Corpus texts:

Swedish Appendices
S1.TXT pil til kil ("k" som i kal) bil dil gil ("g" som i "gol") fil sil sjil ("sj" som i "schal") kil ("k" som i "kjol") hil mil nil lil ril vil jil S2.TXT pal pol (som i "gol") tal tol kal kol (som i "cool") bal bol dal dol gal gol lal lol val vol jal jol S3.TXT pril (som i "pryl") tril (som i "tran") kril (som i "kran") plil (som i "plan") klil (som i "klen") tvil (som i "tvål") kvil (som i "kval") S4.TXT lipp litt lick libb lidd (som i "vidd") ligg liff liss lisch litj (som i "tjing") lihh livv lijj lirr lill lim linn Ling S5.TXT did didd ded dedd däd dädd därd (som i "lärd") därdd (som i "smärt") dad dadd dåd dådd dod (som i "mod") dodd (som i "trott") dud (som i "Gud") dudd (som i "ludd") dyd dydd d"d d"dd d"rd (som i "f"rd") d"rdd (som i "m"rt") CVC words in carrier phrases: Tn.TXT (n=1-5) Vik -- så. Un.TXT (n=1-5) Läs -- lätt. Vn.TXT (n=1-5) Tål -- kvickt. Wn.TXT (n=1-5) Få -- åter. Xn.TXT (n=1-5) Bli -- igen. Words from the carrier phrases: Y1.TXT vik så läs lätt tål kvickt få åter bli igen Phonetic transcription
fi:l si:l Si:l Ci:l hi:l mi:l ni:l li:l ri:l vi:l ji:l S2.TXT pA:l pu:l tA:l tu:l kA:l ku:l bA:l bu:l dA:l du:l gA:l gu:l lA:l lu:l vA:l vu:l jA:l ju:l S3.TXT pri:l tri:l kri:l pli:l kli:l tvi:l kvi:l lIk
lIb
lId
lIg
lIf
lIs
lIS
lIC
lIh
lIv
lIj
lIr
lIl
lIm
lIn
lIN
S5.TXT
di:d
dId
de:d
ded
dE:d
dEd
d{:rd
d{rd
dA:d
dad
do:d
dOd
du:d
dUd
d}:d
du0d
dy:d
dYd
d2:d
d2d
d9:rd
d9rd
Transcription of the carrier phrases

Tn.TXT (n= 1,5)
vi:k so:.
Un.TXT (n= 1,5) lE:s lEt. Vn.TXT (n= 1,5) to:l kvIkt. Wn.TXT (n= 1,5) fo: o:t@r. Xn.TXT (n= 1,5) bli: Ij"en. The carrier phrase words

vi:k
so:
lE:s
lEt
to:l
kvIkt
fo:
o:t@r
bli:
Ij"en
Corpus texts
N1
658
Phonetic transcription

N1 TXT
s"Ekshu0ndrafEmtI%Ota
Su0tItr"e:
f"Emt}:snfEmhu0ndranItI%Et
"Et}:s@n%C}:gU
n"Ol
S"u0t%I
"Otahu0ndratr%EtI
f9rtIs"Eks
f"y:rat}:s@ntre:hu0ndrafEmtIS%}:
f"y:rah%u0ndra
tr"Et%On
f"y:rat}:s@nsEkshu0ndraf9rtIs%Eks
n"i:Uhu0ndraf9rtIn%i:U
tv"o:
n"It%I
f"y:rahu0ndranItIf%y:ra
tr"Et%I
tr"e:hu0ndrat%i:U
S"}:t}:s@ntre:hu0ndraSu0tItr%e:
f"Emt%On
N2 TXT
S"}:h%u0ndra
"Ethu0ndratrEtI%Ota
S"u0t%On
"Otah%u0ndra
tv"o:t}:s@nEthu0ndratrEtIn%i:U
t"Olv
f"y:r%a
f"Emh%u0ndra
sEkstIn"i:%U
S"}:
trEtItr"e:
tvo:hu0ndraSu0tIs"Eks
"Et%}:s@n
s"Ekst%On
fEmhu0ndratr"e: S"}:hu0ndraSu0tIf%y:ra tr"e:t}:s@nS%}: fj"u:rt%On s"Eks S"}:t}:s@nsEkshu0ndraOtIf%y:ra N3 TXT tv"o:t}:s@nOtahu0ndraC}:gU%Ota tr"e: S"}:hu0ndraC}:gU%Et s"Ekst}:s@ni:Uhu0ndra%Et "Ot%a f"y:rahu0ndra%Et C}:gU"Ot%a trEtIf"Em n"i:Uh%u0ndra trEtIS"}: sEkstIf"y:r%a tv"o:h%u0ndra n"It%On "Ethu0ndrasEkstIS%}: n"ItOnhu0ndran%ItOn f"Em tre:h"u0ndra f"y:rahu0ndratr%EtOn f"Emt}:s@nfy:rahu0ndrasEkstIs%Eks f"Emt%I N4 TXT "A:rt%On n"i:%U s"Ekshu0ndraOtItr%e: fEmtIf"Em n"i:Ut}:s@nEthu0ndrafEmtIf%Em f"9rt%I "Elv%a f"Emhu0ndranItItv%o: Su0tI"Ot%a C"}:g%U "Et tvo:hu0ndraC}:gUn"i:%U t"i:%U tr"e:t}:s@ntvo:hu0ndraf9rtI%Ota fEmtI"Et
C}:gUf"y:r%a
f"y:rat}:s@n%Elva
nItI"Et
s"Eksh%u0ndra
S"}:t}:s@n%Elva
N5 TXT
"Eth%u0ndra
tr"e:t}:s@nS}:hu0ndratrEtIS%}:
"Ot%I
f"Emhu0ndraf9rtIS%}:
OtItv"o:
s"Ekshu0ndrat%Olv
s"Ekst%I
f"Emt}:s@ntr%e:
OtIS"}:
f9rtItv"o:
tr"e:hu0ndraOtIf%Em
"Otat}:s@ntvo:hu0ndrasEkstIf%y:ra
f9rtIn"i:%U
n"i:Uhu0ndrafEmtIs%Eks
s"Ekst}:s@nfEmhu0ndraSu0tIf%Em
nItIs"Eks
"Otat}:s@nS}:hu0ndranItItr%e:
s"Ekst}:s@nfy:rahu0ndraOtItv%o:
"Otahu0ndrasEkstIf%Em
n"i:Ut}:s@nOtahu0ndrat%Olv
Corpus texts

Passages
O0. Kan jag få service-avdelningen, tack. - Jag har inte haft någon TV på tre veckor
nu, och jag måste få veta när den blir klar. Den hämtades den 13:e och ni lovade
lämna tillbaks den inom en vecka. Jag kan f"rstå att ni har problem med
reservdelar men det här går lite väl långt. Kan jag få ett ordentligt besked nu, när
kan jag räkna med att den är klar?
O1. Kan jag få en f"rteckning på utländska resturanger här i området? Jag bor på
Storgatan på Östermalm. Jag är intresserad av något lite mer exotiskt. Kanske ett
indonesiskt ställe, helst inte vegetariskt. Vad kan ni f"reslå?
