Educabarrie.org

Bloque 1: orientación Familiar
14. Ata aí podiamos chegar
Os nenos que crecen sen límites convértense en adolescentes tiranos
”Xa non sabemos que facer co noso fillo: non nos fai nin caso, entra e sae de casa cando quere, sempre nos está a pedir diñeiro para saír cos seus amigos, non estuda nada, ponse agresivo connosco . e iso que llo demos todo, cariño, diñeiro, Hoxe en día os gabinetes de psicoloxía e os departamentos de orientación dos centros educativos recibimos cada vez con máis frecuencia a pais desespera-dos que se senten impotentes ante o comportamento tirano, agresivo ou ansioso dos seus fillos, que en ocasións aínda son alumnos de primaria.
Detrás destas situacións, salvo excepcións nas que poida existir unha pato- loxía de fondo, adoita haber un ambiente permisivo no que a ausencia de límites educativos permitiu chegar ata ese punto. Son fogares nos que, por exemplo, o neno puido crecer escoitando as seguintes frases: “Falade baixiño que o neno non oe a tele”, di a nai ás visitas.
“Non queres pescado?, e verdura tampouco? Ben, pois che fago salchichas con
“Non podemos ir á excursión, o neno prefire quedar na casa, xa sabes que non
“Ata que durma non me podo mover da súa cama, ás veces xa me quedo dur-
“Tivemos mala sorte co profesor, colleulle manía e non fai máis que protestar
porque non fai os deberes e se porta mal. Parece que non entende que é un Nada desconcerta máis os nenos que a ausencia de normas. Hoxe en día todos os profesionais da educación coinciden en que eses límites son os que lles ofrecen a seguridade, o benestar e a aprendizaxe que calquera ser humano necesita para lograr un desenvolvemento completoesidente da Sociedade Española de Psiquiatría Infantil, aplica este mesmo principio ao método que bautizou co nome de “as tres C”: “A primeira C é coherencia, que significa non nos levar a contra a nós mesmos e ter sempre o mesmo criterio. A segunda C é consistencia: o “si” é si e o “non” é non. E a terceira é a continuidade, o que significa ser coherente e consistente de forma permanente.
No seguinte cadro recóllense as diferenzas entre establecer ou non un estilo educativo baseado no cumprimento dunhas normas básicas ou con ausencia delas: Como son?
Que producen?
Que enseñan?
andos ou ausencia de normas
berros pero ao final os castigos levántanse.
, normas clar
es firmes
conduta (de obede-cer ou desobedecer).
na acción (se se pro-meteu un premio ou un castigo, cúmprese).
En definitiva, máis vale un “non” a tempo que atoparse cun adolescente que
creceu sen límites de ningún tipo.

Source: http://www.educabarrie.org/sites/default/files/recurso_educativo/fich_guia/ata_ai_podiamos_chegar.pdf

Wsp_100_ds.qxp

tage of free calls between branch offices located around theworld as well as reduced rate calls to the traditional telephonenetwork. Increased functionality is also added with supplementaryservices such as Call Waiting, Call Hold, Call Resume, CallTransfer and 3-way conference calling. Further you can centrallymanage VoIP user accounts and automatically provision thesesettings to the phone. This

Microsoft word - basispressemappe 2013_final.docx

ASTELLAS PHARMA Ges.m.b.H BASISPRESSEMAPPE 2013 ASTELLAS PHARMA INC. Das weltweite Unternehmen Das weltweit tätige Pharmaunternehmen Astellas Pharma Inc. ist im April 2005 aus einer Fusion der beiden japanischen Firmen Fujisawa und Yamanouchi entstanden. Zahlen und Fakten Heute steht Astellas Pharma Inc. unter den Top 25 der Phar-ma-Rangliste und beschäftigt weltwe

Copyright © 2010-2014 Medical Articles