Cytotec til framköllun fæðinga

undir tungu, í leggöng eða endaþarm.
undir tungu, í leggöng eða endaþarm.
andín E1 analog þ.e.a.s virkar eins og viðtökum í legi, en það hefur einnig á leg voru uppgvötvaðir um 1969 þegar mýkjandi og styttandi áhrif á legháls.
Cytotec hefur áhrif á leghálsinn en það virðist vera vegna áhrifa á bandvefinn tíma og þarf að gefa mjög háa skammta með stuttu millibili ef áhrifa á að gæta. helst frá meltingarvegi; ógleði, niður- meltingarvegi og lélegt geymsluþol var til vandræða. Þannig var fljótlega hætt að nota hin náttúrulegu prostaglandín og í staðinn farið að þróa lyf með sömu hefur nánast eingöngu sést hjá konum skurð, aðgerð eða ör á legi er algjör frábending fyrir notkun á Cytotec. Þess má þó geta að á mjög mörgum stöðum eru notuð í dag í stað hinna náttúrulegu eru notuð prostaglandin (Prostíntöflur/ Gel) önnur en Cytotec þrátt fyrir ör á Árið 1967 komu í ljós verndandi áhrif og hefur gefið út yfirlýsingu um að sé prostaglandína á magaslímhúðir, en þau það notað skal gæta fyllstu varkárni, fylgja bestu fáanlegu rannsóknum og er tíðni legbrests um 0,5-1,0%. Þar sem Í framhaldinu hófst framleiðsla gagnreyndri læknisfræði hverju sinni. legbrestur er svo sjaldgæf aukaverkun Árið 1987 er fyrst lýst áhrifum Cytotec konum með sögu um ör á legi ef finna á þungað leg og eftir það var það tals- ætti hvort tíðni legbrests er aukin eftir vert notað ólöglega til fóstureyðinga, (WHO) hefur bætt Cytotec á lyfjalista sérstaklega í rómönsku Ameríku. Beitt stofnunarinnar (Model list for drugs for Hætta á legbresti er einnig til staðar hefur verið þrýstingi og mótmælum induction of labour and abortion) sem eftir gjöf Prostíns. Framköllun fæðingar gegn framleiðandanum vegna þessa nauðsynlegt lyf í fæðingar og kven- sem tafið hefur fyrir markaðsetningu sjúkdómum (4).
lyfsins í fæðingar- og kvensjúkdómum. Benda má á fleiri lyf sem notuð eru í Til þess að hægt sé að skrásetja fæðingarfræði þrátt fyrir að lyfið sé ekki Cytotec til notkunar við framköllun skrásett til þeirrar notkunar (off-label). fæðinga þarf geysilega stórar og kostn- aðasamar rannsóknir. Þar að auki er sem notuð eru til að draga úr samdráttum skoðunar sýndu að sé Cytotec gefið í erfitt að fá leyfi til rannsókna á þung- í legi, Betametason sem gefið er til örva uðum konum, m.a. af siðferðislegum lungnaþroska fósturs, magnesíum dreypi marktækt fleiri sem fæða innan 24 klst., til að draga úr krampahættu í alvarlegri irtækisins rann út 2005 og eru nú fleiri meðgöngueiturun, progesterone til að rótardeyfingu, en meira var um oförvun fyrirtæki sem framleiða Cytotec og fæst reyna að hindra fyrirburafæðingu. Þessi það t.d. í Brasilíu og Egyptalandi sem lyf eru öll gefin eftir ákveðnum reglum lituðu legvatni þó án þess að hafa 25 míkrogrömm til gjafar í leggöng og fyllsta öryggis er gætt. áhrif á börnin. Það var ekki meira um vökudeildarinnlagnir eða slæma útkomu matvæla- og lyfjastofnunin (FDA) unar fæðinga árið 1987 vegna dáins hjá börnunum.
samþykkti árið 2003 notkun Cytotec fósturs og 1991 hjá lifandi fóstri (5). Rannsókn sem birtist í British Journal Hafa yfir 100 rannsóknir verið birtar of Obstetrics and Gynecology í septem- köllunar fæðinga en hefur heldur ekki verkunarmáta við framköllun fæðinga. bannað notkun þess í þessum tilgangi Cytotec er hægt að gefa um munn, í leggöng. Um 300 konur voru í hvorum hóp. Frumbyrjur með óhagstæðan legháls fengu þó 50 mikrogrömm sem fyrsta skammt og síðan 25 mikrogrömm. Niðurstaðan var sú að lyfin voru algjörlega sambærileg hvað varðar fjölda fæðinga innan 24 tíma (Cytotec 47% og Prostín 43%). Það var engin munur á oförvun legs, keis-aratíðni eða alvarlegum aukaverkunum hjá móður eða barni. Enginn legbrestur átti sér stað í rannsókninni. Það virð-ist því vera ljóst að í 25 mikrogramma skammti er Cytotec sambærilegt Prost-íni og öruggt í notkun (9).
