Microsoft word - drf-133-10 analysepakket pesticiden.doc

Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Dataregistratieformulier: Analysepakketten pesticiden

Behorende bij:
WVS-037, -038, -040, -041, -044, -049, -050, -052, - 060, -068, -071, -074, -092, -093, -097, -098 en -137.
Analysepakket 1: Pesticiden GC-MSMS
(GC-MS-Triplequad volgens WVS-092)

Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
1-Naftol (afbraak Carbaryl) Q 0.01 Buprofezin Q 0.01 2,4,6-trichlorofenol 0.01 DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 1 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 2 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 3 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
De rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. Q Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Zwavel wordt alleen op verzoek gerapporteerd.
Uitzonderingen rapportage GC-MSMS.
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het GC-MSMS pakket bestaat in totaal uit 317 pesticiden.
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 4 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
.
Analysepakket 2: Pesticiden GC-MS standaard (GC-MS Ion Trap
Detector volgens WVS-038 en WVS-041)
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 5 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 6 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 7 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 8 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 De rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. Q Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Zwavel wordt alleen op verzoek gerapporteerd.
Uitzonderingen rapportage GC-MS standaard.
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het GC-MS pakket bestaat in totaal uit 372 pesticiden.
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 9 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 .Analysepakket 3: Pesticiden LC-MSMS (volgens WVS-040)
Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 10 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
Fluroxypyr-1-methylheptylester Q 0.01 Mesotrione Q 0.01 Flusilazol Q 0.01 DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 11 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 12 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
Trimethacarb-3,4,5 (=Landrin) Q 0.01 Zoxamide Q 0.01 Trinexapac-ethyl Q 0.01 Triticonazool Q 0.01 Uniconazole
Analysepakket 4: Pesticiden LC-MSMS (volgens WVS-040)
Pesticide

Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
De genoemde rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. Q Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Maleïne hydrazide wordt gekwantificeerd m.b.v. een single residu methode.
Uitzonderingen rapportage LC MSMS
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het LC-MSMS pakket bestaat in totaal uit 306 pesticiden.
DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 13 van 14
Telefoon +31 (0)114 635 400 - Fax +31 (0)114 635 754
Pesticiden: Afzonderlijke componenten (Single residu methode)
Pesticide (werkzame stof)
Analysetechniek Rapportagegrens (mg/kg)
Chloormequat (WVS-037) Q
Mepiquat (WVS-037) Q
Amines inclusief morpholine (WVS-093)
Organotinverbindingen (WVS-098)
Azocyclotin
Cyhexatin
Fenbutatin oxide
Quaternaire ammoniumverbindingen
(WVS-137):
Benzalkoniumchloride (BAC)
BAC (C12, C14, C16)
Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC)
Ethefon (WVS-050)
Carnaubawax (WVS-097)
Dithiocarbamaten (som) (WVS-052) Q
Methylbromide (WVS-068)
Anorganisch bromide (WVS-074)
Nitraat (WVS-049)
Nitraat (WVS-044)****
Metalen (WVS-071)
(Andere elementen zijn op aanvraag mogelijk))
Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L201). Nitraat kan bepaald worden met 2 verschillende analysetechnieken. De voorbehandelingsmethode is voor beide technieken hetzelfde. Nitraat wordt spectrofotometrisch bepaald, tenzij er monsters geanalyseerd worden in het kader van QS. QS verplicht laboratoria nitraat te bepalen m.b.v. ionchromatografie. De geaccrediteerde pesticiden zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Ons registratienummer bij de Raad voor Accreditatie is L201. DRF-133-10 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 14 van 14

Source: http://www.labzeeuwsvlaanderen.be/userfiles/file/DRF-133-10%20Analysepakket%20pesticiden.pdf

Verb-09-1-gheno.dvi

Verbum Analecta Neolatina XI/1, pp. 167–187Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali (CLIEO) Abstract: This paper first presents some facts about the cultural background of young Italian people, showing subsequently a selection of the well-established characters of spoken and written juvenile Italian. Then it moves over to discuss the technological situation of Italy, also presenting a choic

humor.ch

Sprachraketen. Aus der Welt humor.ch der Lachforschung: Der hält ihm die Buchstabentafel vor, auf der steht C Z W X N Q Y S T A C Z, und fragt Fragen zum Humor: ihn: Können Sie das lesen? «Lesen?» ruft Der Lachtherapeut Dr. Michael Titze gibt Antworten. Frage: Beim Schwitzen transpirieren wir, wenn wir weinen, kommen uns die Tränen – was passiert beim Lachen?

Copyright © 2010-2014 Medical Articles