Fsd.uta.fi

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science DataArchive: FSD2608 University Student Health Survey 2008 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledgedby means of an appropriate bibliographic citation.
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Hyvä opiskelija
Opiskelijoiden terveyspalvelujen kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa.
Tämä kysely on ensimmäinen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteinen
valtakunnallinen tutkimus; aiemmin on tehty selvityksiä erikseen molemmille. Monet
peruskysymykset ovat samoja kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joten saamme tietoa
opiskelijoiden hyvinvoinnin trendeistä ja kehittämishankkeiden vaikutuksista. Tutkimustuloksia
aikaisemmista kyselyistä on hyödynnetty mm. opiskeluterveydenhuollolle laaditussa oppaassa.
Kyselylomakkeessa on perinteisiä terveyden ja terveyskäyttäytymisen kysymyksiä, mutta siinä
kartoitetaan myös muita elämän alueita, jotka kokemuksemme mukaan liittyvät opiskelijan
terveyteen ja jaksamiseen. Opiskelua, työssäkäyntiä ja opiskeluolosuhteita koskevat kysymykset
ovat erittäin tärkeitä myös korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille. Mukana olevat erityisteemat ovat
nimenomaan opiskelijoiden ikä- tai elämänvaiheeseen liittyviä asioita, joista tarvitaan lisätietoa
palvelujen parantamiseksi.


Toivomme, että ehdit kyselyyn vastaamisen verran uhrata aikaasi opiskelijoiden yhteiseksi
hyväksi! Tarvitsemme tietoa juuri Sinun kokemuksistasi terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvistä asioista.
Vastauksesi on meille erittäin arvokas, kukaan muu ei voi sitä korvata.
Tutkimus koskee myös sivutoimisesti opiskelevia tai tämän lukuvuoden aikana valmistuneita.
Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa
http://XXXXX/xxxx/ ??
tai tällä lomakkeella oheisessa palautuskuoressa
, vastaanottaja maksaa postimaksun.
Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustulokset
käsitellään tilastollisina kokonaisuuksina; yksittäistä vastaajaa ei niistä voi tunnistaa. Kyselyyn
vastaaminen on vapaaehtoista.
Tutkimusta koskeviin tiedusteluihin vastaa ylilääkäri Kristina Kunttu, puh. (02) 2747 200,
[email protected].
Yhteistyöstä kiittäen
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry.
Vastausohjeet:
Ympyröi Sinun vastaustasi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon numero tai kirjoita
kysytty tieto sitä varten varattuun tilaan.
Ympyröi kunkin vaihtoehdon kohdalla vain yksi numero, ellei toisin ole mainittu.
Vastauksiin toivotaan tieto siitä, miten yleensä toimit, ellei kysymyksessä toisin ole
mainittu.
Lue ennen vastaamistasi koko kysymys.TAUSTATIEDOT

1. Ikä
______ vuotta
2. Sukupuoli
Jos sinulla on useampi opiskelupaikkakunta ja koulutusala, vastaa sen mukaan, missä tämän lukuvuoden aikana pääasiassa olet suorittanut 3. Opiskelupaikkakunta

1 Espoo

|__| useampi kuin yksi opiskelupaikkakunta (Rasti ruutuun)

4a. Koulutusala, yliopisto-opiskelijat

|__| useampi kuin yksi koulutusala (Rasti ruutuun)

4b. Koulutusala, ammattikorkeakouluopiskelijat

1 Humanistinen ja kasvatusala
8 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala |__| useampi kuin yksi koulutusala (Rasti ruutuun)
TERVEYDENTILA5. Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän,

pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai
vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana?
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus Muu suun tai hampaiden sairaus (purentaelinten, suun limakalvojen tai Ahdistuneisuushäiriö (paniikkihäiriö, Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus
* Jos sinulla on astma tai atooppinen ihottuma, vastaa myös erillisellä lomakkeella oleviin
kysymyksiin. Vastaa niihin myös, jos Sinulla on ollut aikaisemmin atooppinen ihottuma.

