Media1.dawnrazor.se

Digital kommunikatör
H EJ H A N N A !
Jag läste på Facebook att ni söker en vass digital kommunikatör, och jag blev
genast intresserad eftersom jag brinner för webbkommunikation och sociala Den här sajten är min ansökan til jobbet. Jag kan givetvis skic ka över papperskopior om du så önskar, men jag tror nog att du kan bilda dig en uppfattning utifrån det du ser här. Jag byggde sajten i WordPress för att visa litet
vad jag kan göra. Som du kan se har jag integrerat Twitter, Facebook och Instagram, och jag har även lagt in SEO-til ägg
Jag känner till Bolon genom en bekant som jobbar hos er, Susanne Gräsberg. Vi
har våra barn på samma skola och jag har även frilansat som copywriter för hennes reklambyrå. Jag är inget vidare på mattor men jag är grym på att lägga Johannes
V EM J A G Ä R
Johannes Persson heter jag och jag är snart 42 år. Jag jobbar just nu med teknisk dokumentation på AP&T
Presses AB i Tranemo, men jag har en bakgrund som
religionskunskap. Utöver min lärarutbildning har jag läst informationsarkitektur, och jag är även diplomerad företag, Kompetent kommunikationskonsult, där jag
översatte mellan engelska och svenska och skrev reklamtext på frilansbasis. J A G Ä R O C K S Å V E R B A L T F R U S T R E R A D …
Jag är en driven skribent med många strängar på min lyra. Jag skriver reklamtext, manualer, novel er, romaner och bloggar, och jag skriver bättre än de flesta. Språket är min största til gång, men hur mycket jag än skriver så blir det aldrig tillräckligt. Verbalt frustrerad är den slogan jag använde för mitt företag, och … O C H F EM BA R NS P A P P A …
Jag har fem barn til sammans med min fru och livskamra t sedan drygt 23 år. Laban är äldst, sedan följer Lea, Kaspian och Kornelius och til
sist Petronella. Vi bor på landet utanför Nittorp och trivs bra med det.
… S A M T S L UT L I G EN T E N O R
När jag var barn hade jag en gossopran som rörde tanterna till tårar när jag sjöng i kyrkan. Efter att ha harvat i rockträsket med ett antal käl arband har jag nu hittat tillbaka til körsången igen och sjunger ensam tenor i kören Canbrah. Al ra helst
sjunger jag Bach, men jag är inte så knusslig. Anything goes!
A R B ET S L I V S E R F A R E N H ET
1999-2001 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo Gymnasielärare i svenska, engelska och textproduktion 1997-1999 Gymnasieskolan Ljusdal, Ljusdal U T B I L D N I N G
2002-2003, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby Fristående kurser i informationsarkitektur och informationssäkerhet 1991-1992, Vapenfristyrelsen/Göteborgs kommun, Göteborg Genomförd grundutbildning för vapenfria tjänstepliktiga 1990-1996, Göteborgs Universitet, Göteborg Ämneslärarlinjen, fristående kurser i engelska och religionsvetenskap F Ö R T R O E N D E U P P D R A G
2008- Ensam tenor i kören Canbrah, Nittorp 2003-2007, Ordförande i SIF-klubben på AP&T Presses AB, Tranemo 2003-2006, Ordförande i Vägsamfälligheten Nygården-Hornhult, Nittorp 2012- Ordförande i Brukarrådet för Ljungsarpsskolan, Tranemo 2012 – Suppleant i Kulturskolans vänner, Tranemo N Ä R I N G S V E R K S A M H ET
1999-2011, Kompetent Kommunikationskonsult Kommunikation
K O M M U N I K A T Ö R
Grovt förenklat handlar all god kommunikation om att kommunikatören använder den klassiska retoriska treenigheten pathos, ethos och logos på rätt sätt. Rätt
känsla, rätt auktoritet och rätt framställning gör budskapet lätt att ta til sig, lätt att acceptera och lätt att förstå. Det har aldrig varit mer sant än nu, när bara den som vet precis hur man gör kan hitta precis rätt i medieflödet. Klassisk retorik tillsammans med fingertoppskänsla i sociala media är en vinnande formel för modern kommunikation, och jag behärskar båda världarna. S K R I B E N T
Ibland känns det som om jag besitter ordets makt. Det händer oftast när jag hittat
mitt flow och tangentbordet rasslar fram bokstäverna i strida strömmar på
skärmen. Eller när jag får en stund över men inte har datorn framme och pennan (med svart gel) fäster idéerna på papper (från Whitelines) för att de inte skal
försvinna spårlöst. Större delen av min vakna tid går åt till att med ord skapa en mening i til varon, och även om jag sällan kommer helt i mål så blir det många
vackra formuleringar längs vägen. Kort sagt: ord är min grej. Jag är pedagog i själ och hjärta, även om jag inte längre arbetar som lärare. Jag vet att jag var en bra lärare, dels därför att jag fick den känslan när jag undervisade och såg resultatet av min undervisning, men också därför att jag under mitt sista år som lärare fick en fin utmärkelse: skolans bästa lärare.
