Hetuilennest.nl

Een miskraam
U heeft te horen gekregen dat het mogelijk niet goed
gaat met uw zwangerschap. Wij hebben u al het één en
ander verteld, maar willen dit ondersteunen met deze
brochure zodat u het één en ander later op een rustig
tijdstip nog eens kunt nalezen.
Wat is een miskraam?
De eerste maanden van de zwangerschap is een
kritische periode. Het vruchtje ontwikkelt zich en nestelt
in de baarmoederwand. Helaas gaat dit niet altijd goed.
Dan is er sprake van een miskraam. Een miskraam is het
verlies van een niet-levensvatbare vrucht in de eerst
periode van de zwangerschap. Het vruchtje kan om
verschillende redenen afsterven en worden uitgestoten.
Bij één op de tien vrouwen eindigt de zwangerschap in
een miskraam.
Symptomen
Zwangerschapsverschijnselen kunnen soms af nemen.
Uw borsten doen geen pijn meer, u bent niet meer
misselijk. U kunt het gevoel hebben dat er iets mis is. Dit
gevoel hebben echter veel zwangeren.
Een van de eerste duidelijke tekenen van een miskraam
is vaginaal bloedverlies. Dit bloedverlies hoeft echter
lang niet altijd te betekenen dat de zwangerschap zal
eindigen in een miskraam.
Door middel van een echo komt u er dan achter dat de
zwangerschap niet meer intact is. Bij het doorzetten van
de miskraam treedt meestel buikpijn op. De intensiteit
van de pijn hangt meestal samen met de duur van de
zwangerschap. De mate van buikpijn en de hoeveelheid
bloedverlies kan worden onderschat. Aan de andere kant
kan een miskraam ook symptoomloos verlopen, of
gepaard gaan met weinig (bruin) bloedverlies of geringe
buikpijn.
Oorzaken
In 95% van alle gevallen gaat het bij een miskraam om
een aanlegstoornis van het vruchtje. Er is vaak sprake
van een chromosoomafwijking die bij of zelfs voor de
bevruchting is ontstaan. De natuur zoekt een „oplossing‟
en de zwangerschap eindigt in een miskraam. Het gaat
hier meestal niet om de erfelijke afwijkingen, dus er is
geen verhoogd risico voor een volgende zwangerschap.
In 5% van de gavallen gaat het om een niet goed
verlopen innestelling, een infectie, een afwijkende
baarmoedervorm, een vleesboom of een onbekende
oorzaak.
Een miskraam kunt u niet zelf veroorzaken. Een
miskraam ontstaat niet door lichamelijke inspanning. Zo
kunnen bijvoorbeeld vrijen, vallen, fietsen, paardrijden of
motorrijden geen miskraam veroorzaken. Het kan echter
wel de aanleiding zijn dat een reeds bestaande
miskraam op gang komt.
Het verloop van een miskraam
Het verloop van een miskraam kan per persoon sterk
verschillen, maar verloopt in grote lijnen als volgt:
Er is aanvankelijk weinig bloedverlies, dat enige dagen
kan duren. Zet de miskraam door dan gaat u meestal
veel helder rood bloed verliezen. Het bloedverlies varieert van een menstruatie tot een erg heftige menstruatie. Ook kunt u stolsels verliezen. Stolsels zijn heldere rode klonten bloed die zo groot als een vuist kunnen zijn. Wanneer u meerdere grote stolsels verliest, neem dan contact op met uw verloskundige. Als de miskraam doorzet krijgt u buikpijn. De buikpijn lijkt op heftige menstruatiepijn. De pijn komt in golven: het houdt enkele minuten aan en gaat dan weer weg. Meestal zakt de pijn af als er weer bloed uit de baarmoeder is gekomen. Het kan zijn dat u een aantal minuten tot uren buikpijn heeft, dat deze weer weg gaat en later weer terugkomt. De buikpijn zorgt er voor dat door middel van knijpbewegingen alles wat in de baarmoeder zit naar buiten wordt gebracht. Op deze manier maakt uw lichaam de baarmoeder schoon. Is het zwangerschaps-weefsel volledig uit de baarmoeder gedreven dan verdwijnt de pijn en het bloedverlies en sluit de baarmoedermond zich weer.Als de baarmoeder leeg is, wordt het bloedverlies minder en gaat de buikpijn over in een zeurderige pijn. De dag na de miskraam verliest u evenveel bloed als tijdens de menstruatie. De buikpijn is zo goed als over. U blijft nog 5 tot 10 dagen bloed verliezen. Net als bij een menstruatie wordt het wel langzaam aan minder en donkerder van kleur. Wat als een miskraam is vastgesteld?

