012 histamine-provocatietest

Histamine-
provocatietest
Wat is een histamine-provocatietest?
Sommige mensen, bijvoorbeeld astmapatiënten, hebben last van overgevoelige luchtwegen die sterk reageren op bepaalde prikkels van buitenaf. Temperatuurverschil en, rook, mist, luchtvervuiling, lasdampen en al erlei andere oorzaken leiden bij deze patiënten tot veranderingen in de longfunctie. De prikkelbaarheid van de luchtwegen kan worden vastgesteld met de Histamine-provocatietest. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een prikkelende, doch natuurlijke stof (histamine), waarmee het verschijnsel van overgevoelige luchtwegen wordt nagebootst. Hoe wordt de test uitgevoerd?
Tijdens de test zit u in een stoel. U krijgt een klem op de neus en ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat. Bij het begin van de test zal de laborant(e) u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna gaat u met tussenpozen verschil ende waterige oplossingen inhaleren. Na elke inhalatie wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de gemeten waarden kan worden vastgesteld of een astmatische reactie optreedt. Indien er een reactie optreedt, wordt er bijtijds ingegrepen. U krijgt dan onmiddel ijk een medicament toegediend, waarmee de reactie direct ongedaan wordt gemaakt. Het onderzoek wordt overigens pas echt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden. Het totale onderzoek kan ongeveer één uur in beslag nemen. Hierna kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten. U krijgt van de specialist de uitslag van het onderzoek bij uw eerstvolgend polikliniekbezoek. Hoe bereidt u zich voor?
• U mag 24 uur voor de test niet roken • Vermijd voor de test zware inspanning. • Als u op dit moment bezig bent met een antibiotica– of prednisonkuur in verband met een luchtweginfectie, of hiermee korter dan 2 weken bent gestopt, meld dit dan op telefoonnummer 040-2864871 • U zult tijdelijk moeten stoppen met het innemen van bepaalde longme- dicijnen. ( zie bladzijde 4 en 5 ) Voor sommige medicijnen is dat tijdstip 8 tot 24 uur, voor andere zelfs 2 weken. Op onderstaande lijst kunt u zien welke medicijnen u voor de test niet
mag gebruiken. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen
met uw behandelend specialist.
Verplicht te stoppen medicatie
voorafgaand aan
de histamine- provocatietest
Inhalatie ß2-Mimetica
Inhalatie anticholinergica
Serevent
Theophyllines
Stoppen 72 uur
Theolair
Unilair
Inhalatiesteroïden
Antihistaminica
Combinatiepreparaat
Orale steroïden
Zaditen Zyrtec Of eventuele andere antihistaminica Na het onderzoek
U kunt tijdelijk wat last hebben van lichte keelpijn, prikkelhoest of heesheid en misschien ook wat spierpijn. Samenvatting
• Op basis van de histamine-provocatietest kan de prikkelbaarheid van • Volg de instructies van de laborant(e) goed op. Lever een maximale • Lijkt een reactie te ernstig te worden, dan wordt altijd ingegrepen. • Uw arts zal u vertel en wanneer u moet stoppen met het innemen van • Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan vooraf contact op met uw Heeft u nog vragen?
Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie,
maar als aanvul ing daarop.
Hierdoor is het mogelijk om al es nog eens rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen over deze test, neemt u dan contact op met de
Functieafdeling, telefoon: 040-2864833 of
Polikliniek longziekten, telefoon: 040-2864871
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Source: http://www.mijnlongen.nl/files/Histamine-%20provocatietest%2011-08.pdf

Instruction manual

Collagenase NB 6 GMP Grade Cat. No. 17458 Protocol for isolation of human adipocytes (adult) Product Information General Collagenase NB 6 GMP Grade is designed for dissociation of human tissue for isolation of different cell types which are intended for transplantation in humans. The aseptical production process complies with the requirements of Annex 18 to the EU-Guide t

wcmhn.org

Medicalizing Children and Adolescents By Irit Shimrat On February 26, award-winning journalist and author Robert Whitakecame to speak at the Unitarian Church of Vancouver as part of its Adult Education program. His topic was “Medicalizing Children and Adolescents.” Janet CurryBarbara Mintzesand Tony Stanton also spoke briefly. (Tony ran the only medication-free residential program in Nor

Copyright © 2010-2014 Medical Articles