Microsoft word - nota20121129_ae_calidad_2012_ca.doc

STAR Servicios Lingüísticos renova el seu segell de qualitat

Nota de premsa
STAR Servicios Lingüísticos renova el seu segell de qualitat

Des del novembre del 2007, STAR Servicios Lingüísticos ostenta la certificació ISO
9001:2008 pel seu sistema de gestió de la qualitat i la certificació segons la UNE-EN
15038, norma europea per a la prestació de serveis de traducció. L’empresa es va situar
aleshores entre les primeres empreses europees que aconseguien el doble segell de
qualitat.
Després d’haver superat amb gran èxit l’any passat l’auditoria de qualitat de
recertificació, STAR Servicios Lingüísticos ha renovat recentment el seu doble segell de
qualitat vigent fins al desembre del 2014.
«Un sistema de gestió totalment informatitzat i la implicació de tot l’equip pel que fa la
millora del servei i del producte són els punts clau d’aquest èxit reiterat», assegura
Elena Alfaro, directora d’operacions i responsable de qualitat de l’empresa. El sistema
de gestió de projectes creat a partir de les especificacions d’ambdues normes i el sistema
de gestió de la qualitat adaptat als processos establerts formen una simbiosi que guanya
força amb el temps: una gran feina d’equip que es veu recompensada amb èxit i
creixement.
El mòdul de gestió de qualitat del Groupware Translation Management System
(GTMS)
de STAR Servicios Lingüísticos permet mesurar en temps real qualsevol
indicador de qualitat establert en el pla anual i fer un seguiment exacte i detallat de
cadascun dels objectius plantejats.

«Gràcies a la resposta individual a cada incidència i a l’anàlisi sistemàtica d’errors
possibles o reals, convencem els nostres clients del fet que l’empresa està compromesa
amb la qualitat tant en el servei com en el producte i això genera confiança», comenta
Michael Scholand, director gerent de STAR Servicios Lingüísticos.
Sobre STAR Servicios Lingüísticos
STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], fundada a Barcelona l'any 1999, forma part del grup STAR, fundat a Suïssa l'any
1984 i que manté actualment 44 oficines a tot el món i una plantilla de més de 800 empleats. La sucursal espanyola del grup, empresa
líder en serveis de traducció i desenvolupament de tecnologies lingüístiques, ha experimentat un creixement continu des dels seus inicis
i compta entre els seus clients amb noms del prestigi de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier, Leica, Konica Minolta, Lidl, Peugeot,
Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clau de l'èxit de STAR rau en la seva capacitat per facilitar als clients solucions
econòmiques de gran qualitat per a la comunicació internacional. STAR està certificada segons les normes ISO 9001-2008 i
UNE EN 15038.


Source: http://www.star-spain.com/prensa/notas/2012/nota20121129_AE_Calidad_2012_CA.pdf

posta.hu

ARTICLES EXCLUDED FROM TRANSPORTATION BY POST AND ARTICLES transportable ON CERTAIN CONDITIONS AND THE CONDITIONS FOR POSTING I. ARTICLES AND SUBSTANCES EXCLUDED FROM TRANSPORTATION BY POST 1) It is forbidden to post articles that due to their nature or packaging may be dangerous to postal workers, or may soil or damage other parcels or postal equipment or the property of third par

Microsoft word - abstract_listreference_communication_number_1_.doc

Department of Pharmacology, PSGIMS&R and PSGCP Role of Synbiotics in the management of Minimal Hepatic Encephalopathy Comparison of efficacy and safety of Rimonabant and Orlistat in Obese and over weight patients Evaluation of musculoskeletal adverse effects of once weekly oral bisphosphonates in patients of osteoarthritis Antifertility effect of Areca catechu in female albino rats Free

Copyright © 2010-2014 Medical Articles