ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Year of birth : 1952  Nationality : Greek .  E mail : Assoc.Professor of Microbiology - Neuroimmunology, Medical School, Director, Microbiological and Biochemical Laboratory, “Eginition” Hospital, Medical School, University of Athens  Research coordinator of the Neuroimmunological laboratory, Department of Neurology, “Eginition” Hospital, Medical School, University of Athens. 1979 : University of Thessaloniki « ARISTOTELION », Medical School , Bachelor of 1983: Acquisition of qualification of Medical Microbiology. 1988: P.H.D. of Medical School, University of Athens. 1991: Lecturer of Microbiology - Neuroimmunology Medical School, University Athens 1996: Director of Microbiological and Biochemical Laboratory, “Eginition» Hospital, Medical School, University of Athens 1997: Ass.Professor of Microbiology - Neuroimmunology, Medical School, University of 1979 - 1980: Microbiological Laboratory of General Hospital Larissa. 1980 - 1981: 1st part of specialization in Medical Microbiology in Athens Hospital of 1981 - 1983: 2nd part of specialization in Medical Microbiology, «Alexandra» Hospital and the acquisition of speciality in Microbiology, after examinations. 1984 - 1986: As specialised Assistant in the Microbiology department, of «Alexandra» 1986 - 1991: As specialised Assistant in the Microbiology department of General Hospital «Sismanoglio», Athens, as Director of Immunology Department. June 1991: Lecturer of Microbiology - Neuroimmunology Medical School, University of 1995 - today: Director of Microbiological and Biochemical Laboratory, “Eginition” Hospital, Medical School, University of Athens 1996 – today: Director of Neuroimmunology researching Laboratory. “Eginition” Hospital Ass. Professor of Microbiology - Neuroimmunology, Medical School, University of 1996 – today: Member of Committee of infectious diseases in“Eginition” Hospital 1998 – today: Member of the Committee on ethics of health sciences for the consultation on issues relating to medical ethics and deontology. 2000 – today: Member of the Scientific Committee of “Eginition» Hospital for the consultation on subjects relating to the medical Services and the scientific equipment of  Dana Farber Cancer Laboratory, Boston, Massachusetts, USA.  Brigham and Women s Hospital, Boston, Massachusetts, USA, Microbiology  National Hospital, Department of Neuroimmunology, Queen Square, London,.  Ludwig – Maximilians – Universitat Munchen Psychiatrische Klinik und Poliklinik.  Member of Greek Sosiety for Microbiology ·  Member of Greek Sosiety for Immunology.  Member of Greek Sosiety for Chemotherapy.  Member of American Sosiety for Microbiology.  Member of New York Academy of Sciences.  Member of Massachusetts Medical Society.  Member of company for Study and Confrontation of AIDS.  Member of American Association for the Advancement -of Sciences.  Member of Section of Psycho-Neuro-Immunology of the World Psychiatric  Member of Athens Medical Society
President of Greek Sosiety for Immunology
Secretary General of Panhellenic Sosiety of Medical Biopathology
TEACHING ACTIVITY 1984 - 1986: «Alexandra» Hospital, Microbiology department, Teaching and Scientific training in Medical doctors trainees in Biopathgology and Clinical Microbiology. 1986 - 1991: General Hospital «Sismanoglio», Microbiology department Teaching and Scientific training in Medical doctors trainees in Biopathgology and Clinical 1991 – today: Medical School University of Athens, Teaching the undergraduated of Organizing tutorials for undergraduate and postgraduatre Biopathology syllabus. EDITORIAL SERVICE Responsible and peer-reviewer of 6 medical desertations of the Medical School of SCIENTIFIC ACTIVITIES  Active participant / presenter in 90 medical meetings.  