6. Millainen on terveydentilasi omasta
8. Käytätkö nykyisin ilman reseptiä
mielestäsi?
saatavia lääkkeitä?
7. Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä
Kuinka monta tuntia keskimäärin
lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai
nukut vuorokaudessa?
oireiden
hoitoon?
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) 10. Nukutko mielestäsi tarpeeksi?
2 käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä 16. Mitä mieltä olet painostasi? Oletko
11. Pituutesi |___|___|___| cm
mielestäsi
12. Painosi |___|___|___| kg
13. Vyötärönympärys mitattuna kylkiluiden
alapuolelta
(1-2 cm navan yläpuolelta uloshengityksen lopussa)
17. Onko suhtautumisesi ruokaan
normaali?
18. Oletko jossakin elämäsi vaiheessa
laihduttanut voimakkaasti?
14. Onko verensokerisi todettu joskus
1 kyllä, laihduttaminen oli suunniteltu 15. Onko suvussasi diabetesta
(tyyppi 1 tai 2)
19. Onko sinulla ollut murrosiässä
syömiseen liittyvää oireilua?
Jos vastasit kyllä, oletko saanut
silloin hoitoa?

21. Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Vastausohjeet:
ei ole ollut olen yleensä merkitsee minulle kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin 22. Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana?
lainkaan satunnaisesti viikoittain päivittäin tai 12. sydämen tykytystä, epäsäännöllisiä 17. pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta 22. nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä 24. jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta 23. Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia:
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)
Naisten vaivoja?
Miesten vaivoja?

kuukautiskipuja, joihin tarvitset lääkkeitä 1 liian nopeata siemensyöksyä (< 2 min) viivästynyttä tai estynyttä siemensyöksyä 24. Oletko viime aikoina pystynyt
30. Oletko viime aikoina kyennyt
keskittymään tehtäviisi?
nauttimaan tavallisista päivittäisistä
toimistasi?
25. Oletko viime aikoina valvonut paljon
huolien takia?
31. Oletko viime aikoina kyennyt
kohtaamaan vaikeuksia?
26. Onko Sinusta viime aikoina tuntunut
32. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi
siltä, että Sinusta on hyötyä asioiden
onnettomaksi ja masentuneeksi?
hoidossa?
33. Oletko viime aikoina menettänyt
27. Oletko viime aikoina tuntenut
itseluottamustasi?
pystyväsi tekemään päätöksiä?
28. Oletko viime aikoina tuntenut olevasi
34. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi
jatkuvasti ylirasittunut?
arvottomaksi?
29. Onko Sinusta viime aikoina tuntunut,
35. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi
ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi?
kaiken kaikkiaan kohtalaisen
onnelliseksi?
36. Oletko koskaan tuntenut tarvetta
39. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa
käyttää pelaamiseen yhä enemmän
olet keskimäärin käyttänyt aikaasi
netissä seuraavien asioiden vuoksi.
(Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään) 37. Oletko koskaan valehdellut läheisillesi
siitä, kuinka paljon käytät rahaa
pelaamiseen?
38. Kuinka usein huomaat olleesi netissä
pitempään kuin olit alun perin
ajatellut?
40. Aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissasi?

41. Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia opiskelussasi?


42. Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuorokausirytmissäsi?


LIIKUNTA


43. Kuinka usein harrastat vapaa-ajan

45. Kuinka monta minuuttia kävelet tai
kuntoliikuntaa vähintään ½ tuntia
pyöräilet päivittäin hyötyliikuntana
kerrallaan niin, että ainakin lievästi
hengästyt ja hikoilet (esim. lenkkeilyä,
pyöräilyä, voimistelua, uintia, pallopelejä)?
Viikossa yhteensä noin |___|___| tuntia Kuinka usein harrastat kevyttä
liikuntaa vähintään ½ tuntia kerrallaan
44. Jos harrastat edellisen kysymyksen
tai liikut muun harrastuksen yhtey-
kuntoliikuntaa, kuinka monta tuntia
dessä (esim. kävely, luonnossa kulkeminen,
viikossa?
tanssiminen, koiran ulkoiluttaminen, kotityöt) ?
Viikossa yhteensä noin |___|___| tuntia 47. Kenen järjestämään liikuntatoimintaan
48. Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin
osallistut?
urheilusuorituksia, liikuntaa tai
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) voimaa parantavia aineita?
/opiskelijakunnan järjestämä liikunta 4 ainejärjestön tms. liikuntatoiminta 5 urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)
49. Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) 2 keliakiaruokavalio 3 laihduttajan ruokavalio 4 erityisruokavalio ruoka-aineyliherkkyyden vuoksi 5 ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä munaa, kanaa tai kalaa 7 laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita) 8 vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita) 9 elävä ravinto 10 muu, mikä_________ 50. Ajatteletko ruokaa hankkiessasi sen
53. Kuinka monta lasillista (1 lasillinen =
terveellisyyttä?
2dl) maitoa tai piimää käytät taval-
päivässä? Ota huomioon myös
murojen, myslin, puuron tai kaakaon kanssa 51. Missä useimmiten syöt pääateriasi?
54. Mitä rasvaa käytät enimmäkseen
leivällä?
52. Kuinka usein lisäät ruokaasi suolaa
pöydässä?
55. Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin?
(Merkitse 0, jos et syö lainkaan. Vastaa molempiin kohtiin)
tummaa leipää (
ruis-, näkkileipä ym.)
seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää
56. Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia?

