de joasa presiune inlocuieste fochist la caldari pentru pentru incalziri centrale industrial, 816106
Fochist pentru cazane conduse de calculator inlocuieste fochist la caldari pentru abur industrial , 816107
Formator de formatori va inlocui expert instructor pregatire profesionala, 241207
Formator va inlocui instructor pregatire profesionala, 241205
Impresar artistic, 342908
Inginer chimist, 214613
Inspector de specialitate asigurari,241601
Inspector de specialitate subscriere, 241602
Inspector coordonator asigurari, 241605
Inspector de risc, 241606
Inspector de specialitate daune, 241607
Inspector coordonator daune, 241608
Inspector general de banca, 241501
Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala,241218
Inspector sef inspectia meteorologica nationala , 123715
Ilustrator musical, 313126
Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta ,346003 Lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite, 722206 Muncitor necalificat in industria confectiilor, 932006 Montator bijuterii pe corp, 514109 Maistru fabricarea armamentului,311534 Maistru la fabricarea munitiei, 311609 Mediator social, 513903 Manager banca, 241503 Manager de operatiuni/produs, 241504 Manager relatii cu clientii bancii, 241505 Maistru termist tratamentist ,311712 Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor , 932007 Mecanizator (muncitor portuar), 833309 Muncitor spalare si curatire cisterne, 933008 Maestru de ceremonii, 347306 Meteorolog previzionist inlocuieste ocupatia prognozator meteo, 211202 Operator meteorology, 311117 Operator standuri incercari ,723105 Operator pregatire incercari vehicule , 723106 Operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic ,812307 Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare),241508 Operator cifru (mesaje cifrate), 241510 Operator masini electroeruziune automate ,821113 Operator taiere inlocuieste taietor cu flacara, 721205 Organizator de spectacole ,342909 Operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD, 823208 Operator prompter ,312206 Operator de insamantari artificiale la animale, 321308 Operator de interviu,342910 Operator umplere recipiente GPL , 932009 Operator transport si distribuire butelii de GPL, 933007 Paznic de vanatoare inlocuieste vanator resedinte banca/vicepresedinte/prim vicepresedinte, 121101 Proiectant produse bancare, 241511 Proiectant subinginer electrotehnic ,214318 Pregatitor completator echipamente tehnice si SDV , 822211 Presedinte organizatie cooperatista , 114215 Radioelectronist statii de emisie radiotv ,313216 Radioelectronist statii radiorelee si satelit ,313217 Referent de specialitate asigurari , 241603 Referent de specialitate marketing ,244703 Reglementator ,247006 Restaurator bunuri culturale (studii sup), 243107 Restaurator bunuri culturale (studii medii) ,414117 Referent de specialitate asezamant cultural, 243207 Referent bancar , 244151 Receptionist, 422207 Sortator manual ,932008 Stivuitorist , 833403 Specialist sistem asigurari , 241609 Specialist in protocol si ceremonial ,244704 Sudor manual cu flacara de gaze inlocuieste sudor autogen, 721202 Sudor manual cu arc electric inlocuieste sudor electric, 721203 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux inlocuieste sudor automatist , 721204 Sudor, 721208 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector inlocuiste sudor cu gaze, 721206 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector inlocuieste sudor in mediu protector , 721207 Sef formatie in industria de masini si echipamente ,122227 Sef departament banca/sef adjunct departament, 121105 Sef proiect banca , 121106 Sef serviciu banca/sef birou , 121107 Sef agentie bancara, 121111 Sef serviciu/sef birou/asigurari ,122705 Sef serviciu/sef birou/daune ,122706 Specialist incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare, 214903 Sofer transport valori bancare ,832402 Sef structura de securitate , 123905 Tehnician statii de emisie radiotv, 311411 Tehnician statii radiorelee si satelit ,311412 Tehnnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare, 311525 Tatuator ,514108
Trezorier ,241506
Telebanker 411205
Vanzator de produse naturiste ,522007
Videotecar, 414118
Videojokey, 347305
Vicepresedinte organizatie cooperatista, 114216
Ocupatia de formatororganizator/conceptor/consultant formare devine organizator/conceptor/consultant formare ,241217
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 14/2005 din 14.01.2005
(MOF nr. 83 din 25.01.2005)