Undervisning är kanske den mest renodlade och omedelbara formen av kommunikation, där den som är kunnig, driven och lyhörd kan skapa inte bara
förståelse för innehållet utan även engagemang och motivation hos sin målgrupp. Kunskap, driv och lyhördhet är de viktigaste förmågor som jag tog med mig när S P R Å K V ET A R E
Språket är givetvis al ra viktigast. SAOL och Svenska skrivregler är de böcker jag
lärt mig uppskatta allra mest, och jag har kommit så långt in i livet att jag inte längre är tvärsäker på något som har med språk att göra. Jag har lärt mig att kolla när jag är det allra minsta osäker, och jag är lika glad när jag har fel som när jag har rätt. Engelska är mitt andra språk, och jag har läst tillräckligt mycket engelska för att veta mina begränsningar. Jag är skitbra på engelska, men jag är ännu C O N T EN T M A N A G EM E N T
Jag har jobbat med Content Management sedan 2001, men på den tiden var det
knappt någon i Sverige som använde det begreppet. Jag vet hur man bryter ner innehål i hanterbara enheter samt hur man organiserar dessa enheter på ett strukturerat och återanvändbart sätt. Jag vet hur man skapar innehåll som från början är tänkt att användas som fragment i olika kontexter samt hur dessa fragment skall vara uppbyggda för att kunna fungera optimalt. Jag vet också hur man skapar innehål för publicering i olika media. Det program jag jobbat i mest är Zert CLM, ett av de äldsta svenska content
CAT eller Computer Aided Translation har varit en naturlig del av mitt jobb
sedan 2001 och jag har även använt mig av den tekniken som frilansande översättare. Jag vet hur översättningsprocessen ser ut i detalj, och jag vet också hur man skall skriva för att översättningskostnaden ska l bli så låg som möjligt. Det program jag jobbat mest med och som jag känner bäst till är Trados
Translator’s Workbench.
W O R D P R E S S
2007 gjorde jag min första WordPress-installation och jag har arbetat med
WordPress dagligen sedan dess. Jag är väl förtrogen med hur verktyget fungerar, och jag har lärt mig att modifiera både CSS-filer och i viss mån PHP-koden. Jag har bra kol på hur tillägg och widgets fungerar, och jag vet hur man integrerar WordPress med Facebook, Twitter och Instagram.
Jag var tidigt ute med Twitter, även om jag till en början inte riktigt visste vilken
nytta det skulle göra. Sedan dess har jag lärt mig mycket både om hur man skapar twitter-flöden och hur man drar nytta av dess möjligheter att snabbt både sprida och samla in information. Det svåra med Twitter är inte själva tekniken utan att formulera sig snyggt och precist på bara 140 tecken. F A C E B O O K
Jag var med tidigt även med Facebook, och har lärt mig att se bortom de
vardagliga statusuppdateringarna. Facebook är ett utmärkt verktyg för att skapa kontaktnät och för att bygga varumärke. I N S T A G R A M
Instagram är fortfarande ett ganska nytt verktyg för mig. Jag har använt det mest
för skapa ett flöde av bilder på min blogg, men jag ser en stor potential i hur lätt det är att skapa och sprida bilder. Jag skulle tro att ett företag med så starkt fokus på design som Bolon skulle kunna utnyttja Instagram med god behållning. M I C R O S O F T O F F I C E
Alla människor har jobbat i Microsoft Office, men alla kan det inte programsviten
lika bra. Jag kan Excel bra, jag är ännu bättre på Outlook och PowerPoint,
riktigt bra på Visio och allra bäst på Word. Jag har nosat litet på Project och har
precis kommit igång med OneNote. Jag har jobbat med alla versioner av Office
sedan Office 95, men allra mest med Office 2000 och 2007. P O S T A D R ES S
F A C E B O O K

Source: http://media1.dawnrazor.se/2012/10/Digital-kommunikat%C3%B6r.pdf

Microsoft word - embrioes-ing.doc

USE OF THE HOMEOPATHY FOR THE IMPROVEMENT OF THE AMOUNT AND QUALITY OF EMBRYOS IN BOVINE (BRAZIL). LOURENÇO, F.1 ; KOYAMA, R.2; LOPES, E.2 1 - Veterinary doctor - Veterinary Medicine School of the Paraná University. UNIPAR. INTRODUCTION: The use of homeopathic products in the cattle industry has increased considerably in the last years. Among the several available products in the m

References i ask myself.doc

References Anderson, G.J. and Braunstein M.L. (1985). Induced self motion in central vision. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 11(2), Becker, W., Jurgens, R. (1979). An analysis of the saccadic system by means of a double step stimuli. Vision Research, 19, 967-983. Bedell, H.E., Lott, L.A., Suppression of motion-produced smear during smooth pursu

Copyright © 2010-2014 Medical Articles