jogurttia tai viiliä (1,5-2 dl annoksia) sokeroituja juomia (myös alkoholi- ja energiajuomat)
HAMPAIDEN HOITO


57. Miten usein harjaat hampaasi?

59. Käytätkö hammaslankaa?
58. Käytätkö hammastahnaa?
60. Käytätkö ksylitolipurukumia tai muita
ksylitolilla makeutettuja tuotteita?

TUPAKKA, HUUMEET, ALKOHOLI61. Tupakoitko nykyisin?
62. Käytätkö nuuskaa (”biittiä”, mälliä,
purutupakkaa)?
1 kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa 2 kyllä, viikoittain, mutta en päivittäin 2 käytän säännöllisesti 3 olen käyttänyt, mutta lopettanut 63. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeitä +

alkoholia yhdessä päihtyäksesi?
64. Mitä?
65. Montako kertaa?
66. Oletko käyttänyt
ainakin kerran
viimeisen 12 kk aikana67. Tuntuuko Sinusta siltä, että joudut

tovereidesi vaikutuksesta käyttämään
enemmän alkoholia kuin oikeastaan
Yksi alkoholiannos =
itse haluaisit?
pullo (=33 cl), keskiolut, siideri, long drink
lasillinen (=12 cl), mieto viini
lasillinen (=8 cl ), väkevä viini
lasillinen (=4 cl ), väkevä alkoholi

68. Jos olet juhlissa tai illanvietoissa,
joissa tarjoillaan alkoholia, onko
myös alkoholiton vaihtoehto
70. Montako lasillista tai pullollista juot
tarjolla?
seuraavia alkoholijuomia keskimäärin
viikon aikana?
(Ellet juo yhtään, merkitse 0.
69. Jos joku seurueestasi valitsee

alkoholittoman vaihtoehdon,
herättääkö tämä huomiota muissa?
long drink –juomia |___|___| pullollista väkevää alkoholia |___|___| lasillista 71. Kuinka usein käytät alkoholia?
76. Kuinka usein viimeisen vuoden
aikana olet tarvinnut krapula-
0 en koskaan (jos et ole koskaan
ryyppyjä?
käyttänyt alkoholia, voit siirtyä
suoraan kysymykseen 81)
72. Kun käytät alkoholia, montako
77. Kuinka usein viimeisen vuoden
annosta tavallisimmin otat päivässä?
aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai
katumusta juomisen jälkeen?
73. Kuinka usein juot kerrallaan
vähintään kuusi annosta?
78. Kuinka usein viimeisen vuoden
aikana et juomisesi takia ole
muistanut edellisen illan tapahtumia?
74. Kuinka usein viimeisen vuoden
aikana et ole aloitettuasi pystynyt
lopettamaan juomistasi?
79. Oletko juomisellasi aiheuttanut
tapaturmia itsellesi tai
seuralaisellesi?
75. Kuinka usein viimeisen vuoden
80. Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai
aikana et juomisesi takia ole pystynyt
joku muu henkilö ollut huolissaan
tekemään, mitä olet aikonut?
juomisestasi tai ehdottanut, että
vähentäisit tai lopettaisit juomisesi?

OPISKELU

Montako lukuVUOTTA olet ollut
84. Opiskeletko mielestäsi
kirjoilla läsnä olevana opiskelijana
nykyiseen
opiskeluusi
liittyen?
85. Omiin tavoitteisiisi verrattuna, onko
opintomenestyksesi ollut
82. Kuinka monta opintoviikkoa tai
-pistettä olet suorittanut 31.1.2008
mennessä nykyiseen opiskeluusi
liittyen? Huom! Ilmoita määrä joko
86. Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?
|___|___|___| opintoviikkoa TAI
83. Minä vuonna arvioit valmistuvasi?
87. Onko oppilaitoksesi taholta
Jos opiskelet useampaa alaa, niin minä vuonna opintoihisi saamasi ohjaus ja
arvioit suorittavasi tutkinnon nykyisistä neuvonta viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana ollut ?

88. Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma?
(Vastaa kaikkiin kohtiin)
yleisöpuhetilanteissa, esitelmissä yms. opettajan tai ohjaajan kanssa keskustellessa
89. Miten opiskelutilanteissa jännittäminen
90. Jos vaikuttaa haitallisesti, miten?
mielestäsi vaikuttaa?
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) 2 vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistani 91. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi

nykyistä
opiskelutilannettasi.
Osittain Osittain Samaa Täysin
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana.
Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään. Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen Minulla on usein riittämättömyyden tunteita Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden Minusta tuntuu, että olen menettämässä Pohdin alituiseen, onko opiskelullani merkitystä. Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana. Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän 10 Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä 11 Opiskellessani olen täynnä energiaa. 12 Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä. 13 Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen. 14 Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi. 16 Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken 18 Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä

TOIMEENTULO JA TYÖSSÄKÄYNTI92. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana?

1 erittäin hyvin 2 tulin hyvin toimeen 3 tulin toimeen, kun elin säästäväisesti 4 toimeentuloni oli erittäin niukka ja epävarma 93. Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana
Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi Sain vanhemmiltani tai sukulaisiltani taloudellista tukea Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista
94. Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)
Liittyikö työ
opiskelualaasi?
Kokopäivätyö
josta lukuvuoden aikana |__|__| kuukautta Säännöllinen osapäivä-
tai osa-aikatyö
josta lukuvuoden aikana |__|__| kuukautta Keikkatöitä lukuvuoden
aikana
(lyhyitä, alle 1 kk työjaksoja


IHMISSUHTEET


95. Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?

97. Kuinka monta kertaa olet elänyt avo-
tai avioliitossa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa?
1 kyllä |___| kertaa (nykyinen liitto mukaan asun kaksin puolisoni kanssa (avo- tai avioliitossa / rekisteröidyssä
98. Montako lasta Sinulla on? |___| lasta
99. Montako lasta haluaisit? |___| lasta
100. Jos haluaisit lapsia, eikä Sinulla
vielä ole, niin minkä ikäisenä
haluaisit ensimmäisen lapsesi?
96. Onko Sinulla parisuhde (vakituinen
sukupuolisuhde)?
101. Oletko Sinä tai kumppanisi raskaana?
102. Kuinka usein olet yhdessä ystäväsi
105. Voitko halutessasi keskustella jonkun
tai ystäviesi kanssa vapaa-aikanasi?
läheisesi kanssa avoimesti asioistasi
ja ongelmistasi?
103. Koetko olevasi yksinäinen?
106. Miten usein olet viimeisen vuoden
(12 kk) aikana osallistunut jonkin
yhdistyksen tai seuran toimintaan
(esim. liikuntaseura, soittokunta, tieteellinen tai uskonnollinen yhdistys, ainejärjestön tai yo- 104. Koetko kuuluvasi johonkin, mihin
kunnan toiminta, partio tms. toiminta)?
tahansa, opiskeluun liittyvään
ryhmään (esim. vuosikurssiin, laitokselle,


TERVEYSPALVELUT


107. Kun viimeksi kävit YTHS:ssä /opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi

koit saamasi palvelun?
Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi
108. Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön?
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

0 En ole käyttänyt muita palveluja
opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvit- 2 Olen ollut töissä / armeijassa / raskaana semaani palvelua tai en saa sitä enää En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin 109. Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun

terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)
aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)
YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto * muu kuin opiskeluterveydenhuolto
110. Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja,

luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)
12 muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.) 13 opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka
KIUSAAMISKOKEMUKSET
Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että oppilas joutuu yhden tai useamman muun
oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteeksi
pystymättä vaikuttamaan saamaansa kohteluun.


111. Minkä verran sinua kiusattiin
112. Jos ajattelet niitä ajanjaksoja, jolloin
kouluaikanasi?
sinua kiusattiin, kuinka toistuvaa
kiusaaminen silloin oli?

113. Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?
114. Jos vertaat itseäsi kulloisiinkin luokkatovereihisi,
kuinka paljon sinä kiusasit toisia oppilaita?

115. Oletko opiskeluaikanasi kokenut olevasi toistuvasti
yhden tai useamman muun opiskelijan
loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen
kohteena?

116. Oletko mielestäsi opiskeluaikanasi itse loukannut,
vahingoittanut tai syrjinyt toistuvasti jotakuta toista
opiskelijaa tai toisia opiskelijoita?