Participation in 67 international publications.  Participation in the compilation of four chapters in the book of Microbiology and  Participation in 25 scientific symposiums. 1: Rentzos M, Rombos A, Nikolaou C, Zoga M, Zouvelou V, Dimitrakopoulos A, Alexakis T, Tsoutsou A, Samakovli A, Michalopoulou M, Evdokimidis I. Interleukin-15 and interleukin-12 are elevated in serum and cerebrospinal fluid of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Eur Neurol. 2010;63(5):285-90. Epub 2010 Apr 14. PubMed PMID: 20407265. 2: Nikolaou C. Hellenic Society of Immunology: European forces are key. Eur J Immunol. 2010 Apr;40(4):920-1. PubMed PMID: 20394074. 3: Rentzos M, Rombos A, Nikolaou C, Zoga M, Zouvelou V, Dimitrakopoulos A, Alexakis T, Tsoutsou A, Samakovli A, Michalopoulou M, Evdokimidis J. Interleukin-17 and interleukin-23 are elevated in serum and cerebrospinal fluid of patients with ALS: a reflection of Th17 cells activation? Acta Neurol Scand. 2010 Dec;122(6):425-9. doi: 10.1111/j.1600-0404.2010.01333.x. PubMed PMID: 20219021. 4: Sonikian M, Metaxaki P, Papavasileiou D, Boufidou F, Nikolaou C, Vlassopoulos D, Vlahakos DV. Effects of interleukin-6 on depression risk in dialysis patients. Am J Nephrol. 2010;31(4):303-8. Epub 2010 Feb 13. PubMed PMID: 20160434. 5: Rentzos M, Nikolaou C, Rombos A, Evangelopoulos ME, Dimitrakopoulos A, Kararizou E, Koutsis G, Zoga M, Tsoutsou A, Sfangos K. Circulating interleukin-15 and RANTES chemokine in MS patients: effect of treatment with methylprednisolone in patients with relapse. Neurol Res. 2010 Sep;32(7):684-9. Epub 2009 Aug 21. PubMed PMID: 19703339. 6: Andreadou E, Nikolaou C, Gournaras F, Rentzos M, Boufidou F, Tsoutsou A, Zournas C, Zissimopoulos V, Vassilopoulos D. Serum uric acid levels in patients with Parkinson's disease: their relationship to treatment and disease duration. Clin Neurol Neurosurg. 2009 Nov;111(9):724-8. Epub 2009 Jul 24. PubMed PMID: 19632030. 7: Rentzos M, Nikolaou C, Andreadou E, Paraskevas GP, Rombos A, Zoga M, Tsoutsou A, Boufidou F, Kapaki E, Vassilopoulos D. Circulating interleukin-10 and interleukin-12 in Parkinson's disease. Acta Neurol Scand. 2009 May;119(5):332-7. Epub 2008 Oct 23. PubMed PMID: 18976327. 8: Triantafyllou N, Evangelopoulos ME, Kimiskidis VK, Kararizou E, Boufidou F, Fountoulakis KN, Siamouli M, Nikolaou C, Sfagos C, Vlaikidis N, Vassilopoulos D. Increased plasma homocysteine levels in patients with multiple sclerosis and depression. Ann Gen Psychiatry. 2008 Sep 9;7:17. PubMed PMID: 18782433; PubMed Central PMCID: PMC2553073. 9: Boufidou F, Lambrinoudaki I, Argeitis J, Zervas IM, Pliatsika P, Leonardou AA, Petropoulos G, Hasiakos D, Papadias K, Nikolaou C. CSF and plasma cytokines at delivery and postpartum mood disturbances. J Affect Disord. 2009 May;115(1-2):287-92. Epub 2008 Aug 15. PubMed PMID: 18708264. 10: Rentzos M, Nikolaou C, Rombos A, Evangelopoulos ME, Kararizou E, Koutsis G, Zoga M, Dimitrakopoulos A, Tsoutsou A, Sfangos C. Effect of treatment with methylprednisolone on the serum levels of IL-12, IL-10 and CCL2 chemokine in patients with multiple sclerosis in relapse. Clin Neurol Neurosurg. 2008 Dec;110(10):992-6. Epub 2008 Jul 25. PubMed PMID: 18657352. 11: Poulopoulou C, Davaki P, Sgouropoulos P, Tsaltas E, Nikolaou C, Orfanioutou F, Vassilopoulos D. Reduced RAGE mRNA in mononuclear blood cells of patients with probable Alzheimer disease. Neurology. 2008 Apr 22;70(17):1571-3. PubMed PMID: 18427074. 12: Michopoulos I, Zervas IM, Pantelis C, Tsaltas E, Papakosta VM, Boufidou F, Nikolaou C, Papageorgiou C, Soldatos CR, Lykouras L. Neuropsychological and hypothalamic-pituitary-axis function in female patients with melancholic and non-melancholic depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2008 Jun;258(4):217-25. PubMed PMID: 18297425. 