Afwachten
Over het algemeen kunt u een spontaan einde van de
miskraam afwachten. Bij 50% van de miskramen word
het vruchtje binnen twee weken na begin van de
bloeding volledig afgestoten. Bij sommigen pas na een
paar weken. Vrouwen bij wie de miskraam op natuurlijke
wijze is verlopen kunnen de gebeurtenissen vaak beter
verwerken.
Als u ervoor kiest om te wachten tot het vruchtje vanzelf
wordt afgestoten, is het verstandig te bedenken hoe lang
u wilt afwachten en om dit met uw verloskundige te
bespreken. Afwachten kan medisch gezien geen kwaad
en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap.
Als u later besluit toch een curettage te willen, kunt u
daar alsnog voor kiezen.
Curettage
Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog via een dun
buisje (vacuümcurettage) of schrapertje (curette) via de
vagina en de baarmoedermond het
zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Dit kan onder
algehele narcose plaatsvinden of onder locale verdoving,
afhankelijk van het ziekenhuis.
Bespreek dit met uw gynaecoloog. Eventueel kan de
miskraam worden opwekt door middel van tabletten.
(misoprostol)
Voordelen van curettage:
Minder onzekerheid dan bij afwachten en minder
verstoring van het normale leven.
Nadelen van curettage:
Een curettage is een medische ingreep. Een zeldzaam
voorkomende complicatie is het syndroom van
Asherman: hierbij ontstaan verklevingen aan de
binnenzijde van de baarmoeder. Deze kunnen de
vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden en moeten door
middel van een operatie worden verwijderd in een later
stadium.
Een enkele keer komt een perforatie voor: het slangetje
of de curette gaat door de wand van de baarmoeder.
Meestal heeft dit geen gevolgen, maar soms is het
verstandig een extra nacht in het ziekenhuis te blijven.
Vaak krijgt u dan antibiotica.
Een andere complicatie is een incomplete curettage,
waarbij een rest van de miskraam achterblijft. Dit
gedeelte kan alsnog spontaan naar buiten komen maar
ook kan het nodig zijn hiervoor een tweede curettage te
moeten ondergaan.
Wat u zelf kunt doen
U kunt een miskraam niet voorkomen of tegenhouden.
Dit kan ook niet door bedrust of medicijnen te nemen.
Tijdens en na een miskraam kunt u zich erg moe en leeg
voelen. Rust daarom veel in deze periode. Rust is
belangrijk voor uw lichaam en geest. Bij pijnklachten mag
u gerust pijnstilling nemen. Paracetamol mag, neem
hiervan 1000 mg (=2 tabletten) tegelijk. Dit mag
maximaal 4x daags. Aspirine raden we af omdat deze
bloedverdunnend werkt. Ook warmte kan verlichting
geven. Een warme kruik of een warme douche kan
heerlijk zijn. Gebruik tijdens de miskraam en vlak daarna
geen tampons. Dit heeft te maken met het feit dat de
baarmoedermond vaak nog iets geopend is en er een
grotere kans bestaat op een infectie.
Wat wij voor u kunnen doen
Bij lichamelijke klachten of problemen kunt u ons dag en
nacht bellen. Ook voor vragen over het verloop van uw
miskraam kunt u altijd bij ons terecht. Door ons te
betrekken bij de miskraam kunnen wij u begeleiden als
dat gewenst is.
Het verlies van zwangerschapsweefsel kan door
sommigen als akelig worden ervaren. Maar is er wel
behoefte aan bevestiging. Wilt u graag dat wij kijken of u
inderdaad alles bent verloren en wat u bent verloren,
bewaar dan alles. Natuurlijk kunt u ook altijd bij ons
terecht voor het stellen van vragen en/of emotionele
steun. Het kan erg prettig zijn om met een deskundige te
praten over hoe u alles ervaren heeft en wat u voelt.
Anti-D-immunoglobuline
Veel verloskundigen en artsen vinden het wenselijk om
na een miskraam anti-D-immunoglobuline (ook wel anti-
D genoemd) toe te dienen aan vrouwen met een rhesus-
negatieve bloedgroep. Op deze manier kan het ontstaan
van rhesus-antistoffen worden voorkomen. Deze kunnen
in een volgende zwangerschap problemen veroorzaken.
Als bij echoscopisch onderzoek is aangetoond dat er
geen vruchtje is aangelegd, of dat het vruchtje in een
zeer vroeg stadium is afgestorven, zit men af van het
geven van anti-D.
Men neemt dan aan dat er geen kans is op de vorming
van antistoffen. In de regel wordt anti-D toegediend bij
een zwangerschap van meer dan tien weken.
Wanneer is het raadzaam om medische hulp te
zoeken?
 Indien er sprake is van langdurig veel bloedverlies,
dat meer is dan bij een menstruatie. Kortdurend mag het meer zijn, voornamelijk op het moment dat het vruchtje uigedreven wordt. Heeft u binnen het uur twee grote maandverbanden nodig om het bloed in op te vangen, dan is het raadzaam om contact met ons op te nemen.  Is er sprake van duizeligheid, flauwvallen of sterretjes  Belt u ons als er tijdens de spontane miskraam of na een curettage koorts ontstaat. Een temperatuur van 38°C of hoger kan wijzen op een infectie.  Als er na een spontane miskraam of een curettage langdurig en hevig bloedverlies en hevig buikpijn blijft bestaand, kan dit wijzen op een incomplete miskraam. Behandeling door middel van een curettage kan dan nodig zijn.  Als u onzeker bent, vragen heeft of wil napraten dan
Lichamelijk herstel
Het lichamelijke herstel na een spontane miskraam of
een curettage is meestal vlot. Gedurende 1 tot 2 weken
kan er nog wat vaginaal bloedverlies zijn. Dit kan in het
begin helderrood zijn, later meestal wat bruinig. Tijdens
dit bloedverlies is het raadzaam te wachten met vrijen,
tampons te gebruiken, in bad gaan en te gaan
zwemmen. De volgende menstruatie kunt u na ongeveer
4 tot 6 weken verwachten, maar het kan ook eerder of
later plaatsvinden. Het is na een miskraam niet moeilijker
om zwanger te worden.

