Microsoft word - 2009-10-16.doc


De Mexicaanse GRIEP
Wij hebben al eerder geschreven dat voorzorgsmaatregelen i.v.m. de Mexicaanse griep
noodzakelijk zijn zonder direct in paniek te raken. Nu het griepseizoen weer nadert, is het
goed om nog een keer de maatregelen te publiceren die de griep zoveel mogelijk binnen
de perken kunnen houden.

Bron: GGD Midden Nederland.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. de Mexicaanse
GRIEP:

Onderwerp : Informatie over de Nieuwe Influenza A (voorheen Mexicaanse Griep)
Geachte heer/mevrouw,
Het zal u afgelopen maand niet zijn ontgaan dat er in Nederland en regio
Midden-Nederland een aantal inwoners besmet zijn met het nieuwe
Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse Griep).
Via deze brief informeren wij u en verwijzen wij naar onze website: www.ggdmn.nl
voor scholen. Hierop vindt u altijd de laatste stand van zaken met eventueel
regionale ontwikkelingen en maatregelen.
Hoe herkent u Nieuwe Influenza A (H1N1)?
De verschijnselen van Nieuwe Influenza A (H1N1) lijken op gewone griep (koorts,
koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid en droge hoest). Na een besmetting
kan het een tot zeven dagen duren totdat er griepverschijnselen optreden. Als u
langer dan een week geleden contact hebt gehad met een grieppatiënt en u hebt
geen klachten, dan bent u niet besmet.
Wat betekent dit voor scholen of kindercentra?
Als kinderen bovenstaande klachten ontwikkelen, dan moeten zij thuis blijven en via
telefonisch contact de huisarts raadplegen. Wanneer kinderen geen klachten
hebben, dan kunnen de kinderen gewoon naar school of naar het kinderdagverblijf.
Er is op dit moment nog geen overdracht op scholen en kindercentra in ons
werkgebied vastgesteld.
Behandeling
Griep is een ziekte waarvoor over het algemeen geen behandeling nodig is. Maar
omdat we willen voorkomen dat deze nieuwe virusvariant veel meer mensen gaat
infecteren, worden er virusremmers (Tamiflu) voorgeschreven aan patiënten die
positief getest zijn op nieuwe influenza A.

Voorkomen
Het griepvirus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of
niezen wordt de virus verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij
elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Goede hygiënemaatregelen kan
verspreiding en besmetting voorkomen. Zoals:
** Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest.
** Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na gebruik weg.
** Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie, folders en veel gestelde vragenlijst op www.rivm.nl en
www.postbus51.nl. Op de GGD site vindt u informatie over de lokale ontwikkelingen
en maatregelen van de Nieuwe Influenza A www.ggdmn.nl. Voor algemene vragen
kunt u bellen naar het publieksinformatienummer van Postbus 51: 0800-8051
(werkdagen 8.00 - 20.00 uur) of naar de GGD Midden-Nederland 030 6086086
(werkdagen 8.30 – 17.00 uur).

Eetouders
Voor het eetouderschap heeft praktisch iedere ouder zijn of haar hulp toegezegd. Dat is
fantastisch! In de praktijk komt het soms voor dat er maar heel weinig ouders op het plein
toezicht houden. Ik maak u er op attent dat de eetoudercoördinatoren dit registreren. 5x per
jaar per kind is de afspraak. Deze afspraak heeft u contractueel bevestigd. Tevens staat daarin
de clausule dat bij minder dan de overeengekomen 5 keer per kind dit verrekend zal worden!
Het kan niet zo zijn dat de ene ouder altijd zijn plicht doet en een ander die plicht verzaakt.
Ik bedoel hiermee uiteraard niet de ouders die hun eetouderschap hebben afgekocht.

Algemene Leden Vergadering
De nieuwe datum is dinsdag 3 november. In deze ALV wordt in ieder geval de uitslag van de
MR bekend gemaakt. Ook mededelingen omtrent de fusie met O2A5 komen op deze avond
aan de orde.
De definitieve agenda volgt zo spoedig mogelijk.
Ouderhulp op school
Ongeveer 50 ouders hebben zich nog niet opgegeven om een of meerdere activiteiten te
verrichten op school. Sommige ouders vullen in geen activiteiten te willen verrichten.
Ik wil u toch dringend wijzen op het volgende:
De Wilgenhoek is een Jenaplanschool. Daar zijn wij trots op. Van u als ouder wordt
daarom hulp verwacht. Immers, een Jenaplanschool is een school van kinderen, ouders
en leerkrachten! Zonder uw hulp kunnen wij niet behoorlijk functioneren!
Daarom verzoek ik iedereen die nog niets heeft ingeleverd, de week na de herfstvakantie
het activiteitenstrookje in te leveren.
Wie heeft aangegeven geen activiteiten te willen verrichten, wil ik dringend verzoeken
alsnog zijn of haar mening te herzien!


