115.209_01_11~ behandeling met infliximab.doc

Behandeling met infliximab
Ter behandeling van de ziekte van
Crohn en colitis ulcerosa
Inleiding
Uw arts heeft een behandeling met infliximab voorgesteld.
Infliximab is een krachtig middel ter behandeling van de ziekte
van Crohn of colitis ulcerosa. Het vermindert de
ontstekingsactiviteit en helpt daarmee bij de ziekte van Crohn
ook om fistels tussen de darm en de huid of andere organen te
genezen. In deze brochure vindt u informatie over het
geneesmiddel, de manier van toediening, de voorbereiding en
de mogelijke bijwerkingen.
Leest u deze brochure rustig door. Neem de vragen van de
vragenlijst die voor de behandeling met infliximab van belang
kunnen zijn door en probeer deze vragen alvast thuis te
beantwoorden.
Wat is infliximab en waarvoor wordt het gebruikt?
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa worden veroorzaakt
door afwijkingen in de werking van het afweersysteem van het
lichaam (immuunsysteem), waardoor (soms heftige)
ontstekingen kunnen ontstaan van vooral de darm. De exacte
oorzaak is niet bekend.
De meeste geneesmiddelen die worden gebruikt ter
behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zoals
onder andere mesalazine, sulfasalazine en Prednison werken
ontstekingsremmend. Middelen zoals azathioprine en
metrotrexaat onderdrukken het afweersysteem. Het doel van
zo’n behandeling is om de ontsteking in de darmen te remmen,
zonder de normale functie van het immuunsysteem en daarmee
de weerstand tegen ziekteverwekkers te veel te onderdrukken.
Er is gebleken dat de stof Tumor Necrose Factor (TNFα) een
belangrijke rol speelt bij het in stand houden van chronische
ontstekingen. Patiënten met de ziekte van Crohn en colitis
ulcerosa hebben meer TNFα in hun bloed en in de darmwand
dan gezonde mensen.
Infliximab is een kunstmatig gemaakt eiwit (antilichaam) tegen
TNFα. Het bindt zich aan TNFα in het bloed en in de cellen
waar de stof wordt geproduceerd. Het TNFα wordt zo
onwerkzaam gemaakt. Op deze manier kan de ontsteking
geremd worden.
De werkzaamheid van infliximab is vooral onderzocht bij
patiënten met ernstige vormen van de ziekte van Crohn en
colitis ulcerosa. Uit deze onderzoeken blijkt dat ongeveer
tweederde tot drievierde van de patiënten met de ziekte van
Crohn baat heeft bij het middel en 50% bij colitis ulcerosa.
De buikpijn en de ontlastingfrequentie nemen af. En de
patiënten voelen zich veel beter. Bij een meerderheid van de
patiënten kan het gebruik van corticosteroïden worden
afgebouwd. Onderhoudsmedicatie blijft noodzakelijk.
Bij patiënten met fistels ligt het verbeteringspercentage nog
hoger. In een onderzoek bij patiënten met actieve fistels sloten
bij 55% van de patiënte alle fistels zich volledig; helaas komen
ze na verloop van tijd vaak weer terug.

Hoe word infliximab gegeven?
Voor de toediening van infliximab is het nodig dat u naar het
ziekenhuis komt. De behandeling gebeurt meestal op de
afdeling dagbehandeling.
U krijgt infliximab via een infuus in een ader toegediend,
meestal in uw arm. De toediening duurt ongeveer twee tot drie
uur. Het is de bedoeling dat u gedurende de inlooptijd van het
infuus op de afdeling blijft i.v.m. mogelijke reacties op het
middel. Tijdens de toediening van infliximab en daarna worden
uw bloeddruk en pols gecontroleerd. U mag naar huis wanneer
er geen klachten of complicaties optreden tijdens de
behandeling en gedurende half uur daarna.
Afhankelijk van uw ziekte en de manier waarop u op het middel
reageert, zal uw arts beslissen hoe vaak u het middel krijgt
toegediend. De hoeveelheid infliximab die u per keer krijgt, is
gebaseerd op uw lichaamsgewicht.
Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is de aanbevolen
hoeveelheid 5 mg per kg lichaamsgewicht.
Wat zijn de bijwerkingen van infliximab?
Zoals alle geneesmiddelen kan infliximab bijwerkingen hebben.
De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Bijwerkingen
kunnen optreden tot 6 maanden na de laatste infusie.
Twee belangrijke soorten bijwerkingen van infliximab zijn:
• Allergische reacties tegen het middel
• Klachten die het gevolg zijn van een verminderde werking