13: Triantafyllou NI, Nikolaou C, Boufidou F, Angelopoulos E, Rentzos M, Kararizou E, Evangelopoulos ME, Vassilopoulos D. Folate and vitamin B12 levels in levodopa-treated Parkinson's disease patients: their relationship to clinical manifestations, mood and cognition. Parkinsonism Relat Disord. 2008;14(4):321-5. Epub 2007 Dec 4. PubMed PMID: 18055246. 14: Rentzos M, Nikolaou C, Andreadou E, Paraskevas GP, Rombos A, Zoga M, Tsoutsou A, Boufidou F, Kapaki E, Vassilopoulos D. Circulating interleukin-15 and RANTES chemokine in Parkinson's disease. Acta Neurol Scand. 2007 Dec;116(6):374-9. PubMed PMID: 17986095. 15: Rentzos M, Paraskevas GP, Kapaki E, Nikolaou C, Zoga M, Tsoutsou A, Rombos A, Vassilopoulos D. Circulating interleukin-15 in dementia disorders. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2007 Summer;19(3):318-25. PubMed PMID: 17827418. 16: Liappas IA, Nikolaou C, Michalopoulou M, Paparrigopoulos T, Tzavellas EO, Piperi C, Cambouri C, Soldatos CR. Evaluation of apolipoprotein E (apoE) and lipoprotein profile in severe alcohol-dependent individuals. In Vivo. 2007 Jul-Aug;21(4):699-702. PubMed PMID: 17708369. 17: Triantafyllou NI, Kararizou E, Angelopoulos E, Tsounis S, Boufidou F, Evangelopoulos ME, Nikolaou C, Vassilopoulos D. The influence of levodopa and the COMT inhibitor on serum vitamin B12 and folate levels in Parkinson's disease patients. Eur Neurol. 2007;58(2):96-9. Epub 2007 Jun 12. PubMed PMID: 17565222. 18: Rentzos M, Paraskevas GP, Kapaki E, Nikolaou C, Zoga M, Rombos A, Tsoutsou A, Vassilopoulos D D. Interleukin-12 is reduced in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. J Neurol Sci. 2006 Nov 15;249(2):110-4. Epub 2006 Jul 14. PubMed PMID: 16843497. 19: Rentzos M, Zoga M, Paraskevas GP, Kapaki E, Rombos A, Nikolaou C, Tsoutsou A, Vassilopoulos D. IL-15 is elevated in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2006 Jun;19(2):114-7. PubMed PMID: 16690997. 20: Michalopoulou M, Nikolaou C, Chatzipanagiotou S, Cambouri C, Tavernarakis A, Alexandri NM, Rentzos M, Vassilopoulos D. Reply to "The role of soluble interleukin-6 receptor in inflammatory diseases" [Immunol Lett 2005;98(1):171]. Immunol Lett. 2006 May 15;105(1):99. Epub 2006 Feb 20. PubMed PMID: 16564095. 21: Rentzos M, Cambouri C, Rombos A, Nikolaou C, Anagnostouli M, Tsoutsou A, Dimitrakopoulos A, Triantafyllou N, Vassilopoulos D. IL-15 is elevated in serum and cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2006 Feb 15;241(1-2):25-9. Epub 2005 Nov 28. PubMed PMID: 16316662. 22: Rentzos M, Nikolaou C, Anagnostouli M, Rombos A, Tsakanikas K, Economou M, Dimitrakopoulos A, Karouli M, Vassilopoulos D. Serum uric acid and multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg. 2006 Sep;108(6):527-31. Epub 2005 Oct 3. PubMed PMID: 16202511. 23: Rentzos M, Michalopoulou M, Nikolaou C, Rombos A, Dimitrakopoulos A. Serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (s-ICAM-1) and soluble endothelial leukocyte adhesion molecule-1(s-ELAM-1) in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2005 Jun;6(2):118-21. PubMed PMID: 16036437. 24: Rentzos M, Michalopoulou M, Gotosidis K, Caponi A, Bonakis A, Kilidireas K, Nikolaou C. Unusual association of multiple sclerosis with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): two case reports. Funct Neurol. 2004 Oct-Dec;19(4):253-6. PubMed PMID: 15776794. 25: Poulopoulou C, Markakis I, Davaki P, Nikolaou C, Poulopoulos A, Raptis E, Vassilopoulos D. Modulation of voltage-gated potassium channels in human T lymphocytes by extracellular glutamate. Mol Pharmacol. 2005 Mar;67(3):856-67. PubMed PMID: 15718225. 26: Rentzos M, Michalopoulou M, Nikolaou C, Cambouri C, Rombos A, Dimitrakopoulos A, Vassilopoulos D. The role of soluble intercellular adhesion molecules in neurodegenerative disorders. J Neurol Sci. 2005 Feb 15;228(2):129-35. Epub 2004 Dec 28. PubMed PMID: 15694193. 