Administrator bancar (client, certificate de depozit, grupa operatiuni), 241509
Administrator sistem de securitate bancara, 915212
Agent compensare (interbancara), 243151
Agent de securitate aeroportuara , 314509
Agent de dezvoltare ,247007
Analist bancar ,241507
Analist de mediu ,244203
Analist in turism , 244204
Analist teritorial , 244205
Asistent director/responsabil de functiune (studii sup), 241924
Asistent standardizare , 242313
Arheolog, 244206
Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane , 816116
Brazor inlocuieste lipitor de placute la scule aschietoare ,521201
Controlor de conformitate in industria de masinii, 731123
Clasificator carcase, 321307
Consilier vanzari asigurari, 241604
Consilier/expert in meteorologie si domenii conexe, 211205
Consultant bancar , 241512
Coordonator secretariat studiouri teritoriale, 241934
Coordonator compartiment/colectiv banca, 121108
Contabil sef/director financiar banca , 121112
Director de arhiva banca,121113
Dealer sef (arbitragist banca), 121109
Delaborator munitie, 822212
Director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara operationala, 121110
Director ethnic,121024
Director general banca/director general adjunct ,121103
Director executiv banca/director/director adjunct ,121104
Director sucursala si asimilati 121023
Director asezamant cultural, 122953
Director general institut national cercetaredezvoltare si asimilati, 121025
Director incubator tehnologic de afaceri, 121026
Director departament cercetaredezvoltare, 121027
Docher, 833308
Economist sef, 121102
Electromecanic statii pompare apacanal, 724116
Economist banca, 241502
Evaluator de competente profesionale ,241219
Expert tehnic extrajudiciar ,241801
Expert evaluator de intreprinderi , 241701
Expert evaluator de proprietati imobiliare, 241702
Expert evaluator de bunuri mobile, 241703
Expert evaluator de active financiare ,241704
Expert fiscal, 241128
Fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte inlocuieste fochist cazane industriale,816103
Fochist pentru cazane mici de abur inlocuieste fochist la caldari din centrale termice, 816105
Fochist la cazane de abur de joasa presiune inlocuieste fochist la caldari pentru pentru incalziri centrale industrial ,816106
Fochist pentru cazane conduse de calculator inlocuieste fochist la caldari pentru abur industrial ,816107
Formator de formatori va inlocui expert instructor pregatire profesionala, 241207
Formator va inlocui instructor pregatire profesionala,241205
Impresar artistic, 342908
Inginer chimist , 214613
Inspector de specialitate asigurari ,241601
Inspector de specialitate subscriere , 241602
Inspector coordonator asigurari, 241605
Inspector de risc, 241606
Inspector de specialitate daune, 241607 Inspector coordonator daune, 241608 Inspector general de banca, 241501 Inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala ,241218 Inspector sef inspectia meteorologica nationala , 123715 Ilustrator muzical ,313126 Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta, 346003 Lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite ,722206 Muncitor necalificat in industria confectiilor ,932006 Montator bijuterii pe corp , 514109 Maistru fabricarea armamentului, 311534 Maistru la fabricarea munitiei , 311609 Mediator