Huwelijksbootje
Waarschijnlijk heeft u het al via uw kind of de media vernomen, mogelijk was u er zelf bij
aanwezig. Veel ouders en kinderen van de Wilgenhoek bezorgden Frans een fantastische dag
door het zingen van een lied en het oplaten van ballonnen.
We hebben er al tijdens de weekopening van afgelopen maandag aandacht aan besteed.
Vandaag (vrijdag 16 oktober) doen we het huwelijk van Frans nog eens over.
Tijdens de weeksluiting geven we hem o.a. het cadeau dat we dankzij uw gift konden
realiseren.
BEDANKT
Wij willen kinderen en ouders/verzorgers bedanken voor de geweldige grote OPKOMST bij
ons huwelijk voor Het Hofje.
Wij waren ontroerd om zoveel blijde gezichtjes te zien. Wij werden er stil van.
Liefs en bedankt allemaal!
Frans en Monique
WO project Samen leven
Meteen na de herfstvakantie starten we met het nieuwe WO project. Dit keer gaat het over
samen leven. In de onderbouw praten we met de kleuters over hoe het is om gehandicapt te
zijn.
Hiervoor zijn we op zoek naar boekjes en attributen op het gebied van: blinde kinderen, dove
kinderen en kinderen die van een rolstoel gebruik moeten maken.
Ook komen we graag in contact met een kind met een dergelijke beperking.

Wisseling van de wacht
Op woensdag 4 en 18 november staat Tineke voor de Madeliefjes in verband met de MR
cursus die Birthe gaat volgen.

Oproep Keuzecursus
Er hebben zich reeds 3 ouders aangemeld. Dit is uiteraard niet genoeg.
Het gaat om het begeleiden van een groepje kinderen (variërend van groep 3 t/m 8) tijdens
een door u gekozen activiteit.
Deze activiteit kan heel divers zijn. U kunt denken aan techniek, koken, knutselen, cursus
bandenplakken, snelcursus schaken, enz!
Op vrijdag 30 oktober, 6 november en 13 november willen we van start gaan met de eerste
keuzecursus van dit schooljaar.
Heeft u op deze dagen een gaatje vrij in uw agenda? Meldt u dan aan! (Ook wanneer u dit op
de activiteitenlijst heeft ingevuld).
U kunt zich inschrijven op het formulier bij de deur van de Kraanvogels.
Jonna (Kraanvogels)Gezelschapsspelletjes (op herhaling)
Binnen het Jenaplanonderwijs is het spel van groot belang.
Daarom willen de Madeliefjes en de Lapjeskatten op dinsdagmiddag 3 november om 14:00
uur weer gezelschapsspelletjes spelen. De kinderen mogen dan van thuis een gezelschapsspel
meenemen. Het is de bedoeling dat er ouders komen helpen.
De eerste keer waren er al een paar ouders, dus de start was prima.
Er kunnen in elke groep 4 ouders met een groepje kleuters een gezelschapsspel spelen.
Rinie en Inge (Lapjeskatten), Birthe en Wies (Madeliefjes)
Weeksluiting nieuwe stijl
Vrijdag 30 oktober is er weer een weeksluiting “nieuwe stijl” (Toneel, dans, gedichten,
pantomime enz.) Wij beginnen om kwart voor 2.
U komt toch ook?
Terugblik op de Kinderboekenweek
In de middenbouw hebben we een heerlijke knutsel- en kookochtend gehad. We hebben de
grootste pan van de Wilgenhoek vol met spaghetti leeggegeten.
Corina, het was weer top! Ook Karin en Inge bedankt voor jullie hulp.
De werkstukken kunt u in de vitrinekast bewonderen.
Het voorlezen van ouders en enkele bovenbouwers zorgde voor een bijzonder moment in de
groep.
Hartelijk dank!
Jonna (Kraanvogels) en Marie-Elise (Vlindervolk)
Hand- en spandiensten
Op dinsdag 3 november vervalt de klussenavond i.v.m. de ALV.
Ik wil alle kinderen en ouders een hele prettige herfstvakantie wensen en…………. tot de 26e!
Gert Kooman
Agenda

Ma. 19 t/m vrij. 23 okt.

Source: http://www.jpsdewilgenhoek.nl/wilgentenen/wilgentenen16102009.pdf

Microsoft word - Τζώρτζης.doc

Personalia Name : A. Papandreou, 36 42500, Terpsithea, Larissa Greece Medical Education and Position 1990 : Graduation Medical School, University of Florence, 1993 -1994 : Resident in General Surgery, Department of Surgery, : Resident in Urology, Department of Urology, Aristotle University Of Thessaloniki, “G.Gennimatas” Hospital, : Department of Urology, “G. Mara

aanraking.eu

‘We zijn die neoliberale moraal een beetje zat’ Het kabinet wil dat de burger zichzelf redt, maar kan iedereen dat ook? ‘Succes en geluk zijn synoniemen geworden, zegt hoogleraar Trudy Dehue. ‘Daardoor komen degenen die niet succesvol zijn, in de problemen.’ – Door Wilma de Rek (Volkskrant 17 sept 2011) Dit kabinet presenteert zich als liberaal en verwijt links betutteling, m

Copyright © 2010-2014 Medical Articles