27: Papageorgiou CC, Liappas IA, Ventouras EM, Nikolaou CC, Kitsonas EN, Uzunoglu NK, Rabavilas AD. Long-term abstinence syndrome in heroin addicts: indices of P300 alterations associated with a short memory task. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Nov;28(7):1109-15. PubMed PMID: 15610923. 28: Rentzos M, Michalopoulou M, Nikolaou C, Cambouri C, Rombos A, Dimitrakopoulos A, Kapaki E, Vassilopoulos D. Serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 and soluble endothelial leukocyte adhesion molecule-1 in Alzheimer's disease. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2004 Dec;17(4):225-31. PubMed PMID: 15533994. 29: Boufidou F, Nikolaou C, Alevizos B, Liappas IA, Christodoulou GN. Cytokine production in bipolar affective disorder patients under lithium treatment. J Affect Disord. 2004 Oct 15;82(2):309-13. PubMed PMID: 15488263. 30: Michalopoulou M, Nikolaou C, Tavernarakis A, Alexandri NM, Rentzos M, Chatzipanagiotou S, Cambouri C, Vassilopoulos D. Soluble interleukin-6 receptor (sIL-6R) in cerebrospinal fluid of patients with inflammatory and non inflammatory neurological diseases. Immunol Lett. 2004 Jul 15;94(3):183-9. PubMed PMID: 15275965. 31: Serretti A, Malitas PN, Mandelli L, Lorenzi C, Ploia C, Alevizos B, Nikolaou C, Boufidou F, Christodoulou GN, Smeraldi E. Further evidence for a possible association between serotonin transporter gene and lithium prophylaxis in mood disorders. Pharmacogenomics J. 2004;4(4):267-73. PubMed PMID: 15111989. 32: Zill P, Malitas PN, Bondy B, Engel R, Boufidou F, Behrens S, Alevizos BE, Nikolaou CK, Christodoulou GN. Analysis of polymorphisms in the alpha-subunit of the olfactory G-protein Golf in lithium-treated bipolar patients. Psychiatr Genet. 2003 Jun;13(2):65-9. PubMed PMID: 12782961. 33: Liappas IA, Malitas PN, Dimopoulos NP, Gitsa OE, Liappas AI, Nikolaou CK, Christodoulou GN. Three cases of zolpidem dependence treated with fluoxetine: the serotonin hypothesis. World J Biol Psychiatry. 2003 Apr;4(2):93-6. PubMed PMID: 12692780. 34: Liappas IA, Malitas PN, Dimopoulos NP, Gitsa OE, Liappas AI, Nikolaou ChK, Christodoulou GN. Zolpidem dependence case series: possible neurobiological mechanisms and clinical management. J Psychopharmacol. 2003 Mar;17(1):131-5. PubMed PMID: 12680751. 35: Papageorgiou C, Liappas I, Asvestas P, Vasios C, Matsopoulos GK, Nikolaou C, Nikita KS, Uzunoglu N, Rabavilas A. Abnormal P600 in heroin addicts with prolonged abstinence elicited during a working memory test. Neuroreport. 2001 Jun 13;12(8):1773-8. PubMed PMID: 11409757. 36: Rentzos M, Nikolaou C, Rombos A, Voumvourakis K, Segditsa I, Papageorgiou C. Tumour necrosis factor alpha is elevated in serum and cerebrospinal fluid in multiple sclerosis and inflammatory neuropathies. J Neurol. 1996 Feb;243(2):165-70. PubMed PMID: 8750556.

Source: http://sparti.uop.gr/~NOSIL/exelixeisDEP/mikroviologia/nikolaou_cv.pdf

Concerns

Table 1. Important drug interactions netween P450 isoenzyme pathways and targeted therapies P450 isoenzyme Inducer or Substrate Reproduced with permission from ONCOLOGY Nurse Edition, 2/09, Anne Landry, Editor- full citation to come Inhibitors of CYP3A4 These drugs may increase serum levels of bexarotene- ketoconazole, itraconazole, erythromycin, gemfibrozil, grapefruit, grapefru

Dokumentum

A Távol-Kelet kincsei - a Kelet, ahogyan Ön még nem látta 14 éjszakás hajóút, 1+1 éjszaka Hongkong A Costa Allegra nevű tengerjáró elegáns, kényelmes és dekoratív hajó kiváló adottságokkal. Modern kialakítása, s különösen óriási ablakai miatt „üveghajó”-ként is emlegetik, melybôl igazán grandiózus kilátás nyílik a Indulási időpont: 2008. ápril

Copyright © 2010-2014 Medical Articles