Dinsdag 12 november was er weer een ledenbijeenkomst van ypsilon in s”heerhendrikskinderen

Verslag van de ledenbijeenkomst van 12 november 2013
Dinsdag 12 november was er weer een ledenbijeenkomst van Ypsilon in Er was een goede opkomst van ruim 20 mensen. Het onderwerp van deze avond was Antipsychotica, dat zijn medicijnen die helpen tegen De heer Peter Neutelaars, psychiater bij Emergis, hield hierover een korte inleiding en daarna was er ruimte voor vragen en discussie. 10 % van de bevolking heeft last van psychoses, dat zijn waanbeelden of hallucinaties die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Om een psychose te bestrijden en een nieuwe te a. klassieke bijv. haldol of fluanxol, deze beïnvloeden het teveel aan dopamine in de
b. a-typische bijv. risperdal,abilify of seroquel, deze beïnvloeden ook de negatieve
Dan is er nog Leponex, dat werkt het beste, maar moet onder strenge controle Al deze medicijnen hebben helaas altijd bijwerkingen o.a. moeheid, spierstijfheid, gewichtstoename, hartritmestoornissen, afvlakking van emoties. Niet iedere patiënt heeft evenveel last van deze symptomen en het is vaak lang zoeken voor het juiste Er zijn 3 manieren van inname nl. tabletvorm, injectie ( werkt snel) en depotvorm ( vaak toegepast als de patiënt moeite heeft met medicijntrouw) Ook zijn er nog smelttabletten, deze werken heel snel en moeten aangepast zijn aan Door de vele bijwerkingen is het heel belangrijk dat veel lichaamsfuncties zeer regelmatig worden gecontroleerd d.m.v. bloedonderzoek en is het aan te raden 1 keer Behandeling van psychoses is niet alleen het voorschrijven van medicijnen en Minstens zo belangrijk is, dat je een goede, open relatie hebt met je behandelaar en goed aangeeft hoe je jezelf voelt en hoe je functioneert in het dagelijks leven, bv. woonomstandigheden, sociale contacten, dagbesteding, hebben van zelfvertrouwen. Het is heel belangrijk goed aan te geven, wat je verwacht van de behandeling. Inschakelen van familie of relaties kan heel belangrijk zijn. Na de pauze was er volop ruimte voor vragen en discussie. * welk medicijn wordt als eerste voorgeschreven? De psychiater kiest meestal een medicijn dat hij door en door kent en door in gesprek te blijven met de patiënt beslist hij daarna of het medicijn het juiste is. * bij wisseling van behandelaar het liefst doorgaan met het gebruikte medicijn, pas bij * het beleid bij behandeling is gericht op minder separeren en meer snelwerkende Ook inschakelen van familie en relaties om een rustgevende, vertrouwde omgeving * alert zijn op medicijnvergiftiging en verslaving * bij herstel is een goede overdracht aan de huisarts zeer belangrijk * erectie- en libidoproblemen komen veel voor,eventueel extra abilify voorschrijven * bij zorgweigeraars bemoeizorg van de g.g.z. inschakelen, zoveel mogelijk verleiden eventueel rechterlijke machtiging aanvragen * goede begeleiding van fact-teams is erg belangrijk Het was een boeiende en leerzame avond, waar bleek hoe belangrijk het is, dat er een goede relatie ontstaat tussen aanwezigen en de inleider, die zeer betrokken was. Ook het belang van lotgenotencontact werd weer eens duidelijk, doordat mensen zich zeer open en kwetsbaar opstelden en daarop steun kregen van de groep. Tot slot veel dank aan Peter Neutelaars.

Source: http://www.ypsilonzeeland.nl/nieuwsbrieven/Verslag-ledenbijeenkomst-12%20november-2013.pdf

Microsoft word - theheadacheletter

Suffering From Headaches? End The Suffering. Headaches are one of the more common conditions that enter the offices of primary care physicians, including medical doctors and doctors of chiropractic. As you know, the standard medical treatment revolves around the use of pharmaceuticals and/or injections. The standard chiropractic treatment approach includes manual therapies such as spinal m

Touchpoint - artikler - otitis media

Otitis media Otitis media How to Treat Middle Ear Infection in Children Background and reflexological treatment The South African Reflexology Society Congress A ll reflexologists have probably tried to treat children with otitis media (infection of the middle ear). With reflexologists as well as doctors this is the most common reason for treating children younger t

Copyright © 2010-2014 Medical Articles