O2. Min kollega har en rätt invecklad resplan nästa månad. Kan ni åtaga er att arrangera hennes resa? Hon har en rad m"ten, ett varje dag, mellan 9 och 17, i Paris, K"penhamn, Frankfurt, Rom och Hamburg. Kan ni f"reslå lämpliga kvällsflyg och passande hotell. Hon tycker inte om alltf"r stora, opersonliga ställen. O3. Vi ska ordna en st"rre konferens och undrar om ni kan stå f"r mat och dryck. Vi skulle vilja få allt levererat så att vi inte beh"ver ordna med uppläggningen. Vi har nämligen inte de resurserna. Vi tänkte oss sm"rgåsar, lite kallskuret, ost och frukt. Har ni speciella rabatter f"r universitet och h"gskolor? O4. Skicka en ambulans till Kärrgatan 16 så fort som m"jligt. En äldre man har halkat och brutit benet och kan inte flyttas. Man kan bara komma in på Kärrgatan med bil via Kyrkogatan. Parkvägen är stängd f"r vägarbete. Vi har f"rvarnat Danderyds sjukhus att han kommer. O5. Avdelningen f"r julbeställningar, tack. Jag skulle vilja beställa tio lådor julgodis, fem lådor blandade småkakor och tre stora julkakor. Det ska skickas till doktor Bengtsson på Skattkammargatan 16. Kan ni se till att dom levereras f"re den 23 december? Jag vore tacksam om ni inte avsl"jade vem som skickat paketet. O6. Min väg till G"teborg blir så här: E4 s"derut från Stockholm. I S"dertälje fortsätter jag s"derut på E4:an och viker således inte av på E3 här. Jag passerar Norrk"ping och Link"ping och f"ljer sedan Vätterns "stra strand. Lämnar så E4 i J"nk"ping och k"r västerut på väg 40. Efter 10 mil "vergår väg 40 till motorväg i Borås och sedan är det ytterligare 8 mil kvar till G"teborg. O7. Nattrapport från konstapel SF 3-6-5-2. Sex larm togs emot under passet. Två inbrott, tre fylleri ett f"rargelseväckande beteende. En av de berusade togs om hand, de andra två skrevs upp och skickades hem. Den berusade mannen fick sova i häktet "ver natten. O8. Inventering av skjortor och tr"jor, den 6 mars 1989 på herravdelningen. Långärmade skjortor, kragnummer storlek 30 till 42: tre av varje i vitt, ljusblått och ljusgult. Ylletr"jor, storlek 36 till 46; 38:or och 41:or kvar. Alla storlekar i m"rkgrått eller beige. Fyra av varje färg i "vriga storlekar. O9. Sammanfattning av trafiken f"r mellan-Sverige under l"rdagen den 12 augusti. Tät och långsam helgtrafik på alla leder s"derut. En olycka blockerar norrgående trafik på E4 s"der om Nyk"ping. Tät trafik på samtliga infartsvägar till Uppsala. Trafikanter ombedes undvika området till efter klockan tjugo. P0. Vi har verkligen en fantastisk sekreterare. Dessvärre tänker hon lämna oss snart. Hon tänker åka hem till sin barndomsstad i Danmark. Vi kommer verkligen att sakna henne och vi skulle helst vilja att hon stannade. Hon är gladlynt och får oss alla på gott hum"r. P1. Jag hatar regniga h"stdagar. Gatorna blir hala och man måste vara f"rsiktig när man går från stationen. Jag skulle gärna ta en taxi, men jag har inte råd. Min l"n är så dålig att jag knappt har råd med skor! Hoppas jag träffar en miljonär som ger mig en egen bil. P2. Jag tycker om att se på Tipsextra på s"ndagarna. Min pojkvän hejar på G"teborg, men själv håller jag på Norrk"ping. När dom spelar mot varandra måste vi titta i skilda rum. Annars är det risk att vi b"rjar bråka. Efteråt går vi alltid ut med gänget och pratar igenom matcherna. P3. I f"rra veckan beställde en vän till mig tid hos doktorn f"r att få några sprutor. Hon ska resa till Fjärran Östern på semester och beh"ver vaccinera sig mot kolera, tyfus, gulsot, polio och stelkramp. Jag tror att hon kommer att må rätt dåligt efter alla injektionerna. Hon ska få alla på en gång. Men jag tycker knappast synd om henne! P4. Nya Zealands rugbylag kallas f"r De Svarta. Alla i laget är mycket långa och kraftiga. I l"rdags spelade dom mot Irland, och även om irländarna spelade bra så f"rlorade dom med hela 23-6. Trots att De Svarta tog det ganska lätt och missade några målsparkar och dessutom fick två mål underkända, så var dom helt "verlägsna. Jag tyckte att det var en väldigt bra match. P5. Välkommen till "information Sommar-Stockholm". Idag kan vi berätta att Parkf"rvaltningen bjuder på extra många festliga arrangemang runtom i staden. Flera teaterf"reställningar äger rum på eftermiddagen och i kväll på flera scener. Gratis inträde på Skeppsholmen, i Humlegården, i Rålambshovsparken, i Vasaparken och i Tantolunden. Dessutom går ett karnevalståg genom city med start vid H"torget kl 14. P6. Att gå i skolan idag innebär f"r de flesta en "kande mängd läxor. Lärarna tycks ha anammat principen att framf"r allt testa och kontrollera kunskapsinhämtande. Inte att använda lektionstimmarna till att lära ut och f"rklara svåra kursmoment. Det innebär att skolungdomarna idag lägger ner mycket tid på självstudier. Ingen lärare har ju tid att f"rklara svåra kursavsnitt, till exempel i de naturvetenskapliga ämnena. P7. Nyligen kunde man läsa i tidningarna att landets produktivitet håller på att sjunka. Detta är något som vi delar med de flesta industriländer i Europa. Jag kommer inte ihåg om anledningen var att "kningstakten h"ll på att mattas. Eller om vi faktiskt blev sl"are och fick allt mindre gjort på vår arbetstid. Det pratades visst något om kvalitet kontra kvantitet