Voeding-visie.nl

Een gewichtsverlies van 5 tot 10 procent is mogelijk wanneer mensen kiezen voor
een energiebeperkt dieet en meer lichamelijke activiteit. Om het gewichtsverlies te
behouden is gedragsverandering noodzakelijk. Wanneer ter ondersteuning van de
gedragsverandering ook medicatie wordt gebruikt, zijn mensen beter in staat de
gedragsverandering te realiseren en zo wordt meer gewichtsverlies bereikt en behouden.
MEDICATIE EN GEDRAGSTHERAPIE
Mw. C.C.E. Brodie Meijer is arts en apotheker en beheerder Momenteel zijn er twee medicamenten op de markt voor van de website www.artsenapotheker.nl. deze behandeling: sibutramine (Reductil®) en orlistat (Xenical®), en binnenkort volgt rimonabant (Acomplia®).
De werkingsmechanismen van deze drie middelen loopt zeer uiteen. Sibutramine grijpt aan op het noradrenaline- n Nederland kampt circa 55 procent van de mannen en serotoninesysteem. Het gewichtsverlies wordt veroor- en 45 procent van de vrouwen tussen de 20 en de 70 zaakt door een versterking van het verzadigingsgevoel jaar met overgewicht (BMI: 25-30 kg/m2) en één op de tien wat leidt tot een verminderde voedselinname. Orlistat mannen en vrouwen heeft zelfs obesitas (BMI > 30 kg/m2). remt de opname van vet in de darm door de reductie van Voorspeld en gevreesd wordt dat deze cijfers verder zullen lipase. Rimonabant grijpt aan op het endocannaboïdsy- stijgen, omdat overgewicht al op jonge leeftijd ontstaat. De steem (ECS) dat betrokken is bij de regulatie van de ener- kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door giehuishouding in het lichaam en de regulering van het obesitas worden geschat op twee miljard euro per jaar ().
Met het groeiende probleem van overgewicht stijgt ook de vraag naar behandelmethoden. Therapie wordt wenselijk geacht bij een BMI van 30 kg/m2 of meer, een BMI van 27 kg/m2 of meer met risicofactoren of een tailleomvang van 02 cm bij mannen en 88 cm bij vrouwen. Een gewichts-reductie van 5 tot 0 procent geeft een klinisch belangrijke vermindering van risicofactoren voor cardiovasculaire en metabole aandoeningen. Bij ernstig overgewicht en risico-factoren voor aan obesitas gerelateerde morbiditeit dient een medische interventie te worden overwogen. De inter-ventie dient er primair op gericht te zijn de patiënt te motiveren om langdurig een matig energiebeperkt dieet te volgen in combinatie met voldoende dagelijkse fysieke inspanning. “Afvallen is een enorm moeilijke opgave”, vertelt Carrie Brodie Meijer. “Vooral mensen met ernstig overgewicht hebben vaak allerlei diëten geprobeerd waarbij Carrie Brodie Meijer. “Mensen met ernstig overgewicht hebben zij vele kilo’s zijn afgevallen en na het beëindigen van het vaak allerlei diëten geprobeerd en zijn daarna vaak nog meer in dieet diezelfde kilo’s, en vaak nog meer, weer aankomen. Dit gewicht aangekomen. Dit jojo-effect is niet alleen demotiverend, jojo-effect is niet alleen demotiverend, maar ook slecht voor maar ook slecht voor de gezondheid. Afvallen met medicatie de gezondheid. Afvallen met medicatie in combinatie met in combinatie met gedragsverandering kan het jojo-effect gedragsverandering kan het jojo-effect voorkomen.” 9788 Milner 10+ A4adv.eps 09-01-2006 12:06:59 Dat is slimm van Milner!
Intensieve begeleiding gericht op gedragsverandering in combinatie met medicatie kan tot een aanzienlijke gewichtsvermindering leiden. Bron: Wadden TA, et al. Randomized Trial of Lifestyle Modification and Pharmaco-therapy for Obesity. N Engl J Med 2005; 353: 2111-20 hongergevoel. Literatuuronderzoek uitgevoerd door het veranderen. Finer analyseerde achteraf de bloedwaarden RIVM (2) toont aan dat een energiebeperkt dieet in combi- van de proefpersonen en dat laat een bijkomend effect natie met gedragstherapie een reductie van 5 procent van van medicatie op de bloedwaarden zien. Bij personen het lichaamsgewicht kan opleveren. Een energiebeperkt die sibutramine of rimonabant gebruikten was het HDL- dieet met aanpassing van de leefstijl, gecombineerd met cholesterol opmerkelijk hoger dan in de placebogroep, medicatie, kan tot 5 procent extra gewichtsverlies leiden, personen die orlistat kregen hadden een lager LDL-choles- dus 0 procent in totaal. Dit concluderen Wadden et al. terolgehalte. “Alle drie de medicamenten