social ,513903 Manager banca, 241503 Manager de operatiuni/produs, 241504 Manager relatii cu clientii bancii, 241505 Maistru termist tratamentist, 311712 Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor , 932007 Mecanizator (muncitor portuar), 833309 Muncitor spalare si curatire cisterne, 933008 Maestru de ceremonii ,347306 Meteorolog previzionist inlocuieste ocupatia prognozator meteo, 211202 Operator meteorolog, 311117 Operator standuri incercari, 723105 Operator pregatire incercari vehicule, 723106 Operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic, 812307 Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare),241508 Operator cifru (mesaje cifrate), 241510 Operator masini electroeruziune automate ,821113 Operator taiere inlocuieste taietor cu flacara ,721205 Organizator de spectacole, 342909 Operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD,823208 Operator prompter, 312206 Operator de insamantari artificiale la animale, 321308 Operator de interviu, 342910 Operator umplere recipiente GPL, 932009 Operator transport si distribuire butelii de GPL, 933007 Paznic de vanatoare inlocuieste vanator, 615401 Presedinte banca/vicepresedinte/prim vicepresedinte, 121101 Proiectant produse bancare, 241511 Proiectant subinginer electrotehnic, 214318 Pregatitor completator echipamente tehnice si SDV, 822211 Presedinte organizatie cooperatista, 114215 Radioelectronist statii de emisie radiotv, 313216 Radioelectronist statii radiorelee si satelit , 313217 Referent de specialitate asigurari, 241603 Referent de specialitate marketing , 244703 Reglementator, 247006 Restaurator bunuri culturale (studii sup), 243107 Restaurator bunuri culturale (studii medii) , 414117 Referent de specialitate asezamant cultural , 243207 Referent bancar , 241514 Receptionist , 422207 Sortator manual , 932008 Stivuitorist , 833403 Specialist sistem asigurari ,241609 Specialist in protocol si ceremonial ,244704 Sudor manual cu flacara de gaze inlocuieste sudor autogen ,721202 Sudor manual cu arc electric inlocuieste sudor electric, 721203 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux inlocuieste sudor automatist , 721204 Sudor , 721208 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector inlocuiste sudor cu gaze, 721206 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector inlocuieste sudor in mediu protector, 721207 Sef formatie in industria de masini si echipamente ,122227 Sef departament banca/sef adjunct department,121105 Sef proiect banca ,121106 Sef serviciu banca/sef birou , 121107 Sef agentie bancara ,121111 Sef serviciu/sef birou/asigurari ,122705
Sef serviciu/sef birou/daune , 122706
Specialist incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare, 214903
Sofer transport valori bancare, 832402
Sef structura de securitate,123905
Tehnician statii de emisie radiotv , 311411
Tehnician statii radiorelee si satelit ,311412
Tehnnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare,311525
Tatuator , 514108
Trezorier, 241506
Telebanker , 411205
Vanzator de produse naturiste , 522007
Videotecar ,414118
Videojokey ,347305
Vicepresedinte organizatie cooperatista, 114216
Ocupatia de formatororganizator/conceptor/consultant formare devine organizator/conceptor/consultant formare,241217


Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 902 / 2005 din 20.12.2005
(MOF nr. 46 din 18.01.2006)

Analist bancar se va inlocui cu analist bancar/societate leasing,241507
Administrator bancar se va inlocui cu administrator bancar/produs leasing,241509
Antrenor de fitness,347519
Agricultor pentru culturi de camp ecologice,611105
Agent cumparari, 341604
Administrator bunuri agricole,321309
Agent de nava, 342911
Asistent productie film,245532
Contabil sef/director financiar banca se va inlocui cu contabil sef/director financiar/banca/societate leasing,121112
Conducator activitate de transport rutier, 122675
Curatitor-sablator va fi exclus de la codul 721101 si va fi inclus la,722429
Conductor vagon de dormit si cuseta,511204
Coordonator productie film,245531
Crescator bovine, 612105
Consultant tehnic in productia de cereale plante tehnice si furaje,221327
Crescator de melci, 612901
Consultant afaceri in agricultura,241935
Conservator bunuri culturale,414119
Crescator porcine, 612106
Director general/director general adjunct banca se va inlocui cu director general/director general adjunct/banca/societate
leasing,121103
Debitator semifabricate,722428
Director productie film,245530
Director/director adjunct divizie/directie leasing, 121114
Director de societate comerciala Agricola, 121028
Evaluator de risc de incendiu, 315102
Fermier in productia vegetala,131102
Fermier in horticultura, 131103
Fermier in productia animala, 131104
Fizician medical, 222910
Ghid de turism ecvestru ,511313
Instructor de fitness, 347518
Instructor in poligonul de tir,347516
Instalator retele exterioare apa se inlocuieste cu ocupatia de instalator retele de distributie/transport fluide, 713605
Imbuteliator gaz petrol lichefiat se exclude de la 933009 si se va include, 815506
Liftier - va fi exclus de la 514203 si va fi inclus la, 833310
Laminator, 812213
Linolist, 713206
Lucrator in gospodaria agroturistica, 512114
Lucrator prin arte combinate, 513905
Manager relatii cu clientii bancii se va inlocui cu manager
relatii/cu clientii bancii/societate leasing, 241505
Manager securitate instalatii industria extractiva si prelucratoare,122231
Manager in activitatea de turism, 122503
Montator/reglor/depanator de aparataj electric, 724110
Muncitor piscicol , 921303
Mecanic de exploatare in cultura mare, 833104
Mecanic de exploatare in zootehnie, 833105
Manager securitate la incendiu,123906
Operator procesare texte, imagini, 411305
Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante, 315212
Operator control nedistructiv cu ultrasunete, 315213
Operator control nedistructiv cu lichide penetrante, 315214
Operator control nedistructiv cu particule magnetice, 315215
Operator control nedistructiv cu curenti turbionar, 315216
Operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii, 315217
Operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea lemnului, 824025
Parinte social, 513104
Parchetar , 713204
Referent bancar se va inlocui cu referent bancar/societate leasing, 241514
Reflexoterapeut ,322605
Sef serviciu/sef birou banca se va inlocui cu sef serviciu/sef birou/banca/societate leasing,121107
Sef/sef adjunct statie electrica, 122228
Sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice, 122229
Sef dispecer energetic central (DEC),122230
Sef dispecer energetic teritorial (DET), 122232
Sef/sef adjunct tura statie electrica,214319
Sef tura dispecer energetic, 214320
Sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii), 311310
Supraveghetor in poligonul de tir ,347517
Slefuitor metale cu plumb industria de armament, 722427
Slefuitor diamante naturale, 731310
Salvator minier , 711105
Sef tura comanda vagon de dormit-cuseta,511205
Salvator minier,711105
Tehnician acustician-audioprotezist ,323002
Fochist la cazane de abur de joasa presiune se va inlocui cu fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa
presiune, 781106
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 1211/2005 din 21.12.2005
(MOF nr. 46 din 18.01.2006)