Allergische reacties
Allergische reacties ontstaan meestal tijdens of binnen twee uur
na toediening van het middel. Het is een overgevoeligheids
reactie op een bestandsdeel van het medicijn. De meeste
voorkomende verschijnselen zijn:
• huiduitslag;
• netelroos (hevige jeuk en vorming van (gal-)bulten op de
• vermoeidheid; • problemen met ademhalen zoals benauwdheid en piepende • daling van de bloeddruk. Deze reacties ontstaan meestal bij de eerste of tweede infusie, maar kunnen ook bij latere infusies ontstaan. Gebeurt dit, dan moet u de verpleegkundige waarschuwen. De verpleegkundige kan in overleg met de arts het infuus stoppen of langzamer laten lopen. Eventueel kunnen klachten worden behandeld met andere medicijnen, waaronder middelen tegen allergie of astma en middelen om de bloeddruk tijdelijk te verhogen. Het is zelden nodig om een behandeling met infliximab te staken. Ter voorkoming van een dergelijke reactie kan voor de toediening van infliximab een behandeling worden gegeven met onder andere Prednison en Tavegil. Ook het langzamer in laten lopen van het middel verkleint de kans op een allergische reactie. Het blijven gebruiken van middelen als Prednison en Imuran (azathioprine) verkleint de kans op het ontstaan van dergelijke reacties. Verminderde werking immuunsysteem
Een verminderde werking van het immuunsysteem uit zich in
een grotere gevoeligheid voor infecties, waaronder tuberculose.
Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt
in de longen ophoudt, zonder problemen te geven.
Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle.
Zou u inderdaad tuberculose ‘onder de leden hebben’, dan kan
gebruik van infliximab ertoe leiden dan de infectie actief wordt.
Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt indien u ooit in
contact bent gekomen met iemand die tuberculose heeft
(gehad). Uw arts kan een mantoux (huidtest) laten zetten en/of
een röntgenfoto van de longen laten maken.
Daarnaast is het belangrijk dat u zelf let op mogelijke bronnen
van andere infecties zoals wonden of problemen met het gebit.
Ook verschijnselen van een infectie, zoals koorts, moet u voor
de behandeling melden. Als u operaties of tandheelkundige
ingrepen ondergaat moet u de behandelaar laten weten dat u
infliximab gebruikt.
Als de volgende verschijnselen optreden moet u onmiddellijk
contact opnemen met uw maag-darm-leverarts en buiten
kantoortijden met de afdeling spoedeisende hulp:
• pijn of zwakheid in de borst, spieren, gewrichten of kaken;
• gezwollen handen, enkels, gezicht, lippen, mond of keel,
waardoor ademen en slikken moeilijk wordt; • netelroos of andere tekenen van allergische reactie;
• koorts;
• huiduitslag/jeuk;
• kortademigheid tijdens inspanning of wanneer u gaat liggen.
Zwangerschap en borstvoeding
In de bijsluiter staat dat infliximab niet mag worden gegeven als
u zwanger bent. Bij gebruik van infliximab moet u vermijden dat
u zwanger wordt, door gebruik van geschikte
voorbehoedsmiddelen. Dit geldt in de periode dat u infliximab
krijgt tot minimaal zes maanden na het laatste infuus met
infliximab. Wilt u zwanger worden, overleg dan met uw
MDL-arts.
Het is niet bekend of infliximab wordt uitgescheiden in de
moedermelk. Als u borstvoeding geeft, moet u daarmee
stoppen wanneer u infliximab toegediend krijgt. Alvorens te
starten met borstvoeding, moet uw laatste behandeling met
infliximab tenminste zes maanden geleden zijn.
Dagbehandeling
Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de afdeling
dagbehandeling. Zorg ervoor dat u:
• uw ponsplaatje meeneemt;
• een nieuw ponsplaatje laat maken indien zich wijzigingen

Afmelden
Bij eventuele verhindering dient u dit zo spoedig mogelijk,
uiterlijk de dag voor de infusie door te geven aan de afdeling
dagbehandeling.
Vervoer naar huis
Het is niet bekend of infliximab de rijvaardigheid beïnvloedt.
Als u zich moe of onwel voelt na toediening van infliximab,
mag u niet rijden.

Belangrijke telefoonnummers
locatie Eindhoven
• dagbehandeling
locatie Veldhoven • dagbehandeling • MDL-verpleegkundige is bereikbaar via de poli MDL • spoedeisende hulp Delen van deze tekst zijn met toestemming overgenomen uit de registratietekst van infliximab (Remicade).
Notities
Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier
op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.
Máxima Medisch Centrum Locatie Eindhoven: De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar. MMC.115.209_01_11

Source: http://mdl.mmc.nl/content/download/34150/214402/file/115.209_01_11~%20WEB%20Behandeling%20met%20infliximab.pdf

designcouncil.info

In 1996 there were about 100,000 hospital admissions inthe UK due to acute asthma and around 1,500 peopledied from the disease. In the US, there are more than5,000 deaths from asthma each year. With advances in the treatment of asthma the numberof fatalities will reduce. Look at the shape of the Accuhaler. Discuss withDeveloping a system for convenience of use is importantothers in you

Delegado_124.indd

O DELEGADO CARIOCA ORLANDO ZACCONE, TITULAR DA 52ª DP DE NOVA IGUAÇU E MESTRE EM DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA CONTA NESTA ENTREVISTA COMO TEM CONSEGUIDO BONS RESULTADOS AO TRATAR COM DIGNIDADE OS PRESOS DE SUA DELEGACIANum salão de uma delegacia em Nova Igua-nuir a criminalidade, por exemplo, diminuin-circula o dobro de drogas que em toda a Zona çu, RJ, 160 detentos se aglomeram para assis

Copyright © 2010-2014 Medical Articles