hebben dus een in het onderzoek dat gepubliceerd is in het New Engeland positief effect op de bloedcholesterolwaarden, hetzij in de Journal of Medicine (3). In dit onderzoek werden 224 vorm van een verlaging van het LDL-cholesterol, hetzij in proefpersonen (BMI 30-45 kg/m2) verdeeld in vier groe- de vorm van een verhoging van het HDL-cholesterol”, stelt pen: groep  kreeg uitsluitend sibutramine, groep 2 alleen leefstijladviezen, groep 3 kreeg zowel sibutramine als leef-stijladviezen met intensieve begeleiding en groep 4 kreeg sibutramine en leefstijladviezen maar met een minimale De kosten van het gebruik van geneesmiddelen bij obesitas begeleiding. Alle vier de groepen gebruikten 200 tot 500 vallen niet onder de basisverzekering, dus moeten mensen kcal per dag. Na een jaar werden de resultaten gemeten. het vaak zelf betalen. De prijs van orlistat ligt rond de 80 Groep 3 (medicatie en intensieve leefstijlbegeleiding) was euro per maand, terwijl een patiënt voor sibutramine circa gemiddeld circa 2 kilogram afgevallen, groep  (alleen sibutramine) gemiddeld 5 kilogram, groep 2 (alleen leef-stijlaanpassingen) gemiddeld bijna 7 kilogram en groep Majorie Former
4 (medicatie en minimale begeleiding) gemiddeld 7,5 kilogram. “Het voorschrijven van alleen medicatie om af te vallen is dus onvoldoende”, stelt Carrie vast. “Alleen intensieve begeleiding gericht op gedragsverandering, LITERATUUR
zowel qua eetpatroon als beweegpatroon, in combinatie . Leemrijse, Ch. Mannen zijn vaker te dik maar gaan minder vaak met medicatie kan tot een aanzienlijke gewichtsvermin- naar de diëtist. Huisarts en Wetenschap 2006; 49 (7): 34.
2. Begeleiding bij afvallen effectief en goedkoop. RIVM-rapport, 3. Wadden, Th.A., et al. Randomized trial of lifestyle modification EFFECT OP BLOEDWAARDEN
and pharmacotherapy for obesity. N Engl J Med 2005; 353 (20): Ondanks de verschillende werkingsmechanismen van de Milner heeft nu ook XtraSlimm. Een smakelijke 10+ kaas www.campina-institute.nl. U kunt ook contact opne- drie middelen zijn de effecten op het afvallen vergelijkbaar. 4. Finer, N. Does pharmacologically induced weight loss improve met maar liefst 80% minder vet dan gewone Goudse men met het Campina Institute op 0348 - 429 549 of Carrie Brodie Meijer: “Uit onderzoek van Finer (4) blijkt cardiovascular outcome? Impact of anti-obesity agents on car-diovascular risk factors. European Heart Journal Supplements dat de resultaten ten aanzien van het gewichtsverlies, de kaas. Dé oplossing voor de grote groep consumenten [email protected]
buikomvang en het blijvende gewichtsverlies van alle drie 5. Philip, W. Effect of sibutramine on weight maintenance after die de vetconsumptie of het aantal calorieën moet de middelen vergelijkbaar zijn. Bovendien zijn er gunstige weight loss: a randomised trial. The Lancet 2000; 356: 29- effecten gemeten op de bloeddruk, glucosehomeostase en beperken. Uitgebreide productinformatie vindt u op dyslipidemie. In een aantal gevallen was het effect op de bloedcholesterolwaarden sterker dan vooraf werd aange- INTERNET
nomen.” In het algemeen geldt dat door gewichtsverlies de bloedcholesterolwaarden en bloedglucosewaarden positief Nieuw Milner XtraSlimm. De magerste kaas van Nederland.*

Source: http://www.voeding-visie.nl/archief/edi020/artikel/pdf/Medicatie%20bij%20afvallen,%20gewichtsverlies%20en%20betere%20bloedwaarden.pdf

La revisiÓn de actos y los recursos administrativos

III Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 14 - 17 de Oct. 1998 LA REVISIÓN DE ACTOS Y LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Roger Loppacher i Crehuet INTRODUCCIÓN En el marco de esta ponencia que tengo el honor de exponer me ha sido asignado uno de los temas de mayor relieve en el ámbito del Derecho Administrativo, es

3d9e3688-29c5-4335-bc4e-0ab6d078fcd1.pdf

Retail Program The retail program provides up to a 34-day This program is based on the CareFirst BlueCross BlueShield (CareFirst) supply of medication. Simply present your or CareFirst BlueChoice, Inc. (CareFirst BlueChoice) preferred drug prescription drug identification card at a list, which is made up of all generic prescription drugs (Tier 1) and preferred brand name prescription dru

Copyright © 2010-2014 Medical Articles