Analist bancar se va inlocui cu analist bancar/societate leasing, 241507
Administrator bancar se va inlocui cu administrator bancar/produs leasing ,241509
Antrenor de fitness ,347519
Agricultor pentru culturi de camp ecologice, 611105
Agent cumparari, 341604
Administrator bunuri agricole, 321309
Agent de nava, 342911
Asistent productie film ,245532
Contabil sef/director financiar banca se va inlocui cu contabil sef/director financiar/banca/societate leasing, 121112
Conducator activitate de transport rutier,122675
Curatitor-sablator, 722429
Conductor vagon de dormit si cuseta ,511204
Coordonator productie film ,245531
Crescator bovine , 612105
Consultant tehnic in productia de cereale plante tehnice si furaje, 221327
Crescator de melci, 612901
Consultant afaceri in agricultura, 241935
Conservator bunuri culturale ,414119
Crescator porcine, 612106
Director general/director general adjunct banca se va inlocui cu director general/director general adjunct/banca/societate
leasing, 121103
Debitator semifabricate, 722428
Director productie film, 245530
Director/director adjunct divizie/directie leasing ,121114
Director de societate comerciala Agricola, 121028
Evaluator de risc de incendiu , 315102
Fermier in productia vegetala, 131102
Fermier in horticultura, 131103
Fermier in productia animala ,131104
Fizician medical, 222910
Ghid de turism ecvestru,511313
Instructor de fitness,347518
Instructor in poligonul de tir, 347516
Instalator retele exterioare apa se inlocuieste cu ocupatia de instalator retele de distributie/transport fluide ,713605
Imbuteliator gaz petrol lichefiat, 815506
Liftier - va fi exclus de la 514203 si va fi inclus la , 833310
Laminator , 812213
Linolist ,713206
Lucrator in gospodaria agroturistica , 512114
Lucrator prin arte combinate ,513905
Manager relatii cu clientii bancii se va inlocui cu manager relatii/cu clientii bancii/societate leasing, 241505
Manager securitate instalatii industria extractiva si prelucratoare, 122231
Manager in activitatea de turism ,122503
Montator/reglor/depanator de aparataj electric , 724110
Muncitor piscicol ,921303
Mecanic de exploatare in cultura mare, 833104
Mecanic de exploatare in zootehnie, 833105
Manager securitate la incendiu, 123906
Operator procesare texte, imagini, 411305
Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante, 315212
Operator control nedistructiv cu ultrasunete, 315213
Operator control nedistructiv cu lichide penetrante, 315214
Operator control nedistructiv cu particule magnetice, 315215
Operator control nedistructiv cu curenti turbionari, 315216
Operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii, 315217
Operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea lemnului, 824025
Parinte social, 513104
Parchetar, 713204
Referent bancar se va inlocui cu referent bancar/societate leasing, 241514
Reflexoterapeut ,322605
Sef serviciu/sef birou banca se va inlocui cu sef serviciu/sef birou/banca/societate leasing, 121107
Sef/sef adjunct statie electrica, 122228
Sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice, 122229
Sef dispecer energetic central (DEC), 122230
Sef dispecer energetic teritorial (DET), 122232
Sef/sef adjunct tura statie electrica, 214319
Sef tura dispecer energetic, 214320
Sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) , 311310
Supraveghetor in poligonul de tir, 347517
Slefuitor metale cu plumb industria de armament , 722427
Slefuitor diamante naturale, 731310
Salvator minier, 711105
Sef tura comanda vagon de dormit-cuseta, 511205
Salvator minier, 711105
Tehnician acustician-audioprotezist ,323002
Fochist la cazane de abur de joasa presiune se va inlocui cu fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa
presiune, 781106
Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - Modificari introduce prin Ordin nr 308/2006 din 01.03.2006
(MOF nr. 234 din 15.03.2006)

Agent de turism, 341402
Agent de turism touroperator, 341403
Agent de turism transport turistic intern/international/ ticketing/rezervari/cazare/publicitate/marketing/asistenta turistica/plecari
externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri, 341404
Director de agentie de turism, touroperatoare, detailista/filiala/sucursala, 131509
Director de club (hotelier),131510
Director de cazare, 131511
Instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/inot/sporturi extreme, etc, 347508
Inspector calitate productie culinara,349306
Lenjereasa de hotel, 413113
Bucatar specialist/vegetarian/dietetician, 512203
Barman preparator, 512306
Lucrator pensiune turistica,514911
Ingrijitor spatii hoteliere ,913202
Lucrator bucatarie (spalator vase mari),913203
Director de centru de informare turistica,131513
Director de departament organizare evenimente/banqueting, 131514
Director de departament alimentatie,131515
Director de departament catering, 131516
Director de departament ticketing,131517
Barman sef, 349303

Source: http://www.helleresources.ro/COR.pdf

kkms.org

Kangweon-Kyungki Math. Jour. 14 (2006), No. 2, pp. 241–248Abstract. We define a G-fuzzy congruence, which is a generalizedfuzzy congruence, and characterize the G-fuzzy congruence gener-ated by a left and right compatible fuzzy relation on a semigroup. The concept of a fuzzy relation was first proposed by Zadeh [9]. Sub-sequently, Goguen [2] and Sanchez [7] studied fuzzy relations in vari-ous

Microsoft word - 14517662_

interest and whether one should regulate to a minimum,Sir Ian is a lawyer who, for the past few decades, haslectured and written on the law and the ethics ofhealthcare. He is also Emeritus Professor of HealthLaw, Ethics and Policy at the School of Public Policy,University College of London and Visiting Professor atthe London School of Economics. He has beeninvolved in public life for 25 ye

Copyright © 2010-2014 Medical Articles