SEKSUAALITERVEYS


117. Onko seksuaalinen

119. Kuinka usein olet viimeisen kuukauden
suuntautuneisuutesi?
aikana ollut sukupuoliyhdynnässä?
118. Minkä ikäisenä olit ensimmäisen
120. Oletko sairastanut klamydia-
kerran sukupuoliyhdynnässä?
sukupuolitaudin

121. Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja
Onko Sinulla ollut ongelmia
partnerisi olette käyttäneet viimeisen
kondomin käytössä?
kuukauden aikana?
(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.) 2 kondomi on luiskahtanut pois päältä 125. Oletko käyttänyt erektiota parantavia
lääkkeitä?
122. Oletko /onko partnerisi koskaan
käyttänyt jälkiehkäisyä?
Jos olet käyttänyt erektiota
parantavia lääkkeitä, mistä olet
123. Onko Sinulle /partnerillesi tehty
saanut lääkkeet?
raskauden keskeytystä?

127. Mikä on käsityksesi?
1. Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa hiukan vähentyä? Noin |__|__| -vuotiaana 2. Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi huomattavasti vähenee? Noin |__|__| -vuotiaana 3. Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 25 – 30 vuoden iässä noin ________ % 35 – 40 vuoden iässä noin ________ %

Muutama kysymys AKNEsta nyt ja aikaisemmin…
Ellei Sinulla ole koskaan ollut akneongelmaa, siirry suoraan kysymykseen 132.


128. Onko Sinulla esiintynyt aknea

130. Oletko kokenut aknen aiheuttaneen
viimeksi kuluneen 12 kk aikana?
tai aiheuttavan sosiaalista haittaa?
129. Oletko ollut aknen vuoksi lääkärin
vastaanotolla viimeksi kuluneen 12
kk aikana?
131. Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen?
(Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.)
Olen käyttänyt
viimeisen 12 kk aikana, miten aikaisempina Antibioottikuureja (esim. Apocyclin, Tetralysal tabl/ kaps)
Isotretinoiini kapseleita (Roaccutane, Isotretinoin)
Tretinoin- tai adapaleenivoiteita (Avitcid crem, Differin gel)
Atselaiinihappovoidetta (Skinoren crem)
Bentsoyyliperoksidivoidetta/ pesugeeliä (Basiron, Brevoxyl)
Klindamysiiniliuosta (Dalacin liuos)
Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä (Clindoxyl gel)
Itsehoitotuotteita (ei-reseptivalmisteet)


MATKAILU


132. Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana tehnyt yli 10 vuorokautta kestävän

ulkomaanmatkan tai matkoja?
jos vastasit ei, kysymykset päättyvät osaltasi tähän. 1 kyllä, jos vastasit kyllä, vielä muutama tarkentava kysymys:
133. Matkakohde

137. Sairastuitko matkan aikana tai heti
matkan jälkeen?
138. Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?
1 ripulia
2 kuumetta
134. Matkan tarkoitus?

139. Jouduitko matkan aikana ryöstön,
tapaturman tai pahoinpitelyn
kohteeksi?
135. Otitko ennen matkaa suositellut
rokotukset ja ennalta ehkäisevät
140. Kävitkö kohdemaassa lääkärissä?
lääkitykset?

141. Toiveita terveydenhuollolle
matkailuneuvonnan kehittämiseksi?
136. Oliko Sinulla matkavakuutus?

”Risut ja ruusut” opiskelijoiden terveydenhuollolle:

Osoitetiedot: YTHS:n opiskelijarekisteri ja ammattikorkeakoulut

Source: http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/luettelo/FSD2608/quF2608_a_fin.pdf

Vaktmästare celexa

Skolplanen är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid Asperos skolor. Genom skolplanen förtydligas de övergripande styrdokumenten läroplanen, Lpf94, och programmålen. Skolplanen skall konkretiseras genom en lokalt utarbetad handlingsplan, den lokala skolplanen, för varje skolenhet. Till skolplanen kopplas utvärderingar både gemensamt och

Microsoft word - website-ambulancetechnician.doc

AMBULANCE TECHNICIAN BAND 5 APPLICATION 1. FACTORS 1.1 Knowledge Training and Experience • Current level 3 • Claim 4 1.2 Physical Skills • Current level 3(a) • Claim 4 1.3 Freedom to Act • Current level 2 • Claim level 3 1.4 Responsibility for Human Resources ƒ Current level 1 ƒ Claim for level 2 • KTE 27 up to 42 increase of 15 •

Copyright © 2010-2014 Medical Articles