_röntgenafdeling

(intraveneus pyelogram)
Afspraak
Datum: ___________________ Tijd: ________
U wordt verwacht voor dit onderzoek op de radiologieafdeling van het TweeSteden ziekenhuis.  Vestiging Tilburg U meldt zich bij de balie van de radiologieafdeling. U volgt de borden richting nr 77 in Tilburg; in Waalwijk volgt u de borden radiologieafdeling. Wilt u tijdig bellen als de afspraak niet kan doorgaan. Wij maken Het onderzoek
Door middel van dit onderzoek kan de werking van de nieren worden gecon- troleerd. Ook andere afwijkingen zoals nierstenen worden op de beelden zichtbaar. Tevens worden de urineleiders en de blaas op afwijkingen gecon-
Voorbereiding op het onderzoek
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt bloedonderzoek verricht om uw nier- functie te controleren. Het is belangrijk om uw nierfunctie te weten omdat bij dit onderzoek contrastvloeistof gebruikt wordt. Bij een zeer slechte nierfunc- tie wordt bij voorkeur geen onderzoek met contrastvloeistof uitgevoerd. Bij een licht gestoorde nierfunctie wordt een speciaal voorbereidingsschema De dag voorafgaand aan het onderzoek:
Tijdens de dag voorafgaand aan het onderzoek dient u minimaal 2 liter water te drinken. Wanneer u meer wilt drinken mag dat ook, mits deze drank geen De dag van het onderzoek:
Op de dag van het onderzoek mag u niet eten, drinken of roken. Vindt het onderzoek ‘s middags plaats, dan is drinken toegestaan tot 2 uur vooraf-
Uitvoering van het onderzoek
Voor het onderzoek moet uw blaas leeg zijn. Mogelijk vraagt de röntgenlabo- rant u eerst of u wilt uitplassen. Daarna gaat u op de behandeltafel liggen. Eerst wordt er een overzichtsbeeld van de hele buik gemaakt, om de plaats van de nieren te bepalen. Daarna spuit de radioloog, een gespecialiseerd arts, een contrastvloeistof in. Van deze vloeistof kunt u een warm gevoel krijgen. Dit gevoel verdwijnt binnen een paar minuten. Vervolgens worden er een aantal beelden van uw buik gemaakt. Soms wordt er een band om uw buik aangebracht. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de vloeistof direct naar uw blaas loopt. Het is niet de bedoeling dat dit pijn doet, zegt u het als dit wel het geval is. Zodra de band verwijderd wordt, maakt de laborant nog een aantal beelden van de nieren, urineleiders en blaas. Aan de hand van het resultaat beslist de radioloog hoe en wanneer de volgende beelden worden genomen. Soms wordt er nog een beeld gemaakt nadat u naar het toilet bent geweest. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
Aandachtspunten
Bent u diabeet en gebruikt u het medicijn metformine, glucofage,
glucovance of avandamet neemt u dan contact op met uw be-
handelend arts of meldt dit aan de laborant. U mag tot 48 uur na
het onderzoek dit medicijn niet gebruiken.
Als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde contrast of geneesmid- delen, vragen wij u dit voor het onderzoek te melden aan de arts die u voor dit onderzoek heeft aangemeld, of indien dit niet lukt, aan de radio- loog of de laborant op de dag van het onderzoek. Geeft u borstvoeding, dan moet u na toediening van contrastvloeistof de Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon innemen. Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, moet u dit melden. Dit onderzoek stellen wij dan liever uit. Diabetespatiënten kunnen beter niet spuiten voor het onderzoek, maar in- suline en iets te eten meenemen voor na het onderzoek. Het onderzoek zal bij deze patiënten vroeg in de ochtend plaatsvinden. Neem iets te eten mee voor na het onderzoek.
Indien u een dieet heeft kunt u contact opnemen met de diëtist (telefoon

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis gaan. Het is raadzaam om na het onderzoek wat extra te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de radiologieafdeling. Wij doen er al es aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te la- ten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afde- ling. Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachten- functionaris. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘klachten’, die u bij de balie van de radiologieafdeling kunt verkrijgen.
Radiologieafdeling TSZ

Source: http://www.tweestedenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/patientenvoorlichting/%7Ba1ee8a69-46c1-432a-9b76-8ea4f848f661%7D.pdf

Ssp-ug _spice_ p summary _f_ web

Page 1 of 5 Government of Karnataka Dept. IT, BT & S and T VISION GROUP ON SCIENCE AND TECHNOLOGY SSP-UG/ SPiCE – Awards 2010-11 List of SPiCE proposals Recommended for financial support by the Project Advisory Committee Meeting held on 13-01-2011 between 2pm & 6pm. PROJECT TITLE Name of the College & Department Isolation & Preliminary Analys

Untitled

BMJ 2011;343:d5128 doi: 10.1136/bmj.d5128 OBITUARIES David Servan-Schreiber Author of a bestselling book that promotes natural cures for cancerDavid Servan-Schreiber, author (b 1961; q 1984, Laval University, Natural Approaches to Curing Stress, Anxiety and Depression ,Quebec City), died on 24 July 2011 from brain cancer. David Servan-Schreiber, already successful as a psychiatric and

Copyright © 2010-2014 Medical Articles