Www2.spectrum-online.eu

Technisch informatieblad Renova 140
RenovaVlies 140
Speciaal vlies uit celstof-polyester voor het renoveren van licht
gestructureerde ondergronden binnen.
Materiaal
RenovaVlies 140 heeft zichtbaar een gesloten weefselstructuur, is gemaakt van celstof en polyester en lichtgestructureerde ondergronden en het overbruggen van krimp- en droogtescheurtjes.
Door te variëren in kleur, glans en applicatie van de afwerking kunnen met RenovaVlies 140 attractieve en individuele wandoppervlakken worden bereikt. Bij verandering van smaak kunnen wandoppervlakken weer eenvoudig en snel van een andere afwerking worden voorzien.
■ bij renovatie direct overschilderbaar ■ onbrandbaar of moeilijk brandbaar (afhankelijk van de afwerking) Speciaal celstof-polyestervlies, behandeld met een hoogwaardig impregneermiddel. De dichte oppervlaktestructuur zorgt er voor de het weefsel met water te belasten is en geeft geen jeuk bij het  Product
 Structuur
 Gewicht per m²
 Afmeting rol
Bouwtechnische scheuren kunnen met RenovaVlies 140 niet duurzaam overbrugd worden.
Verwerking
Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk, gipspleister, gipskartonplaten, beton etc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechtingverminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond “Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.
Technisch informatieblad Renova 140
Lijm aanbrengen met de roller:
Capacoll PR-S vol en gelijkmatig aanbrengen met een roller (18 mm) over een breedte van 1 tot 2 banen (afhankleijk van de temperatuur).
De lijm gelijkmatig verdelen, lijm opeenhoping geeft vanwege de gesloten laag van het vlies een Lijm aanbrengen door middel van spuiten:
Spuitapplicatie altijd uitvoeren met minimaal 3 personen. Capacoll PR-S kan in de Airfix-kwaliteit direct met geschikte spuitapparatuur worden verwerkt De standaardkwaliteit moet ter plaatse met 20% met water verdund worden.
Bij spuiten is het van belang dat de lijm gelijkmatig en in de geadviseerde hoeveelheid wordt aangebracht. Voorkom een te grote hoeveelheid lijm op de ondergrond.
Behangmachine:
Capacoll PR-S kan uitstekend met een behangmachine worden verwerkt. De lijm moet dan wel Aanbrengen van het RenovaVlies 140:
Om structuurverschil te voorkomen de banen nooit stortend of aan de verkeerde zijde aanbrengen. Bij vlies adviseren wij de banen stotend te plakken, dubbel doorsnijden is echter ook mogelijk.
De banen moeten bij de naden gesloten zijn. Opbollen (blazen) moeten voorkomen worden. De banen met een behangersspaan of gummiroller aandrukken. Te veel aan weefsel wordt bij de kanten Bij uitwendige hoeken het weefsel minimaal 10 cm de hoek om plakken. Te veel aan lijm met een vochtige doek verwijderen. Geringe oneffenheden kunnen voorzichtig worden afgeschuurd.
Om de mechanische belasting te verhogen advieseren wij bij uitwendige hoeken een speciaal kunststofhoekprofiel toe te passen. Hoekprofielen met montage lijm verlijmen en met Caparol AkkordLeichtspachtel niveauverschillen nivelleren (geen gipshoudende reparatie toepassen). De reparatie en kunststofhoekprofiel voorstrijken met CapaSil Primer.
Afwerking:
De keuze van afwerking kan afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden, de glansgradatie, reinigbaarheid, etc. Na drogen van het weefsel kan met nagenoeg alle Caparolmuurverven worden afgewerkt. Raadpleeg het betreffende Technische Informatieblad.
Tussenlaag:
De tussenlaag is de basis voor een onberispelijk eindresultaat. Na droging van het weefsel de tussenlaag in kleur van de afwerklaag aanbrengen.
Belasting
Afwerklaag
Glans Eigenschappen
- natteslijtage kl. 3 conform DIN EN 13 300 - natteslijtage kl. 2 conform DIN EN 13 300 - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300 - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300 - best. tegen waterige desinfecteermiddelen - natteslijtage kl. 2 conform DIN EN 13 300 - best. tegen waterige desinfecteermiddelen - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300 - best. tegen waterige desinfecteermiddelen - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300 - best. tegen waterige desinfecteermiddelen - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300 - best. tegen waterige desinfecteermiddelen - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300 Technisch informatieblad Renova 140
De verlijmde banen voor schilderen voldoende laten drogen.
RenovaVlies 140 wordt voordat het de fabriek verlaat uitvoerig gecontroleerd. Fouten in de fabricage kunnen echter voorkomen. Deze zijn aangegeven aan de zijkant van het weefsel en worden altijd gecompenseerd. Weefselfouten geven geen recht tot het indienen van een claim. Het weefsel moet vooraf, voordat de banen op maat gesneden worden, op fouten worden gecontroleerd. Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.
De binnenzijde van de rol is altijd de kant die op de wand verlijmd wordt.
De buitenkant is de zichtzijde. Om structuurverschillen te voorkomen de banen niet ‘stortend’ of aan de verkeerde zijde plakken. Bij klachten moet het etiket met controle- en artikelnummer overlegd Verwijzingen
Restanten kunnen als bouwafval worden afgevoerd.
Technisch informatieblad Renova 140 · Edition: september 2011
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email [email protected]
DAW Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email [email protected]

Source: http://www2.spectrum-online.eu/Portals/_nl/upload/IMPProdukte/pictureCache/caparol_nl/ti/95454/TI_RenovaVlies_140_NL.pdf

As02-019.pdf

Migratory song thrushes Turdus philomelos hunted in Europe: survival rates and other demographic parameters Vladimir A. Payevsky 1 and Vadim G. Vysotsky Long-distance ringing recoveries of song thrushes ringed in the Eastern Baltic between 1957and 1999 were analysed to determine the circumstances of recovery and annual survivalrate. Of 358 recoveries, 86 % referred to birds killed

Http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/medguide.cfm?id=50573

These highlights do not include all the information needed to use Fluvoxamine Maleate T. Page 1 of 7Read the Medication Guide that comes with Fluvoxamine Maleate Tablets before you start taking it and each time you get a refil . There may be new information. This Medication Guide does not take the place of talking to your healthcare provider about your medical condition or treatment. Talk with

Copyright © 2010-2014 Medical Articles