också, det har jag gl"mt. P8. Tänk att bli världsstjärna i någon idrott och att f"r ett tag ha hela världen f"r sina f"tter. Vart man än går jublar människor och vill ha autografer. Man blir intervjuad och ska ha synpunkter på en massa saker. Om sånt man vet något om och om sånt man inte h"rt talas om. Så det blir nog rätt jobbigt, och inte kan man säga nej och verka om"jlig heller inf"r massmedia. P9. Innan man blir f"r gammal måste man nog i alla fall njuta av naturen, så där riktigt ordentligt. Med en cigarett i handen, eller en sån där blå "l, eller ett tuggummi, ska man stå lutad mot sin jeep och titta ut "ver en "ken eller en canyon eller ett vattenfall eller Norra Ishavet, eller. Nåja, man kan i alla fall sitta på verandan och dricka kaffe. Och se på grannens välsk"tta trädgård. Eller kanske se Naturnytt i TV. Med lite kaffe till. Q0. Det är väldigt populärt med bergsgorillor idag, eller hur. Tänk att leva sitt liv utan tanke på att bes"ka dessa, våra närmaste släktingar. Att i lugn och ro sitta i bl"tt gräs och peta på blad och maskar. F"rs"ka verka aplik på ett naturligt och avspänt sätt. Kan det vara något? Q1. Jag går gärna på en bio- eller teaterf"reställning sedan den gått ett tag. F"r att undvika att beh"va diskutera ihjäl upplevelsen. Man får på sin h"jd ett f"rvånat "gonkast om man råkar nämna f"reställningen. "Jaså, den går fortfarande". - "Herregud, jag trodde den hade slutat f"r ett år sedan!". Samtidigt är det svårt, om man nu verkligen upplever något omst"rtande att f"rs"ka "vertyga någon om detta, i efterhand så att säga. Q2. Det händer mycket nu på den politiska arenan. Nya hjältar dyker upp lika pl"tsligt som misslyckade figurer får f"rsvinna. Håller allt på att f"rändras radikalt eller är det bara som vanligt, men lite mer. Och vad g"r massmedia åt saken? Dämpar och underblåser på samma gång. Q3. Nyhetsf"rmedling är ju i f"rsta hand ett sätt att f"rtjäna sitt uppehälle. Man måste helt enkelt rapportera nya, oväntade, spännande saker varje dag. Annars kan ju folk tro att man inte beh"vs. Om det någon gång skulle hända något extraordinärt finns det ju tyvärr inget sätt att påkalla uppmärksamhet längre. De st"rsta och fetaste är redan använda på l"psedlarna. HELA DRAGNINGSLISTAN! Q4. Tänk att det finns så många språk på jorden. Och att dom har utvecklats och blivit så oerh"rt olika varandra i många fall. Hur många beh"ver man behärska innan man kan b"rja se strukturerna? Att dom liknar varandra på oväntade sätt. Q5. Mycket små barn f"rstår mer än man tidigare trott. Dom kan ofta hänga med bra bara genom att titta och g"ra små miner och ljud. Dessutom anpassar vi väldigt lätt vårt sätt att kommunicera efter barnens behov. M"drarnas språk och kommunikation med sina små till exempel. Q6. Att ungdomen ständigt blir värre är tankeväckande. Om det är sant, och det har ju klagats på ungdomen i flera hundra år, så skulle den vid det här laget vara så räddnigsl"st f"rlorad att man skulle sätta den i fängsligt f"rvar då den fyllde, låt oss säga tretton. Eller fjorton, eller? Q7. Har du h"rt sådana där trickljud som låter som en stigande eller som en fallande ton, som aldrig tar slut. Jag undrar hur det fungerar egentligen. Om man, låt oss säga, satt och lyssnade på dom i flera timmar, vad skulle f"ljden bli? Q8. Tänk, alla äldre som envisas med att vilja fortsätta sina vuxna yrkesliv och sina aktiviteter, fast dom egentligen borde pensioneras. Att dom inte skäms. Och dessutom tar dom ju en massa plats f"r alla yngre. Måste vi vänta till vi blir gamla innan vi "verhuvud taget märks! Q9. Det bästa han visste var en stor saftig stek med svampsås och stekt potatis. Till detta, ett gott, r"tt vin. Inte så exklusivt kanske, eller speciellt märkvärdigt, men gott. Mycket gott. Och så vill alla hans vänner helst äta havregrynsgr"t och dricka "rtextrakt. Då blir det svårt med middagskonversationen. R0. Människosläktet blir allt friskare. Och fortsätter med en mängd aktiviteter i h"g ålder som var otänkbara f"r några år sedan. Så, en hel del sociala m"nster håller på att f"rändras. Fastän, vi knappast märker det. Däremot blir väl ungdomar och barn sl"are. R1. Det blir mer och mer pengar i sportens värld. Vadhållning och stora prissummor. Professionalism är ju visserligen roligt f"r publiken om man får se fantastiska resultat och rekord. Men ändå känns det lite sorgligt att gamla klassiska rekord sopas bort med stor lätthet av unga atleter med vetenskaplig skolning och träning. R2. Jag skulle vilja få reda på något lämpligt tåg till G"teborg. Jag tänkte vara i G"teborg på torsdag kväll, f"re nio. Om det inte finns något som passar får jag väl ta ett tidigare. Och hur är det med bussar? Det vore kanske en god idé. R3. Igår kväll när jag skulle släppa ut katten tog jag några steg ut i trädgården eftersom det var en så härlig kväll. Tyvärr råkade jag låsa mig ute och fick ta mig in genom ett halv"ppet f"nster på framsidan av huset. Tråkigt nog kom polisen och undrade vad som stod på! R4. Jag är ledsen att jag inte lyckades hinna till din f"reställning i f"rra veckan. Barnen blev sjuka och jag fick inte tag i någon barnvakt med så kort varsel. Jag hopppas du snart ska spela igen. Hur går pjäsen? Ska ni