Emotioneel herstel

Sommigen kunnen een doorgemaakte miskraam vrij
goed naast zich neerleggen. Anderen hebben daar meer
tijd voor nodig. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben
met of men al kinderen heeft, hoeveel moeite het gekost
heeft om zwanger te worden of met het verloop van de
miskraam. Voor sommigen is een miskraam echter een
zeer ingrijpende gebeurtenis, waarna er tekenen zijn van
een rouwproces. Een miskraam maakt het einde aan de
zwangerschap, maar ook aan uw (nabije) toekomstbeeld
en uw verwachtingen. Een miskraam kan gepaard gaan
met veel verdriet, teleurstelling, schuldgevoelens, boos-
heid, leegte en ongeloof. De verwerking van een
miskraam doet ieder op zijn eigen manier. Hoe lang dit
proces duurt, is voor iedereen verschillend. Belangrijk is
het om het een plek te geven en er samen over te
praten. Voelt u zich niet bezwaard om er de tijd voor te
nemen.
Omdat het verlies voor de omgeving vaak onzichtbaar is,
kan het soms prettig zijn om met mensen te praten die
hetzelfde hebben meegemaakt. Schroom niet om uw
verdriet met anderen te delen; er is altijd wel iemand die
u steun kan geven.

De volgende zwangerschap
Na verloop van tijd (voor iedereen verschillend) ontstaat
er veelal toch weer het verlangen naar een volgende
zwangerschap. Misschien is dat gevoel zelfs niet
weggeweest. Medisch gezien is het niet nodig om eerst
een menstruatie af te wachten. Het is belangrijk dat u er
beiden emotioneel wel weer aan toe bent.
In de meeste gevallen verloopt een volgende
zwangerschap zonder problemen. De eerste drie
maanden van de zwangerschap zijn echter wel
spannend: zou het deze keer wel goed gaan? U mag al
vroeg in de zwangerschap contact met ons opnemen. Zo
kunnen wij u helpen om de eerste spannende periode
door te komen en eventueel vervroegd een echo te
maken (vanaf acht weken zwangerschap).
Wij hopen dat deze informatiebrochure u heeft geholpen
om enkele vragen te beantwoorden. Het mag duidelijk
zijn dat de folder geen vervanging is voor emotionele
steun. Desgewenst zullen wij daarvoor op persoonlijk
vlak steun bieden.


Hulporganisaties
FIOM, Stichting Ambulante FIOM
Vanuit de FIOM worden bijeenkomsten georganiseerd
voor mensen die een miskraam hebben gehad. De
adressen van de FIOM zijn te vinden op de website
U kunt telefonisch informeren of er bij u in
de omgeving een bijeenkomst plaatsvindt.
Stichting Contactpunt voor miskramen, zie
Op deze site staat veel over het verwerken van een
miskraam. Er worden ook contactavonden georganiseerd
en men kan telefonisch met een lotgenoot spreken.
- M. Cuisinier, H. Janssen H: “Met lege handen”. Van
Holkema en Warendorf, 3e druk 2000. ISBN 9026966997
- M. van Buren, W. Braam: “Als je zwangerschap
misloopt”. De Kern, Baarn,1999. ISBN9032506749

Source: http://www.hetuilennest.nl/Brochure%20miskraam.pdf

Microsoft word - pdfx wellness focus group report 6.06.doc

Consumer Quality Initiatives, Inc. Wellness Focus Group Report INTRODUCTION The Massachusetts Department of Mental Health (DMH) contracted with CQI to conduct a series of focus groups with adult and youth mental health consumers and family members across the state to help inform their Unified Behavioral Health planning process. One area of interest for DMH is wellness. This report

sinaiem.org2

Emergency Department Empiric Antibiotic Recommendations:  Uncomplicated urinary tract infections in women  Complicated urinary tract infections  Intra-abdominal infections Restricted antimicrobials now stocked in the ED (but continue to require ID oversight): Cefepime (Maxipime) Ampicillin-Sulbactam (Unasyn)  Daytime (9am- 6pm) call the Antimicrobial Assistance Prog

Copyright © 2010-2014 Medical Articles