404265cev100119

geen zin meer in
wandelen?
geen zin meer in
geen zin meer in eten?
Middelen en tips om het
gedrag van uw hond te
stimuleren!

gesmeerde gewrichten, als hij geen
zin meer in wandelen heeft?

een goed werkend hart, als hij nooit
meer wil spelen?

speciaal seniorenvoer, als hij geen
zin meer in eten heeft?

Het is tegenwoordig heel normaal om uw hond een
zo lang en gelukkig mogelijk leven te gunnen.
Er is toch niets leukers dan samen met je hond een
stevige wandeling te maken en daarna lekker thuis
uit te rusten.

Echter, oudere honden krijgen net als wij op latereleeftijd te maken met allerlei kwalen die de kwaliteitvan het leven flink kunnen beperken. Deze kwalenkunnen bijvoorbeeld problemen met de gewrichten,het gebit, het hart of de nieren zijn. Voor al deze klachten zijn er medicijnen die de klachtensterk kunnen verminderen. Gewrichtsproblemen wor-den bestreden met medicijnen die de stijfheid en pijn-lijkheid doen afnemen. Speciaal voer helpt degewrichtsproblemen voorkomen. En nieuwe ontwikke-lingen op het gebied van hart- en/of nierproblemenleveren medicijnen op, die honden met deze klachteneen langer leven kunnen geven. Maar betekent langerook altijd gelukkiger? De gedragsproblemen van de oudere hond lijken opde problemen die mensen kunnen ondervinden als zeouder worden. Vergeetachtigheid, onzekerheid, totzelfs angstig gedrag zijn gedragsproblemen die zowelbij mensen als honden op latere leeftijd kunnenontstaan. Dit heeft te maken met het ouder wordenvan de hersenen. Deze hebben nieuwe impulsen nodigom weer op het “oude” niveau te kunnen functioneren.
Er bestaan nu medicijnen die voor dit soort nieuweimpulsen kunnen zorgen. Hoe herkent u de, door
hersenveroudering veroorzaakte,
gedragsproblemen bij uw oudere
hond?

• angstig gedrag in voor de hond bekende situaties• opeens weer onzindelijk gedrag• opeens weer allerlei dingen kapot maken• niet meer herkennen van bepaalde personen of • steeds minder contact zoeken met bekende honden • niet meer vragen om aandacht of beginnen met een • slaapstoornissen• eet- en drinkstoornissen De volgende situaties kunnen dan
ontstaan:

matig de verkeerdevoordeur binnengaan en is vervol-gens verward als hijontdekt dat dit nietzijn eigen huis is • uw hond ligt de hele dag op één plek en wil met • uw hond laat de speeltjes onaangeroerd• uw hond wil niet meer aangehaald worden• uw hond is opeens niet meer zindelijk, vooral als hij alleen gelaten worden (ook al is het maar voor even) • uw hond is vernielzuchtiger, alsof hij weer een • uw hond is de ene dag vraatzuchtig en wil de andere Tips om zelf het gedrag van uw hond positief te
veranderen

Laat uw oudere hond wat vaker
uit
Dit kunnen best wat kortere wandelingen zijn, als
uw hond maar even de gelegenheid krijgt zijn
behoefte te doen.
Houdt uw hond mentaal bezig
Spelletjes, waarbij de nadruk ligt op zoeken enconcentreren, zijn uitermate geschikt. Dit houdtuw oudere makker geestelijk actief, zonder dat hetlichaam overbelast wordt. • Leer uw hond weer alleen te
kunnen zijn
Voer de tijd dat de hond alleen moet zijn voorzich-
tig op en beloon uw hond voor het goede gedrag.
U kunt een bench gebruiken als veilige plek voor
de hond. De hond moet deze plek als prettig
beschouwen; stuur hem er dus nooit voor straf
naar toe.
Zorg voor voorspelbaarheid in
het leven van uw hond
Geef structuur aan het leven van uw hond door
een aantal gebeurtenissen, zoals het uitlaten en
het eten, elke dag op dezelfde tijd te laten gebeu-
ren. Het maakt het leven voor uw hond overzichte-
lijker en geeft houvast bij het ouder worden.
Ondanks alle hulp die wij onze trouwe,
ouder wordende makker kunnen
geven, blijft het natuurlijk een oudere
hond. Hier moet u rekening mee
houden en ook geduld mee hebben.

Om het gedrag van uw hond positief te veranderen
is er een medicijn. SELGIAN® bevat het middel
selegiline, een stof die ook bij Alzheimer - en
Parkinson patiënten wordt voorgeschreven.
Een groot deel van de hierboven beschreven klachten
verdwijnt bij het gebruik van SELGIAN®.
Uw hond wordt weer levendiger, vraagt weer om
aandacht, komt weer zelf met de bal aanzetten,

kortom is weer zichzelf! Andere vervelende klachten
als vernielzucht, of het niet meer alleen kunnen zijn,
kunnen sterk verbeteren.

Uw dierenarts kanuw hond SELGIAN®voorschrijven.
Hij/zij kan preciesbepalen of er geenandere lichamelijkeklachten meespelenen wat de juistedosering is voor uwhond.
Na twee tot drie weken kunt u de eerste verbeteringenin het gedrag van uw hond zien.
Om het juiste effect te krijgen, moet uw hond tenminste2 maanden SELGIAN® toegediend krijgen. Het is debedoeling om tijdens deze twee maanden ook zelfwat aan het gedrag van uw trouwe viervoeter te doen.
Na deze twee maanden kunt u, bij voldoende positiefresultaat, gewoon stoppen met SELGIAN®. U hoeftniet af te bouwen, maar overleg natuurlijk wel evenmet uw dierenarts over het verdere verloop.
De ingestelde gedragstherapie die u zelf uitvoert blijftu natuurlijk wel volhouden.
Selgian is een geregistreerd
diergeneesmiddel.
Raadpleeg uw dierenarts voor
meer informatie.

CEVA SANTE ANIMALE
Naaldwijk, NL. Tel. 0174-643930, Fax 0174-643924, E-mail: [email protected]

Source: http://www.huisdierenziekenhuis.nl/algemeen/pdf/ceva-selgian.pdf

Abbreviated prescribing information

PRESCRIBING INFORMATION Please refer to full Summary of Product Characteristics before prescribing Periostat® 20mg Film-coated Tablets Presentation: Film-coated tablets, each containing doxycycline hyclate equivalent to 20mg doxycycline in blister packs of 56 tablets. Indications: For patients with adult periodontitis. Periostat is indicated as an adjunct to supra- gingival and s

roche.co.id

11 February 2013 MEDIA SUMMARY REPORT HEALTH ISSUE : Investor Daily : 11 February 2013 : 11 February 2013 Circulation : 60,000 Tone : Neutral Understand the facts and myths of cancer This year’s World Cancer Day commemoration is focusing on the fifth target of the World Cancer Declaration, which is to dispel misleading myths about cancer, through a

Copyright © 2010-2014 Medical Articles