lägga ner den snart? R5. I somras åkte vi alla ned till kusten och badade i några veckor. Det var fantastiskt, soligt och varmt precis hela tiden. Det är sällan man har sån tur att ledighet och fint väder sammanfaller. R6. I år slutar skolan lite tidigare än vanligt. Vi f"rstår egentligen inte hur, men på något sätt har skolledningen lyckats trycka ihop terminens alla timmar, slopat några studiedagar och på så sätt tjänat in nästan en hel vecka. R7. Vad är det på TV ikväll? Jag skulle helst vilja se någotgaranterat lättsamt, en rolig film eller ett underhållningsprogram med musik eller något sådant. Ibland känner man verkligen lust f"r något riktigt onyttigt. R8. Hur var konserten igår? Blev det succé f"r den nya unga sopranen, vad det nu var hon hette. Jag hoppas att man snar får tillfälle att h"ra henne på radio eller TV. Hon ska ju vara en ny Birgit Nilsson sägs det. R9. F"r inte alls länge sedan användes räknestickan i de naturvetenskapliga ämnena. Den hittar man numera på teknikmuséer. Istället använder alla små, snabba batteridrivna räknare i fickformat. Alla dessa räknare f"rbrukar väl massor med energi. Tacka vet jag att motionera med hjälp av en liten bambusticka som man drar fram och tillbaka i "nskad takt. Sentence material F0 - F9

F0.TXT
Pl"tsligt "ppnades oanade m"jligheter f"r dem, m"jligheter som inte hade varit
tänkbara f"r några decennier sedan. F"r länge sedan skjutsades åldringarna i buss till
marknaden, nu kan dom f"lja spektaklet på TV istället. På Zoo finns inte längre
några vilda djur som kan skrämma upp bes"karna. Hon kan simma hur långt som
helst, men hon är inte speciellt road av det. Skatteh"jningarna genomf"rdes helt
odramatiskt och blev en seger f"r det regerande partiet.
F1.TXT Under hela veckan h"rdes musik av många slag ifrån den "ppna platsen. Gasen sprids väldigt snabbt med vinden, och det är inte speciellt nyttigt f"r invånarna utan kan ge oanade effekter. Strykjärnet blev snabbt alldeles kallt och därf"r inte längre användbart f"r den otåliga s"mmerskan. Som en tunn silversträng avtecknade sig planets väg på det blå himlavalvet. Datorerna blir allt mindre och duktigare, men knappast personligare, även om reklamen vill få oss att tro det. F2.TXT Dom gick på ett långt led framåt genom skogen och gav noga akt på att inte f"ra något oväsen eller skrämma upp något djur. Hästar, bilar, tåg och flygplan har alla lett till att människans jordklot till synes har krympt. Domstolarna hade i praktiken slutat att fungera och man måste vara mycket f"rsiktig då man r"rde sig i staden. Det finns fortfarande bara en enda tidning i det gamla kungad"met och den är mycket rojalistisk. De nybevattnade fälten lyste gr"na i solskenet. F3.TXT Varf"r ska bara de nytillkomna lära sig hur det fungerar? Vi har alla arbetat här i minst femtio år och vill därf"r veta hur det kommer att gå f"r f"retaget. Utställningen blev ett veritabelt fiasko f"r samtliga artister. Myntsamlingens värde steg i takt med kontokortens utbredning och snart hade f"rsäkringen stigit till ett sådant pris att de allvarligt "vervägde att sälja. De gamla bergsbyarna nära gränsen är verkligen mycket pittoreska. F4.TXT Han suckade tungt och såg sig om med tr"tta "gon. Med små, f"rsiktiga steg gick han längs balustraden utan att titta ned. Konstauktionen avl"pte stillsamt utan några toppbud på den stundtals mycket h"gkvalitativa konst som bj"ds ut. Skimrande toner sm"g sig in i lokalen och fick alla att så småningom tystna. Kaffe- och tedrickandet var mycket utbrett i landet, särskilt under den regniga och kalla tiden på året. F5.TXT Katalogiserandet av de fyrfota djuren hade tagit längre tid än beräknat. Dom hade tänkt sig en liten åktur i stadens centrala delar innan f"reställningen b"rjade. Beskäftiga uppassare sprang runt i lokalen och serverade drycker av allehanda slag. Byiga vindar drog fram längs den sn"iga kusten och det kändes att den här vädertypen hade kommit f"r att stanna. Det fanns varken tvåor eller treor kvar i f"rrådet. F6.TXT Den allmänna meningen var att boernas kamp snart skulle vara "ver. En oetisk ståndpunkt, framh"ll han med ruelse och f"r att ge eftertryck åt sin åsikt berättade han sedan en lång, f"rvirrad historia. Den gamle bäraren knäade under tyngden av koffertarna. En hjälmprydd vildman kom pl"tsligt fram i skogsbrynet och hälsade avmätt. Hela gruppen gav upp ett beundrande tjut inf"r den enastående prestationen. F7.TXT Barn och gamla brukar sällan få något f"reträde i sådana här sammanhang. Medan han gick funderade han på hur problemet borde l"sas. Sj"tungsfiléerna smakade som dom brukade, det vill säga uts"kt. Kortspelarna fortsatte till långt in på natten och tycktes aldrig vilja sluta. En mängd f"rslag hade kommit in redan en dag f"re beslutet. F8.TXT M"nstren blev allt vildare och strukturerna tycktes uppl"sas mer och mer. F"r att inte st"ra hela huset hade han valt att skriva med penna och inte på skrivmaskin på nätterna. Båda snarkade helt lätt men verkade f"r "vrigt sova lugnt. Det är inte så gott om heroiska kämpar längre. Mitt intryck var väl att det var en ganska ofärdig f"reställning som måste mogna f"r att kunna framf"ras offentligt. F9.TXT Den lilla flickan borstade och kammade