Microsoft word - niersteenvergruizer_augustus 07 versie 2.doc

Niersteenvergruizing

Er is vastgesteld dat u een niersteen of een steen in de urineleider heeft. In overleg met uw
uroloog heeft u gekozen voor behandeling met een niersteenvergruizer. In deze brochure kunt u
lezen wat zo’n behandeling inhoudt.

Inleiding
Veel mensen krijgen in hun leven last van nierstenen. Nierstenen geven vaak pijnklachten.
Nierstenen kunnen behandeld worden met een niersteenvergruizer. Een niersteenvergruizer is
een apparaat waarbij door middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Deze energie
wordt geconcentreerd op de plaats van de niersteen. Hierdoor wordt deze vergruisd tot zeer
kleine stukjes. Deze kleine stukjes steen kunt u via de natuurlijke weg uitplassen.
Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel, waarin het schokgolf-element/apparaat is
ingebouwd. Voor en tijdens de behandeling worden röntgenfoto’s gemaakt van de niersteen.
Om de schokgolven goed tot aan de steen te kunnen geleiden, wordt er gel op uw buik en rug
aangebracht. Van de schokgolven voelt u weinig, maar soms kunt u door het bewegen van de
steen wat tintelingen of lichte pijn voelen. De niersteenvergruizer produceert zachte tikken.
De behandeling is meestal effectief, echter niet alle stenen kunnen met de niersteenvergruizer
vergruisd worden. Bepaalde nierstenen zijn te hard, te groot of liggen op een voor de
niersteenvergruizer ongunstige plaats. Soms zijn meerdere behandelingen nodig om de steen
te verwijderen.
De behandeling duurt ongeveer een half uur. De uroloog is op de achtergrond aanwezig en kan,
indien nodig, worden opgeroepen.

Voorbereiding
Op de polikliniek Urologie heeft u een afspraak gekregen voor het vergruizen van de
nierste(e)n(en).
Als u bloedverdunners gebruikt dient u deze te stoppen.
• Ascal 10 dagen van tevoren • Sintrommitis 5 dagen van tevoren • Marcoumar 10 dagen van tevoren • Acecoumarol 5 dagen van tevoren • Plavix 10 dagen van tevoren Na de behandeling zal de uroloog met u overleggen wanneer u weer met de bloedverdunners kunt beginnen. • U mag vanaf vier uur voor de behandeling niet meer eten, drinken of roken. • Neem een badjas, slippers of pantoffels mee. • U dient een half uur vóór de aanvang van de behandeling op de afdeling dagbehandeling • U kunt eventueel een discman, walkman of MP3 speler meenemen om tijdens de patiëntenvoorlichting BovenIJ ziekenhuis 2010 • Tijdens de behandeling krijgt u pijnstillers. Deze kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. U
kunt beter niet zelf naar huis rijden.
• Tijdens de behandeling mag u uw ondergoed en een ruimvallend T-shirt aanhouden. • Als u (mogelijk) zwanger bent moet de behandeling worden uitgesteld. • U dient uw identiteitsbewijs en het polisblad van uw ziektekostenverzekering mee te nemen. (let op; alleen uw verzekeringspasje is niet voldoende).
Dag van behandeling
Een half uur vóór aanvang van behandeling meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling op de
begane grond, route 41.
De verpleegkundige meet uw bloeddruk en polsslag, ook neemt zij een korte vragenlijst met u
door. U krijgt twee zetpillen tegen de pijn.
Als de pijnstilling is ingewerkt begeleidt de verpleegkundige u naar de niersteenvergruizer.
De behandeling
Gedurende de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. Tijdens het richten van de
schokgolven en de handeling zelf, moet u zo stil mogelijk blijven liggen, anders verandert de
ligging van de steen ten opzichte van de schokgolvenbundel.
Als er iets is, steekt u dan even uw hand op dan komen wij naar u toe.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u terug naar de zaal van de dagbehandeling. U blijft hier nog korte tijd
voor observatie. Als u zich goed voelt en weer bijgekomen bent van de ingreep mag u naar
huis.
Wat kunt u na afloop verwachten
Het steengruis daalt af in de urinewegen, waarna u het gruis kunt uitplassen. Vaak is het gruis
zo fijn dat u het niet ziet of merkt. De eerste keren dat u plast, kan er wat bloed en/of gruis bij de
urine zitten. U hoeft daar niet van te schrikken!
Alleen grotere stukjes gruis kunnen een enkele keer pijn veroorzaken. Zo nodig kunt u een
zetpil tegen de pijn nemen, bijvoorbeeld Diclofenac (maximaal 200 milligram per dag).
U krijgt hiervoor een recept mee.
Deze grotere stukjes gruis kunt u opvangen en inleveren op de polikliniek Urologie
Door de schokgolven kan de huid beschadigen. Er kan een blauwe en gevoelige plek ontstaan.
Deze plek zal na een of twee weken vanzelf verdwijnen.
Sommige patiënten krijgen na de behandeling koorts (boven de 39º C ) en soms daarbij koude
rillingen.
U moet dan contact opnemen met de polikliniek Urologie.
Nazorg en controle
Na de behandeling wordt voor u een controle afspraak gemaakt. Deze zal 2 à 3 weken na de
niersteenvergruizing plaatsvinden. Het effect van de behandeling zal gecontroleerd worden
middels een röntgenfoto.
Bij problemen, dit wil zeggen bij pijnaanvallen of hoge koorts (boven de 39ºC en langer dan 24
uur)), moet u contact opnemen.
Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Urologie; telefoonnummer: 020-6346243.
patiëntenvoorlichting BovenIJ ziekenhuis 2010 Buiten kantoortijden (van 16.30 - 8.00 uur) belt u naar de SEH; telefoonnummer 020-6346200
of naar de receptie van het ziekenhuis van uw behandelend uroloog.

Verhinderd?
Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling of polikliniek
waarbij u een afspraak heeft. Doe dit uiterlijk 24 uur voordat u de afspraak heeft. Anders brengt het
ziekenhuis u een wegblijftarief in rekening. Het actuele wegblijftarief vindt u op onze website
www.bovenij.nl.

Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek
Urologie; telefoonnummer 020-6346243.
patiëntenvoorlichting BovenIJ ziekenhuis 2010

Source: http://www.bovenijapotheek.nl/folders/Brochures_patvoorlicht/Niersteenvergruizer_okt%2010.pdf

Untitled

Liver - 03327 Original Paper Immune-related Effects of Local Hyperthermia in Patients with Primary Liver Cancer Valentina V Ostapenko1, Hiroto Tanaka2, Motoshige Miyano1, Takahiro Nishide1, Hiroki Ueda2 Iwao Nishide1, Yoshimasa Tanaka1, Masatoshi Mune2, Susumu Yukawa2 1Shouseikai Nishide Hospital, and 2Third Department of Internal MedicineCorresponding Author: Dr. Valentina

jnjaustria.at

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER Nicorette Icemint 2 mg Lutschtabletten Wirkstoff: Nicotin Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Nicorette Lutschtabletten jedoch vorschriftsgem

Copyright © 2010-2014 Medical Articles