Þá gæti einhver spurt; ef það virkar ekki hraðar eða er betra en Prostin hvers vegna þá að nota það? Svarið er að í fyrsta lagi er það margfalt ódýrara og í öðru lagi má geyma það við stofuhita. Sé það notað í hærri skömmtum virðist það samkvæmt fjölmörgum rannsóknum vera virkara en Prostín, þ.e. stytta lengd fæðingar. Hins vegar er meiri hætta á oförvun legs en engin neikvæð áhrif á nýbura (8). Cytotec verið notað til framköllunar fæðinga frá 15. maí 2008. Sú leið var valin að gefa lyfið sem 50 microgröm undir tungu þar sem rannsóknir hafa sýnt að sá skammtur sé sambærilegur við 25 (5) Souza, A. R. S., Amorim, M. M. R., Feitosa, F. E. L.(2008). Comparison of sublingual versus unin var að fækka þannig skoðunum á vaginal misoprostol for the induction of labour: a systematic review. BJOG, 115, 1340-1349.
er skráð á sérstökum eyðublöðum hjá (6) Tang, O. S., Gemzell-Danielsson, K., Ho, skoðaðar reglulega. Lögð er áhersla á P.C.(2007). Misoprostol: Pharmacokinetic profiles, skilvirkni , hagkvæmni og öryggi í allri effects on the uterus and side-effects.International fyrir frumniðurstöður hjá þeim tæplega fæðingarþjónustu og er notkun Cytotec Journal of Gynecology and Obstetrics, 99, því notkun hófst í maí sl. Þær niður- (7) Weeks, A., Alfirevic, Z., Faundes, A., Hofmeyr, stöður eru sambærilegar við það sem G. J., Safar, P., Wing, D. (2007). Misoprostol for induction of labor with a live fetus. International lýst hefur verið í erlendum rannsóknum (1) Karim, S. M. M., Trussel, R. R., Patel, R. C., Journal of Gynecology and Obstetrics,99, ( 5, 8 ,9,10,). Engar alvarlegar aukaverk- Hillier, K. (1968). Response of pregnant uterus anir hafa komið fram. Þessar niðurstöður to prostaglandin-F2 alfa-induction of labour. (8) Hofmeyr, G. J., Gulmezoglu, A. M. (2008), verða birtar í heild sinni síðar.
Vaginal misoprostol for cervical ripening and (2) Robert, A., Nezamis, J. E., Phillips, J. P. (1967). induction of labour. Systematic Review Cochrane Inhibition of gastric secrestion by prostagland- Cytotec til framköllunar fæðinga gefur (9) Calder, A. A., Loughney, A. D., Weir, C. J., Barber tilefni til þess að álykta, að sé lyfið gefið (3) Weeks, A., Faundes A. (2007). Misoprostol J. W. (2008). Induction of labour in nulliparous í lágum skömmtum og farið sé eftir bestu in obstetrics and gynecology. International and multiparous women: a UK , multicentre, open Journal of Gynecology and Obtetrics, 99, –label study of intravaginal misoprostol in comp- læknisfræði sé notkun þess hættulítil. Í arison with dinoprostone. BJOG, 11, 1279-1288.
(4) World Health Organization. 15th WHO Model (10) Shetty, A., Danielian,P., Templeton, A.(2002). rannsóknum hefur verið sýnt fram á að list of Essential Medicines. Geneva: WHO Sublingual misoprostol for the induction of labor Cytotec er sambærilegt við Prostín sem at term. Am J of Obstet Gynecol, 186, 72-6.

Source: http://lsh.openrepository.com/lsh/bitstream/2336/74473/1/L2008-02-86-G2.pdf

Exmo

A TUTELA DE SAÚDE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO por André da Silva Ordacgy * A Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida. Dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, deven

(microsoft word - convention d'honoraire au temps pass\351)

CONVENTION D’HONORAIRES AU TEMPS PASSÉ La société ALLEGRA AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELÀRL) inscrite au barreau de Paris au capital de 100 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 521 366 849, dont le siège social est sis à PARIS-16e, 17 rue Marbeau, agissant par le ministère de Maît

Copyright © 2010-2014 Medical Articles