omsorgsfullt hundens päls. Vårfloden är minimal i år, troligen på grund av den torra h"sten med ytterst lite nederb"rd. Den gamle tenoren kippade efter andan och såg pl"tsligt opasslig ut. Han skruvade raskt fast alla r"rliga delar och paketerade därefter instrumentet omsorgsfullt. Skrinet inneh"ll faktiskt hela hans f"rm"genhet i form av ädla stenar. O0 kan jA: f"o: s"9:rvIsA:vd%e:lnINEn tak jA: hA:r IntE haft nOn t"e:v%e: po: tr"e: v"Ek%Ur n"}: o: jA: mOstE fo: ve:ta nE3r dEn bli:r kl"A:r dEn h"Emt%adEs dEn tr"Et%OndE o: ni: l"o:v%adE l"Emn%a t"Ilb%A:ks dEn InOm En v"Ek%a jA: kan f9rsrt"o: at ni: hA:r prUbl"e:m mE rEs"Ervd%e:lar mEn dE hE3r go:r li:t@ vE:l l"ONt kan jA: fo: Et Urd"EntlIt bES"e:d n}: nE3r kan jA: r"E:kn%a mE at dEn E3r kl"A:r O1 kan jA: fo: En f9rtEknIN po: "}:tl%Enska r"Estu0r%aNEr hE3r i: "Omr%o:dEt jA: b"u:r po: st"u:rg%A:tan po: "2stErm%alm jA: E3r IntrEs"e:rad A:v no:gOt li:t@ me:r Eks"o:tIst kanSE Et IndUn"e:sIst stElE hElst IntE vEgEt"A:rIst vA: kan ni: f"9:rEsl%o: O2 mIn kOl"e:ga hA:r En rEt "Inv%Eklad r"e:spl%A:n nEsta m"o:n%ad kan ni: "o:t%A:ga e:r at aranS"e:ra hEn@s r"e:s%a hUn hA:r En rA:d m"2:t%En Et varjE dA:g mElan n"i:%U o: S"u0t%On i: par"i:s C2pEnh"amn fr"ankf%u0rt r"Um o: h"ambu0rj kan ni: f"9:rEsl%o: lEmplIga kv"Elsfl%y:g o: p"as%andE hUt"El hOn tYkEr IntE Om altf9r st"u:r%a "u:pErs%u:nlIga st"El%En O3 vi: skA: "o:rdrn%a En st9rE kOnfEr"Ens o: "u0ndr%ar Om ni: kan st"o: f9:r m"A:t o: dr"Yk vi: sku0lE vIlja fo: alt lEvEr"e:rat so: at vi: IntE bEh"2:vEr "o:rdrn%a mE "u0pl%EgnINEn vi: hA:r nEmlIgEn IntE dOm rEs"u0rsErna vi: t"ENt%E Os sm"9rg%o:sar li:t%@ k"alsk%}:rEt "Ust o: fr"u0kt hA:r ni: spEsI"Ela rab"atEr f9:r u0nIvErsIt"e:t o: h"2:gsk%u:lUr O4 S"Ik%a En ambu0l"ans tIl C"Erg%A:tan s"Ekst%On so: fUrt sOm m"2jl%It En "EldrE man hA:r h"alk%at o: br"}:t%It b"e:nEt o: kan IntE fl"Yt%as man kan bA:ra kOma In po: C"Erg%A:tan mE b"i:l v"i:%a C"YrkUg%A:tan p"arkv%E:gEn E3r stENd f9:r v"E:garb%e:tE vi: hA:r f"9:rv%A:rnat d"andEr%y:ds S"}:kh%}:s at han k"Om@r O5 kan jA: fo: "A:vd%e:lnINEn f9:r j"}:lbEst"ElnINar tak jA: sku0lE vIlja bEst"Ela ti:U l"o:d%Ur j"}:lg%u:dIs fEm l"o:d%Ur bl"and%adE sm"o:k%A:kUr o: tre: stu:ra j"}:lk%A:kUr dE skA: S"Ik%as tIl d"Okt%Or b"ENts%On po: sk"atkamarg%A:tan s"Ekst%On kan ni: se: tIl at dOm lEvEr"e:ras f9:rE dEn C}:gUtr"e:dj%E dEs"EmbEr jA: v"u:r%E t"aks%am Om ni: IntE "A:vsl%2jadE vEm sOm SIkat pak"e:tEt O6 mIn vE:g tIl j2tEb"Orj bli:r so: hE3r "e:f%y:ra s"2:dEr}:t fro:n st"Okh%Olm i: s2dErt"Elj%E f"u:rts%EtEr jA: s"2:dEr}:t po: "e:f%y:ran o: v"i:kEr s"o:l%EdEs IntE A:v po: "e:tr%e: hE3r jA: pas"e:rar n"OrC%2:pIN o: l"InC%2:pIN o: f"2ljEr se:dan v"EtErnrs "2str%a strand l"Emn%ar so: "e:f%y:ra i: j"2nC%2:pIN o: C9:r v"EstEr}:t po: vE:g f"9rt%I Eft@r ti:U mi:l "2:vErg%o:r vE:g f"9rt%I tIl m"u:tUrv%E:g i: bUr"o:s o: s"e:d%an E3r dE "YtErl%IgarE "Ot%a mi:l kvA:r tIl j2tEb"Orj O7 n"atrap%Ort fro:n kOnst"A:pEl Es Ef tre: fEm tvo: sEks larm tu:gs Em"u:t u0ndEr p"asEt tvo: "Inbr%Ot tre: fYlEr"i: o: Et f9r"arjElsEv%EkandE bEt"e:EndE En A:v dOm bEr"}:sadE tu:gs Om h"and dOm "andr%a tvo: skre:vs "u0p o: S"Ik%adEs h"Em dEn bEr"}:sadE manEn fIk s"o:v%a i: h"EktEt "2:vEr n"atEn O8 InvEnt"e:rIN A:v S"Urt%Ur o: tr"2j%Ur dEn S"EtE mars n"ItOnhu0ndraOtIn%i:U po: h"Eravd%e:lnINEn l"ON%ErmadE S"Urt%Ur kr"A:gn%u0mEr stu:rle:k tr"Et%I tIl f9rtItv"o: tr"e: A:v varjE i: v"It j"}:sbl%Ot o: j"}:sg%}:lt "YlEtr%2jUr stu:rl%e:k trEtIs"Eks tIl f9rtIs"Eks trEtI"Ot%Ur o: f9rtI"Et%Ur kvA:r ala st"u:rl%e:kar i: m"9rkgr%Ot Elr b"e:S f"y:%ra A:v varjE fErj i: 2:vrIga st"u:rl%e:kar O9 s"amanf%atnIN A:v traf"i:kEn f9:r m"Elansv%ErjE u0ndEr l"9:rdan dEn t"Olft%E au0g"u0stI tE:t o: l"ONs%am h"Eljtraf%i:k po: ala le:dEr s"2:dEr}:t En "u:l%Yka blOk"e:rar n"Org%o:EndE traf"i:k po: "e:f%y:ra s"2:dEr Om n"y:C%2:pIN "u:v%A:nlIt tE:t trafi:k po: samtlIga "InfA:rtrsv%E:gar tIl "u0ps%A:la trafIk"antEr Ombe:dEs "u0ndv%i:ka "Omr%o:dEt tIl Eft@r klOkan C"}:g%U P0 vi: hA:r v"Erkl%IgEn En fant"astIsk sEkrEt"e:r%arE dEsv"ErE tENkEr hUn l"Emn%a Os sn"A:rt hUn t"ENkEr o:k%a h"Em tIl sIn b"A:rndUmsst%A:d i: d"anmark vi: kOm@r v"Erkl%IgEn at s"A:kn%a hEn@ o: vi: sku0lE h"Elst vIlja at hOn st"an%adE hOn E3r gl"A:dl%Ynt o: fo:r Os ala po: gOt hu0m"9:r jA: h"A:t%ar rENnIga h"2std%A:gar g"A:t%Urna bli:r h"A:l%a o: man m"Ost%E vA:ra f9rs"IktIg nE3r man go:r fro:n staS"u:nEn jA: sku0lE j"E3rn%a tA: En t"aksI m@n jA: hA:r IntE r"o:d mIn l2:n E3r so: d"o:l%Ig at jA: knapt hA:r ro:d mE sk"u:r hOpas jA: tr"Ef%ar En mIljUn"E3r sOm je:r mEj En e:gEn b"i:l P2 jA: tYkEr "Om at se: po: t"Ips%Ekstra po: s"2nd%A:garna mIn p"Ojkv%En h"Ej%ar po: j2tEb"Orj m@n SElv h"OlEr jA: po: n"OrC%2:pIN nE3r dOm sp"e:l%ar mu:t var"andra mOstE vi: tIta i: SIlda r"u0m anaS E3r dE rIsk at vi: b9rjar br"o:k%a EftEro:t go:r vi: altId }:t mE j"ENEt o: prA:tar Ij"e:nOm m"A:tS%Erna P3 i: f9ra v"Ek%an bEst"EldE En vEn tIl mEj ti:d hUs d"Okt%Orn f9:r at fo: no:gra spr"}:t%Ur hUn skA: r"e:s%a tIl fjEran "2stErn po: sEm"EstEr o: bEh"2:vEr vaksIn"e:ra sEj mu:t k"u:lEra t"y:fu0s g"}:ls%u:t p"u:lIU o: st"e:lkr%amp jA: tru:r at hUn kOm@r at mo: rEt d"o:l%It Eft@r ala InjEkS"u:nErna hUn skA: fo: ala po: En g"ON mEn jA: t"YkEr knapast s"Ynd Om hEn@ P4 ny:as"e:lands r"u0gbYl%A:g kalas f9:r dOm sv"art%a ala i: l"A:gEt E3r mYkEt l"ON%a o: kr"aft%Iga i: l"9:rdas sp"e:l%adE dOm mu:t "Ir-land o: E:vEn Om "Ir-l%Endarna sp"e:l%adE br"A: so: f9rl"u:radE dOm mE h"e:l%a C}:gUtr"e: s"Eks trOts at dOm sv"art%a tu:g dE ganska l"Et o: m"Is%adE no:gra m"o:lsp%arkar o: dEs"}:t%Om fIk tvo: m"o:l "u0ndErC%Enda so: vA:r dOm he:lt "2:vEr-l%E:gsna jA: t"Ykt%E at dE vA:r En vEldIt br"A: matS P5 v"E:lk%OmEn tIl InfOrmaS"u:n s"Omarst%OkhOlm IdA:g kan vi: bEr"Eta at p"arkf9rv%altnINEn bj"}:dEr po: "Ekstr%a mON%a f"Estl%Iga aranSEm"aN r"u0nt%Om i: st"A:dEn fle:ra t"e:atErf9:rEst%ElnINar E:gEr r"u0m po: "EftErm%Idan o: i: kv"El po: fl"e:ra s"e:n%Er gr"A:tIs "Intr%E:dE po: S"Epsh%OlmEn i: h"u0mlEg%o:rdEn i: ro:lambsh"o:vsp%arkEn i: v"A:sap%arkEn o: i: t"antUl%u0ndEn dEs"}:t%Om go:r Et karnEv"A:lsto:g je:nOm s"ItY mE st"art vi:d h"2:t%OrjEt klOkan fj"u:rt%On P6 at go: i: sk"u:l%an Id"A:g "InEb%E3r f9:r dOm flEsta En "2:k%andE mENd l"Eks%Or l"E3r%arna tYks hA: an"amat prIns"i:pEn at fr"amf9:r%alt t"Est%a o: kOntrUl"e:ra k"u0nskA:psInh%EmtandE IntE at "anv%Enda lEk"Su:nst%Imarna tIl at lE3ra "}:t o: f9rkl"A:ra sv"o:r%a k"u0rsmUm%Ent dE "InEb%E3r at sk"u:lu0Nd%Umarna Id"A:g lEgEr n"e:r mYkE ti:d po: S"Elvst%}:dIEr INEn l"E3r%arE hA:r j}: ti:d at f9rkl"A:ra sv"o:r%a k"u0rsA:vsn%It tIl Eks"EmpEl i: dOm nat"}:rve:tEnsk%A:plIga "Emn%Ena P7 n"y:l%IgEn k"u0nd%E man l"E:s%a i: t"i:dn%INarna at l"andEts prUdu0ktIvIt"e:t hOlEr po: at S"u0Nk%a dEta E3r n"o:g%Ot sOm vi: d"e:l%ar mE dOm fl"Est%a Indu0str"i:l%EndEr i: Eu0r"u:pa jA: k"Om@r IntE Iho:g Om "anl%e:dnINEn vA:r at "2:knINst%aktEn h"2l po: at m"at%as El@r Om dE vA:r s"o: at vi: faktIst ble:v sl"2:%arE o: fIk alt mIndrE j"Urt po: vo:r "arbEtst%i:d dE pr"A:tad%Es vIst no:gOt Om kvalIt"e:t k"Ontr%a kvantIt"e:t OksO mEn dE hA:r jA: gl"2mt P8 tEnk at bli: v"E3rdsS%E3rna i: nOn "i:dr%Ot o: at f9:r Et tA:g hA: he:la v"E3rdEn f9:r si:na f"2tEr vart man En g"o:r j"}:bl%ar m"EnIS%Or o: vIl hA: au0tUgr"A:fEr man bli:r IntErvj"}:ad o: skA: hA: s"y:np%u0NtEr po: En masa s"A:kEr Om sOnt man ve:t no:gOt "Om o: Om sOnt man IntE Ens h9:rt t"A:l%as Om so: dE bl"i:r nu:g rEt j"Ob%It i: l"ENdEn o: "Int%E kan man sEj%a n"Ej o: vErka "u:m%2jlIg Inf9r m"asm%e:dIa hElEr P9 Ina0n man bli:r f9:r g"am%al m"Ost%E man nu:g i: ala fal nj"}:t%a A:v nat"}:rEn so: dE3r r"Ikt%It Urd"EntlIt me: En sIgar"Et i: h"andEn El@r En sOn dE3r blo: "2:l El@r Et t"u0g%u0mI skA: man sto: l"}:t%ad mu:t sIn j"i:p o: tIta }:t 2:vEr En "2:kEn El@r En k"{njOn El@r Et v"atEnf%al El@r nOra "i:sh%A:vEt El@r n"o:ja man kan i: "al%a f"al s"It%a po: vEr"and%an o: drIka k"af%E o: se: po: gr"anEns v"E:lS%2ta tr"Ego:rd El@r k"anS%E nat"}:r-n%Yt i: t"e:v%e: mE li:tE k"af%E tIl Q0 dE E3r vEldIt pOpu0l"E3rt mE b"ErjsgUr%IlUr IdA:g El@r h}:r tENk at l"e:v%a sIt li:v }:tan t"aNk%E po: at bEs"2:ka dEsa vo:ra n"Erm%astE sl"Ekt%INar at s"It%a i: l"u0Nn o: r"u: i: tr"o:pIst d"u0gr%ENn i: bl2t grE:s o: p"e:t%a po: bl"A:d o: m"ask%ar f9rs"2:ka vErka "A:pl%i:k po: Et nat"}:rlIt o: "A:vsp%Ent sEt kan dE v"A:r%a no:gOt Q1 jA: go:r jE3rna po: En b"i:U El@r tE"A:tErf9:rEst%ElnIN se:dan dEn gOt Et t"A:g f"9:r at "u0ndv%i:ka at bEh"2:va dIsku0t"e:ra Ij"E:l "u0pl%e:vElsEn man fo:r po: sIn h"2jd Et f9rv"o:nat "2:gOnk%ast Om man r"o:k%ar n"Emn%a f"9:rESt%ElnINEn j"as%O dEn go:r f"u:rtf%A:randE h"ErEg%}:d jA: trUdE dEn hadE sl"}:t%at f9:r Et o:r se:dan s"amt%i:dIt E3r dE svo:rt Om man n}: vErklIgEn "u0pl%e:vEr no:gOt "Omst%9rtandE at f9rs"2:ka "2:vErt%y:ga nOn Om dEta i: "EftErh%and so: at s"Ej%a Q2 dE h"EndEr m"Yk%Et n}: po: dEn pUl"i:tIska ar"e:n%an n"y:%a j"Elt%ar dy:kEr "u0p li:ka pl"2tsl%It sOm gamla m"Isl%YkadE fIg"}:rEr fo:r f9rsv"Ina h"OlEr alt po: at f9r"Endras radIk"A:lt El@r E3r dE bA:ra sOm vA:nlIt mEn li:t@ m"e:r o: vA: j9:r m"asm%e:dIa o:t s"A:kEn d"Emp%ar o: "u0ndErbl%o:sEr po: sama g"ON Q3 n"y:he:tsf9rm%e:dlIN E3r ju0 i: f"9rsrta h"and Et sEt at f9rC"E:na sIt "u0pEh%ElE man mOstE he:lt ENkElt rapOrt"e:ra n"y:%a "u:v%EntadE o: sp"En%andE sA:kEr varjE d"A:g "an%ars kan ju0 fOlk tru: at man IntE bEh"2:vs Om dE nOn gON sku0lE hEnda no:gOt EkstraOrdIn"E3rt fIns dE ju0 tYv"{:r IN@t s"Et at p"o:k%ala "u0pmErksamh%e:t lENrE dOm st"9rsrt%a o: f"e:t%astE b"u:kst%E:vErna E3r re:dan "anv%Enda po: l"2:ps%e:dlarna i: sti:l m"E h"e:l%a dr"A:gnINsl%Istan Q4 tENk at dE fIns so: mONa spr"o:k po: j"u:rdEn o: at dOm hA:r "}:tv%Eklats o: bli:vIt so: "u:Erh%9:rt "u:l%i:ka varandra i: m"ON%a fal m@n EndO kan ju0 spr"o:k i: "u:l%i:ka d"e:l%ar A:v v"E3rdEn hA: rEt mYkEt jEm"e:nsamt h}:r m"ON%a bEh"2:vEr man bEh"Erska Ina0n man kan b"9rj%a se: stru0kt"}:rErna at dOm f"aktIst Ibland l"i:kn%ar var"andra po: "u:v%EntadE sEt Q5 mYkEt sm"o: bA:rn f9rsrt"o:r me:r En man t"i:d%IgarE tr"Ut dOm kan "Oft%a hENa m"e: brA: bA:ra je:nOm at t"It%a o: j"9:r%a smo: m"i:nEr o: j"}:d d"Es%}:tOm "anp%asar vi: "u:me:dv%e:tEt vo:rt sEt at kOmu0nIs"e:ra Eft@r bA:rnEns bEh"u:v m"2:dr%ars spr"o:k o: kOmu0nIkaS"u:n mE s"i:n%a sm"o: tIl Eks"EmpEl En de:l f"Orskn%IN hA:r "ENn%ats o:t dEsa s"A:kEr Q6 at "u0Nd%UmEn st"End%It bli:r vErE E3r t"ankEv%EkandE "ant%A:g at dE E3r sant o: dE hA:r ju0 kl"A:g%ats po: "u0Nd%UmEn i: fle:ra h"u0ndra o:r do: sku0lE