Bardzo tanie apteki z dostawą w całej Polsce kupic cialis i ogromny wybór pigułek.

Lavans.nl

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje.
GRIP OP GRIEP
Wat is Nieuwe Influenza A (H1N1)?
Nieuwe Influenza A (H1N1) is een virus dat griep veroorzaakt. Het griep- virus verspreidt zich via de lucht en wordt overgedragen door druppeltjes Omdat veel mensen reizen verspreidt het nieuwe griepvirus zich snel over de wereld. Inmiddels hebben allerlei landen te maken met dit griepvirus. In Nederland is de officiële naam voor dit virus Nieuwe Influenza A (H1N1), beter bekend als Mexicaanse Griep. Mensen die besmet zijn met Nieuwe Influenza A (H1N1) kunnen de griep aan andere mensen overdragen. De door dit virus veroorzaakte griep staat op dit moment bekend als ‘mild’. Dat betekent dat het nieuwe griepvirus en de symptomen niet veel afwij- Lees deze brochure aandachtig.
ken van de normale seizoensgriep. De meeste mensen herstellen binnen In deze brochure staat praktische informatie over: een week. Wat wel anders is, is dat veel mensen tegelijkertijd ziek kunnen worden. Als het griepvirus zich verder gaat verspreiden dan schat men Wat u kunt doen om de kans op besmetting met het nieuwe dat 1 op de 3 mensen ziek kan worden. Dat kan effect hebben op allerlei Wat u moet doen als u griepklachten krijgt. Net als bij de normale seizoensgriep zullen mensen overlijden aan het nieuwe virus. Veel meer mensen zullen besmet raken met en ziek worden door het nieuwe griepvirus. Het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van de griep zal daarom ook hoger zijn.
Hoe kan ik voorkomen dat ik besmet word?
U kunt nooit helemaal voorkomen dat u besmet raakt. Wel kunt u de kans op besmetting verkleinen. Het griepvirus verspreidt zich vooral via de lucht door hoesten, niezen of praten. U kunt besmet worden door het virus in te Was vaak uw handen met water en zeep.
Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of als u iemand een hand geeft. Was daarom regelmatig uw handen en Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of als u iemand een hand geeft. Via uw handen kan het virus in uw ogen, Maak regelmatig schoon.
Griep is besmettelijk vanaf 1 dag vóór tot 5 of 6 dagen ná het begin van Maak harde oppervlakken en voorwerpen zoals keukenapparatuur en de ziekteverschijnselen. Niet iedereen wordt ziek na een besmetting. deurklinken regelmatig schoon, vooral als besmette personen hiervan Sommige mensen zijn wel met het virus geïnfecteerd en zijn besmettelijk, gebruik hebben gemaakt. Doe dit met een normaal schoonmaak- Voorkom contact met mensen die griep hebben.
Zijn er medicijnen beschikbaar?
Moet u in de directe omgeving van een grieppatiënt zijn? Doe dat dan Er bestaan virusremmers bekend onder de namen Tamiflu of zo kort mogelijk en was na het bezoek uw handen.
oseltamivir en Relenza. Virusremmers zijn niet voor alle zieke mensen nodig. De meeste mensen herstellen prima zonder deze middelen. Het Voorkom besmetting van anderen!
gebruik van deze geneesmiddelen wordt voor de meeste mensen dan ook niet aangeraden. Bij zwangerschap, bij kinderen tot 2 jaar en bij mensen Gebruik zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen.
die jaarlijks de oproep krijgen voor de griepprik, kunnen virusremmers Gebruik een zakdoekje of een ander papiertje om in te hoesten. noodzakelijk zijn. De huisarts bepaalt uiteindelijk of u een virusremmer Gooi het papiertje daarna meteen in de vuilnisbak.
nodig heeft. Alleen op recept van de huisarts kunt u het middel bij de Volg de informatie op radio, tv, internet en in dagbladen.
Wat doen virusremmers?
Via internet, radio, televisie en dagbladen krijgt u informatie over wat Virusremmers verkorten de tijd dat iemand ziek is met 1 of 2 dagen. u verder kunt doen om besmetting te voorkomen. Op de website Ze zorgen ervoor dat zieke mensen minder besmettelijk zijn. www.grieppandemie.nl vindt u actuele informatie en veelgestelde Virusremmers kunnen niet helemaal voorkomen dat andere mensen besmet worden. vragen over Nieuwe Influenza A (H1N1). Virusremmers hebben een beperkte werkingstijd. Het is daarom af te raden om virusremmers te nemen zonder dat er sprake is van een besmetting. Wat zijn de verschijnselen van de nieuwe griep?
De verschijnselen van Nieuwe Influenza A (H1N1) lijken op gewone griep. Wat moet ik doen als ik griepklachten krijg?
De verschijnselen die het meest voorkomen zijn: Als u koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten zoals hoesten heeft, dan kan het zijn dat u besmet bent met het nieuwe Het is niet nodig de huisarts te bellen (lees verder want er zijn uitzonderingen zoals bij zwangerschap, bij hele jonge kinderen en bij Het hoesten kan lang aanhouden. De overige klachten verdwijnen meestal mensen die jaarlijks een oproep ontvangen voor de griepprik). Net na 2 tot 7 dagen. Een enkele keer kan longontsteking met ernstige zoals bij de normale griep herstellen de meeste mensen binnen een week ademhalingsproblemen optreden. Bij mensen die al een andere ziekte of vanzelf van deze griep. Als de klachten ernstiger worden, bel dan uw aandoening hebben, kan de griep ernstiger zijn. Wat moet ik doen als ik griepklachten krijg en ik ben zwanger?