dEn vi:d dE hE3r l"A:gEt vA:ra r"EdnINsl%2:st f92l"u:rad man b"u:rd%E nu:g s"Et%a dEn i: f"ENsl%It f9rv"A:r do: dEn f"Yld%E lo:t Os sEja tr"Et%On El@r kanSE fj"u:rt%On El@r Q7 hA:r d}: h9:rt so:dana dE3r tr"Ikj%}:d altsO so:dana sOm lo:tEr sOm En st"i:g%andE El@r En f"al%andE t"u:n sOm aldrIg tA:r sl"}:t jA: "u0ndr%ar h}:r dE fu0Ng"e:rar Ej"EntlIgEn Om man lo:t Os sEja s"at o: l"Ysn%adE po: dOm i: fle:ra t"Im%ar vA: sku0lE f"2ljdEn bli: Q8 tENk ala "EldrE sOm "e:nv%i:sas mE at vIlja f"u:rts%Eta si:na v"u0ksn%a "YrkEsl%i:v o: si:na aktIvIt"e:tEr fast dOm Ej"EntlIgEn bu:rdE panSUn"e:ras at dOm IntE S"Ems o: dEs"}:t%Om tA:r dOm ju0 En masa pl"ats f9:r ala "YNrE mOstE vi: v"Ent%a tIl vi: bli:r g"aml%a El@r h}:r skA: vi: bE3ra Os "o:t f9:r at 2:vErh"}:vu0dt%A:gEt m"Erk%as Q9 dE bEsta han vIstE vA:r En stu:r saftIg st"e:k mE sv"amps%o:s o: ste:kt pUt"A:tIs tIl dEta Et gOt r2t v"i:n IntE so: Eksklu0s"i:vt kanSE El@r spEsIElt m"Erkv%E3rdIt m@n gOt mYkEt gOt o: so: vIl ala hans v"En%Er hElst E:ta h"A:vrEgry:nsgr%2:t o: drIka "9:rtEkstr%akt do: ku0ndE dE bli: svo:rt mE m"IdagskOnvErsaS%u:nEn R0 m"EnISUsl%EktEt bli:r alt fr"Isk%arE o: f"u:rtrs%EtEr mE En mENd aktIvIt"e:tEr i: h2:g "OldEr aktIvIt"e:tEr sOm vA:r "u:tEnkb%A:ra f9:r bA:ra no:gra "o:r s"e:d%an vIlkEt j9:r at En he:l de:l sUsI"A:la m2nstEr hOlEr po: at f9r"Endras f"astEn vi: knapast m"ErkEr de: dE3rEmu:t bli:r vEl "u0Nd%Umar o: b"A:rn sl"2:arE R1 dE bli:r me:r o: me:r p"ENar i: sp"OrtEns vE3rd v"A:dh%OlnIN o: st"u:r%a pr"i:ss%u0mUr prOfESOnal"Ism E3r ju0 v"IsErl%i:gEn r"u:l%It f9:r pu0bl"i:kEn Om man fo:r se: fant"astIska rEsu0lt"A:t o: rEk"o:rd m@n EndO C"Ens dE li:tE s"Orjl%It at gamla kl"asIska rEk"o:rd mE l"Eth%e:t su:pas b"Ort A:v En ny: jEnEraS"u:n dE E3r "u0N%a atl"e:tEr mE v"e:tEnsk%A:plIg sk"u:ln%IN o: tr"E:n%IN R2 jA: sku0lE vIlja fo: r"e:d%a po: no:gOt l"Empl%It t"o:g tIl j2tEb"Orj jA: tENtE vA:ra fr"am%E po: tu:rsda kv"El f9:rE n"i:%U Om dE IntE fIns no:gOt sOm pasar fo:r jA: vEl tA: Et t"i:d%IgarE o: h}:r E3r dE mE b"u0s%ar dE vu:rE kanSE En g"u:d Id"e: R3 Igo:r kv"El nE3r jA: sku0lE slEpa }:t k"atEn hEndE no:gOt l"u0st%It jA: tu:g no:gra ste:g }:t i: tr"E:dg%o:rdEn dE vA:r nEmlIgEn En h"{:rl%Ig kvEl tYv{:r ro:kadE jA: lo:sa mEj "}:t%E o: fIk tA: mEj In je:nOm Et h"A:lv%2pEt f"2nstEr po: fr"ams%i:dan A:v h"}:sEt tro:kIt n"u:g kOm pUl"i:sEn o: u0ndradE vA: sOm stu:d p"o: R4 jA: E3r l"Eds%En at jA: IntE l"Yk%adEs hIna tIl dIn f"9:rEst%ElnIN i: f9ra v"Ek%an b"A:rnEn ble:v S"}:k%a i: sIsta stu0nd jA: fIk IntE tA:g i: nOn b"A:rnv%akt mE so: kOrt v"arsEl jA: h"Op%as d}: snA:rt skA: sp"e:l%a IjEn h}:r g"o:r pj"E:sEn nE3r skA: ni: lEga n"e:r dEn R5 i: s"Omr%as o:ktE vi: n"e:d tIl k"u0stEn o: b"A:d%adE i: no:gra v"Ek%Or dE vA:r fant"astIst s"u:l%It o: v"armt prEsi:s he:la t"i:dEn dE E3r sElan man hA:r sOn t}:r at l"e:dIgh%e:t o: fi:nt vE:dEr s"amanf%alEr hOpas d}: hadE En f"i:n s"Om%ar d}: j"Ob%adE vEl i: ala fal "Int%E R6 i: o:r sl"}:t%ar sk"u:l%an li:t@ t"i:d%IgarE En v"A:nl%It vi: f9rsrt"o:r Ej"EntlIgEn IntE h"}:r mEn po: no:gOt sEt hA:r sk"u:ll%e:dnINEn lYkats trYka Ih"u:p tErm"i:nEns ala t"Im%ar dEs"}:t%Om hA:r man sl"u:p%at no:gra st"}:dIEd%A:gar o: po: so: sEt CE:nat "In nEsta0n En h"e:l v"Ek%a vA: man n}: skA: hA: so: mYkEt l"e:dIgh%e:t tIl kanSE go: nOn k"u0S R7 vA: E3r dE po: t"e:v%e: Ikv"El jA: sku0lE hElst vIlja se: no:gOt garante:rat l"Ets%amt En ru:lIg f"Ilm El@r Et "u0ndErhOlnINsprUgr%am El@r kanSE no:gOt mE m}s"i:k El@r d"ans Ibland CEnEr man v"Erkl%IgEn lu0st f9:r no:gOt rIktIt "u:n%YtIt R8 h}:r vA:r kOns"E3rEn Igo:r ble:v dE su0ks"e: f9:r dEn ny:a u0Na sUpr"A:nEn vA: dE n}: vA:r hUn h"Et%E jA: h"Op%as at man snA:rt fo:r t"Ilf%ElE at h9:ra hEnE po: r"A:dIU El@r t"e:v%e: hOn skA: ju0 vA:ra En ny: bIrgIt n"IlsOn hA:r jA: h"9:rt sEj n}: bA:ra IntE at dE ble:v "In st%Elt R9 f9:r IntE als lENE s"e:d%an "anv%EndEs r"E:knEst%Ikan i: dOm nat"}:rve:tEnsk%A:plIga EmnEna dEn h"It%ar man n"}:me:ra po: t"EknIska m}:s"e:Er Ist"El%Et "anv%EndEr ala smo: snaba batEr"i:dr%i:vna r"E:kn%arE i: f"IkfOrm%A:t ala dEsa r"E:kn%arE f9rbr"}:kar vEl m"as%Ur mE EnErS"i: t"ak%a ve:t jA: at mOtSUn"e:ra j"E3rn%an mE jElp A:v En li:tEn b"amb}st%Ika sOm man S}:tEr fram o: tIlb"A:ka i: "2nsk%ad takt F0 TXT 01 pl"2tsl%It "2pn%adEs "u:%A:nadE m"2jlIgh%e:tEr f9:r dOm m"2jlIgh%e:tEr sOm IntE had%E vA:rIt t"ENkb%A:ra f9:r no:gra dEs"EnIEr se:dan F0 TXT 02 f9:r lENE se:dan S"u0sadEs "Oldr%INarna i: b"u0s tIl m"arkn%adEn n}: kan dOm f2lja sp"Ekt%A:klEt po: t"e:v%e: IstElEt F0 TXT 03 po: s"u: fIns IntE lENrE no:gra vIlda j"}:r sOm kan skrEma "u0p bEs"2:karna F0 TXT 04 hUn kan s"Im%a h}:r l"ONt sOm hElst mEn hUn E3r IntE spEsIElt r"u:%ad A:v dE F0 TXT 05 sk"atEh%2jnINarna j"e:nOmf%9:rdEs he:lt "u:dram%A:tIst o: ble:v En s"e:gEr f9:r dE rEj"e:randE part"i:Et F1 TXT 01 u0ndEr he:la v"Ek%an h9:rdEs m}s"i:k A:v mONa sl"A:g Ifro:n dEn "2pn%a pl"atsEn F1 TXT 02 g"A:sEn spr"i:ds vEldIt sn"abt mE v"IndEn o: dE E3r IntE spEsIElt n"Yt%It f9:r "Inv%o:narna "}:t%an kan je: "u:%A:nadE Ef"EktEr F1 TXT 03 str"y:kj%E3rnEt ble:v snabt aldElEs k"alt o: dErf9:r IntE lENrE "anvEndb%A:rt f9:r dEn "u:t%o:lIga s"2mESk%an F1 TXT 04 sOm En t"u0n s"IlvErstr%EN "A:vt%EknadE sEj pl"A:nEts v"E:g po: dE blo: h"Imlav%alvEt F1 TXT 05 dat"u:rErna bli:r alt mIndrE o: d"u0ktIg%arE mEn kn"ap%ast pES"u:nlIgarE E:vEn Om rEkl"A:mEn vIl fo: Os at tr"u: de: F2 TXT 01 dOm j"Ik po: Et lONt l"e:d framOt je:nOm sk"u:gEn o: g"A:v nu:ga "akt po: at IntE f9:ra no:gOt "u:v%E:sEn El@r skr"Em%a u0p no:gOt j"}:r F2 TXT 02 h"Est%ar b"i:l%ar t"o:g o: fl"y:gpl%A:n hA:r ala lEt tIl at m"EnIS%ans j"u:rdkl%u:t tIl s"y:n%Es hA:r kr"Ympt F2 TXT 03 d"Umstu:l%arna hadE i: prakt"i:kEn sl"}:t%at at fu0Ng"e:ra o: man mOstE vA:ra mYkEt f9S"IktIg do: man r"9:rd%E sEj i: st"A:dEn F2 TXT 04 dE fIns f"u:rtf%A:randE bA:ra En Enda t"i:dn%IN i: dE gamla k"u0Nad"2mEt o: dEn E3r mYkEt rOjal"IstIsk F2 TXT 05 dOm n"y:bEv%atnadE f"EltEn l"y:st%E gr"2:n%a i: su:lsk"e:nEt F3 TXT 01 vA:rf9r skA: bA:ra dOm n"y:tIlk%Omna l"E3r%a sEj h}:r dE fu0Ng"e:rar F3 TXT 02 vi: hA:r ala "arb%e:tat hE3r i: m"Inst f"EmtI%U "o:r o: vIl dErf9r v"e:t%a h}:r dE kOm@r at g"o: f9:r f"9:rEt%A:gEt F3 TXT 03 "}:tst%ElnINEn ble:v Et vErIt"A:bElt fI"askU f9:r samtlIga art"IstEr F3 TXT 04 m"Ynts%amlINEns v"E3rd%E ste:g i: t"akt mE k"OntUk%UrtEns "}:tbr%e:dnIN o: snA:rt hadE f9S"E:krINEn st"i:g%It tIl Et s"o:d%ant pr"i:s at dOm "alv%A:rlIt "2:vErv%EgdE at s"Elj%a F3 TXT 05 dOm gamla b"Erjsb%y:arna nE3r%a gr"EnsEn E3r v"Erkl%IgEn mYkEt pItUr"Eska F4 TXT 01 han s"u0k%adE t"u0Nt o: so:g sEj Om mE tr"2t%a "2:g%On F4 TXT 02 mE smo: f9S"IktIga st"e:g jIk han lENs balu0str"A:dEn }:tan at tIta n"e:d F4 TXT 03 kOnstau0kS"u:nEn "A:vl%2ptE st"Ils%amt }:tan no:gra t"Opb%}:d po: dEn st"u0ndt%A:ls mYkEt h"2:gkvalItat%i:va k"Onst sOm bj2:ds "}:t F4 TXT 04 S"Imr%andE t"u:nEr sm2:g sEj In i: lUk"A:lEn o: fIk ala at so: sm"o:nIN%Om t"Ystn%a F4 TXT 05 k"af%E o: tEdr"IkandEt vA:r mYkEt "}:tbr%Et i: landEt s"E3rS%Ilt u0ndEr dEn r"ENn%Iga o: kala t"i:dEn po: "o:rEt F5 TXT 01 katalOgIs"e:randEt A:v dOm f"Yrf%u:ta j"}:rEn hadE t"A:g%It lENrE ti:d En bEr"E:knat F5 TXT 02 dOm hadE tEnkt sEj En li:tEn "o:kt%}:r i: stA:dEns sEntrA:la d"e:l%ar Ina0n f"9:rEst%ElnINEn b"9rj%adE F5 TXT 03 bES"EftIga "u0p%asarE spraN ru0nt i: lUk"A:lEn o: sErv"e:radE dr"YkEr A:v "alEh%anda slA:g F5 TXT 04 b"y:%Iga v"Ind%ar dru:g fram lENs dEn sn"2:%Iga k"u0stEn o: dE C"End%Es at dEn hE3r v"E:dErt%y:pEn hadE kOmIt f9:r at st"an%a F5 TXT 05 dE fans varkEn tv"o:%Ur ElEr tr"e:%Ur kvA:r i: f9r"o:dEt F6 TXT 01 dEn almEna m"e:n%INEn vA:r at b"u:Ernas kamp snA:rt sku0lE vA:ra 2:vEr F6 TXT 02 En "u:%e:tIsk st"Ondp%u0Nkt fr"amh%2l han mE r"}:%ElsE o: f9:r at je: "EftErtr%Yk o:t sIn "o:s%Ikt bEr"EtadE han s"e:d%an En lON f9rv"Irad hIst"u:rIa F6 TXT 03 dEn gamlE b"E3r%arEn kn"E:%adE u0ndEr tYNdEn A:v k"OfErt%arna F6 TXT 04 En j"Elmpr%Yd v"Ildm%an kOm pl"2tsl%It fram i: sk"u:gsbr%y:nEt o: h"Els%adE "A:vm%Et F6 TXT 05 he:la gr"u0pEn gA:v u0p Et bE"u0ndrandE C"}:t Inf9r dEn "e:nast%o:EndE prEstaS"u:nEn F7 TXT 01 b"A:rn o: g"aml%a br"}:k%ar sElan fo: no:gOt f"9:rEtr%E:dE i: s"o:d%ana hE3r s"amanh%aN F7 TXT 02 me:dan han jIk fu0nd"e:radE han po: h}:r prObl"e:mEt b"u:rd%E l"2:s%as F7 TXT 03 S"2:tu0NsfIl%e:Erna sm"A:k%adE sOm dOm br"}:k%adE dE vIl sEja "}:ts%2:kt F7 TXT 04 k"Urtsp%e:larna f"u:rts%atE tIl lONt In po: natEn o: tYktEs aldrIg vIlja sl"}:t%a F7 TXT 05 En mENd f9rsl"A:g hadE kOmIt In re:dan En dA:g f"9:r%E bEsl"}:tEt F8 TXT 01 m"2nstrEn ble:v alt v"Ild%arE o: stru0kt"}:rErna tYktEs "u0pl%2:sas me:r o: me:r F8 TXT 02 f9:r at IntE st"9:r%a he:la h"}:sEt hadE han vA:lt at skri:va mE p"En%a o: IntE po: skr"i:vmaS%i:n po: nEtErna F8 TXT 03 bo:da sn"ark%adE he:lt lEt mEn vErkadE f9:r "2:vr%It so:va l"u0Nt F8 TXT 04 dE E3r IntE so: gOt Om hEr"o:Iska C"Emp%ar lENrE F8 TXT 05 mIt IntrYk vA:r vEl at dE vA:r En ganska "u:f%E3rdIg f"9:rEst%ElnIN sOm mOstE m"u:gn%a f9:r at ku0na fr"amf%9:ras Of"EntlIt F9 TXT 01 dEn lIla fl"Ik%an b"Orsrt%adE o: k"am%adE "OmsOrjsf0lt h"u0ndEns p"Els F9 TXT 02 v"o:rfl%u:dEn E3r mInIm"A:l i: o:r tr"u:l%IgEn po: gru0nd A:v dEn t"Or%a h"2stEn mE "YtErsrt li:t@ n"e:dErb%9:rd F9 TXT 03 dEn gamlE tEn"o:rEn C"Ip%adE Eft@r "and%an o: so:g pl2tslIt "u:p%aslIg }:t F9 TXT 04 han skr"}:v%adE raskt fast ala r"9:rl%Iga d"e:l%ar o: pakEt"e:radE d"E3rEftEr Instru0m"EntEt "OmsOrjsf%u0lt F9 TXT 05 skr"i:nEt "InEh%2l faktIst he:l%a hans f9rm"2:gEnh%e:t i: fOrm A:v "E:dl%a st"e:n%ar

Source: http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/eurom1/SwedishAppendices.pdf

Mx of chronic pelvic pain

MANAGEMENT OF CHRONIC PELVIC PAIN By Tim Chang o pain >6 months duration, o below the umbilicus o affecting daily activities accounts for 10% gynaecology visits 20% hysterectomies primary indication CPP 40% all laparoscopies performed fro CPP 40% cases there is NO obvious pathology in an adolescent there is increased likelihood of pathology∴ need to assess more aggressively A

Michaelston-y-fedw proposed golf course

Sustainability and Sustainable Design Principles SUSTAINABILITY AND SUSTAINABLE DESIGN PRINCIPLES 5.1 Introduction This chapter provides a brief overview of the aspirations of the project in delivering sustainability within the development proposals, to create an environmentally responsible, low Design Principles and Aspirations As well as being innovative in its concept and provisi

Copyright © 2010-2014 Medical Articles