De overheid heeft voldoende vaccins ingekocht om, wanneer dat nodig Heeft u koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten, zoals is, alle inwoners van het Nederlandse Koninkrijk te vaccineren. Het is de hoesten, bel dan met uw huisarts. De huisarts kan bepalen of verder
verwachting dat het vaccin in de herfst beschikbaar zal zijn. onderzoek nodig is. Ga niet naar het spreekuur van de huisarts. U kunt
anders mensen in de wachtkamer besmetten. Als het nodig is kan de Wie wordt gevaccineerd?
huisarts u virusremmers voorschrijven.
De ziekte veroorzaakt door het nieuwe griepvirus is op dit moment ‘mild’ en is vergelijkbaar met de normale seizoensgriep. Daarom is vaccinatie Wat moet ik doen als mijn kind van twee jaar of jonger griepklachten
niet voor iedereen noodzakelijk. Waarschijnlijk is vaccinatie alleen nodig en zinvol voor bepaalde groepen. Welke groepen mensen een verhoogd Heeft uw kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten, risico hebben voor deze nieuwe griep is nog niet precies bekend. Op dit zoals hoesten, bel dan met uw huisarts. De huisarts kan bepalen of
moment worden die groepen in kaart gebracht, onder meer door te kijken verder onderzoek nodig is. Ga niet naar het spreekuur van de huisarts.
hoe de griep zich in andere landen gedraagt. De overheid zal de U kunt anders mensen in de wachtkamer besmetten. Als het nodig is kan de huisarts u virusremmers voorschrijven.
Er komt binnenkort een aparte publiekscampagne die u informeert over Wat moet ik doen als ik griepklachten krijg en ik jaarlijks een oproep
ontvang voor de griepprik?
U behoort tot de mensen met een verhoogd risico op complicaties. Heeft Wat doet de overheid?
u koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten, zoals hoesten, Nieuwe Influenza A (H1N1) is een milde griep. Maar omdat er naar bel dan met uw huisarts. De huisarts kan bepalen of verder onderzoek
verwachting veel mensen tegelijk ziek worden, is voorbereiding op de nodig is. Ga niet naar het spreekuur van de huisarts. U kunt anders
mensen in de wachtkamer besmetten. Als het nodig is kan de huisarts u Nederland heeft zich voorbereid door de aanschaf van voldoende virusremmers en voldoende vaccins. Ook de zorgsector heeft zich Voor iedereen met griepklachten geldt verder:
voorbereid op een periode waarin veel mensen ziek worden. Blijf thuis en uit de buurt van anderen.
Overheid en bedrijfsleven hebben plannen gemaakt die ervoor moeten Het virus wordt via de lucht verspreid. U kunt andere mensen besmet- zorgen dat de samenleving kan blijven doordraaien als veel mensen ten door hoesten, niezen en praten. U voorkomt dat u iemand besmet tegelijkertijd ziek worden. Denk aan de bevoorrading van supermarkten, door zo min mogelijk contact te hebben met andere mensen.
de levering van schoon drinkwater en energie. Dat is niet alleen belangrijk Hanteer de tips bij ‘hoe voorkom ik dat ik besmet word’?
voor ons dagelijks leven, maar ook voor onze veiligheid.
Deze beknopte brochure is onderdeel van een uitgebreide voorlichtings- Is er een vaccin tegen het nieuwe griepvirus beschikbaar?
campagne van de overheid over het nieuwe griepvirus. Als u meer wilt Er is nu nog geen vaccin beschikbaar om u tegen het nieuwe griepvirus weten, kijk dan op www.grieppandemie.nl of bel de medewerkers van te beschermen. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het maken van een Postbus 51 via het gratis telefoonnummer 0800 - 1100. Zij zijn op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar.
GRIP OP GRIEP
Dit is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Source: http://www.lavans.nl/nl/system/files/overheid_griep.pdf?download=1

Http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-107420-2008-07-08.ht

Página/12 :: El país :: Entre los discursos y las normasEL PAIS › DOS REFLEXIONES SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DEL CONFLICTO RURAL Entre los discursos y las normas La disputa por la renta agraria puso en escena diferentes maneras de utilizar el lenguaje. La figura y el rol del movilero. Los objetivos de “la nueva derecha” y la expresión de un proyect

Microsoft word - aqha multiple medication violation system _mvs_.docx

AQHA MULTIPLE MEDICATION VIOLATION SYSTEM (MMVS) 1. The AQHA Multiple Medication Violations System (MMVS) sets forth penalties for trainers, owners and horses subject of positive drug tests, and, in particular, is designed to assess penalties against trainers, owners and horses subject of multiple positive drug tests. This system is for AQHA’s use only and is not intended to be a subst

Copyright © 2010-2014 Medical Articles